Türk Dili 2 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir düşünce yazısı olarak gazete ya da dergilerde yayımlanan, belgeleme ya da kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen, yorumlayan kısa yazılara ne ad verilir?


Makale
Fıkra
Eleştiri
Deneme
Hikaye

2.Soru

Eleştirmenin yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiri türü hangisidir?


Yapıta dönük eleştiri

Topluma dönük eleştiri

Sanatçıya dönük eleştiri

Çözümleyici eleştiri

Okura dönük eleştiri


3.Soru

“Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce olay ve durum” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Atasözü

Deyim

Vecize

Konu

Olgu


4.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde nokta ( . ) işaretini kullanmamız doğru olmaz?


Cümlenin bittiğini göstermek amacıyla cümle sonuna konur
Kimi kısaltmalarda kullanılır
Saat yazımında saat ile dakika arasına nokta konur
Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar birbirinden nokta ile ayrılır
Matematikte çarpma işlemi işareti olarak kullanılır

5.Soru

Gazete ya da dergilerde yayımlanan belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır.   Yukarıda tanımı verilen yazı türü hangisidir?


Makale
Söyleşi
Fıkra
Deneme
Anı

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve makalelerin benzer özelliğidir?


Nesnellik

Yapı özelliği

Öznellik

Belgelere dayanma

Bilimsellik


7.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı hatasızdır?


O da dosyayı, Cenevre’deki İnsan Hakları yüksek komisyonuna vermiş. (Ayşe Kulin, Türkan)

Ama bu ele veriş parmak izinin yahut Dnanınki kadar kesin olamaz; çünkü genetik kimliğimizi değil, sosyal kimliğimizi belli eder dilimiz. (Hayati Develi, Dil Doktoru)

Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban (Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru)

Konsolosluktan iki memur geliyor ve neyi vardı, ne ile geldi diye eşyalarına el koymak istiyorlarsa da Hatice hanım “Ne ile yolladınız ki ne istiyorsunuz? Biz de âdettir, ölenin eşyaları fakire fukaraya dağıtılır.” diyor. (Sâmiha Ayverdi, Hey Gidi Günler Hey)

Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi düvele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kendi aralarında bütünlük oluşturulabilen sıralı cümleleri birbirinden ayırmaya yarayan noktalama işaretidir?


İki nokta üst üste (:)
Noktalı virgül (;)
Nokta (.)
Virgül (,)
Çizgi (-)

9.Soru

Günümüzde kullandığımız noktalama işaretleri ilk olarak hangi eserde kullanılmıştır?


İntibah

Felatun Bey ile Râkım Efendi

Şair Evlenmesi

Aşk-ı Memnu

Küçük Şeyler


10.Soru

“Güneş doğarken yatmak yakışık alır mı? Allah, rızkı
sabah erkenden dağıtır, hiçbir şey yapmasanız da elinizi
açıp ( ) Allah ( ) deyip rızkınızı alın yine yatın...” derdi.
Yukarıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yere hangi
noktalama işareti konmalıdır?


Tırnak işareti

Tek tırnak

Uzun çizgi

Tırnak işareti

Kısa çizgi


11.Soru

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne denir?


Makale

Deneme

Fıkra

Eleştiri

Günlük


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kesin kuralları olmasa da noktalama işaretlerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır?


Matbaanın icadı.
Gazetenin yaygınlaşması.
Kitapların basılması.
Okuma oranının artması.
Yazının bulunması.

13.Soru

İki rakam arasına konulduğunda yaklaşıklık, aşağı yukarılık anlamı katan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?


Eğik çizgi (/)
Kısa çizgi (-)
Tırnak işareti (")
Kesme işareti (')
İki nokta (:)

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisini, açıklanacak ya da tanımlanacak bir kavramdan sonra kullanılan noktalama işaretidir?


Nokta (.)
Ünlem işareti (!)
Üç nokta yan yana (...)
Noktalı virgül (;)
İki nokta üst üste (:)

15.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanunlar, yetkili kişilerce başvurulması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygunluk yönünden denetlenirler

19 Mayıs 1919 ulu önder Atatürk’ün gençliğe bayram olarak hediye ettiği tarihtir.

Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi düvele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.

Çocuklar, eve nereden geldiği belli olmayan yavru kediye bayılmış, hatta ona Haylaz diye ad koymuşlardı.

Güney sahillerimiz yine her yıl olduğu gibi Alman, Rus, İngiliz turistlerle dolup taşıyor.


16.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi düşünce yazılarından biridir?


Roman

Şiir

Gezi yazısı

Öykü

Tiyatro


17.Soru

Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimsel
çalışmalarda, metinde okunamayan yerler hakında yazarın
bir tahmini varsa bunlar hangi noktalama işareti
kullanılarak gösterilir?


Köşeli ayraç

Kısa çizgi

Ünlem işareti

Soru işareti

Eğik çizgi


18.Soru

Yazının bulunmasından beri kullanılan noktalama işaretleri kaçıncı yüzyılda genelleşip belirli kurallara bağlanmıştır?


17. Yüzyıl

18. Yüzyıl

19. Yüzyıl

20. Yüzyıl

21. Yüzyıl


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk ve Yenisey yazıtlarında kullanılan noktalama işaretidir?


Nokta
İki Nokta
Üç nokta
Köşeli Ayraç
Kısa Çizgi

20.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?


Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.

Akdeniz'deki oteller yine her yıl olduğu gibi Alman, Rus, İngiliz turistlerle dolup taşıyor.

23 Nisan 1920 ulu önder Atatürk’ün çocuklara bayram olarak hediye ettiği tarihtir.

Çocuklar bahçede buldukları yavru köpeğe bayılmış ve ona Bulut ismini takmışlardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanunlar, başvuru halinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygunluk yönünden denetlenirler.