Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Web üzerinden yapışan e-pazarlama aşağıdakilerden hangisinin alt unsurudur?


Dijital Pazarlama

 

Veri Transferi

 

Dijital Erişim

 

Kişisel İnternet Erişimi

Bireysel İnteraktif Web


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi semantik web'in özel olarak geliştirilmiş bilgi yönetim sistemlerine izin verdiği işlemlerden değildir?


Anahtar kelime tabanlı arama yayıncı odaklı olacaktır

Toplanan veriler kavramsal olarak organize edilecek ve yararlı bilgiye dönüşecektir

Elde edilen yeni bilgiler kontrol ve süzgeçten geçirilecek tutarsızlıklartemizlenecektir

Veri tabanı sorgu cevapları üzerinden çeşitli belgeler desteklenecektir

Tıklama ve görüntüleme verilerini tanımlamak mümkün olabilecektir


3.Soru

I- İşlemsel

II-Analitik

III-iş birlikçi

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri eMİY uygulamaları pratikteki kullanımlarına göre sayılabilir?


Yalnızca I

 

Yalnızca II

 

Yalnızca III

 

I, II ve III

II ve III


4.Soru

Blog ile ilgili ifadelerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bir birey, bir grup ya da kurum (şirket) tarafından oluşturulan bir online günlüktür.

 

“Blog” kelimesi, “Web” ve “log” kelimelerinin kısa versiyonudur.

 

Bloglar, tıpkı diğer Web sayfaları gibi, Web üzerinde bilgi kayıtlarıdır. Bloglama (blogging yapma), size bir ses vermektedir.

 

Çoğu blog, ziyaretçilerin yorum bırakmasını ve yayıncı ya da blogger ile etkileşim kurması- na izin veren bir forum sağlar.

Herkes blog yazamaz. Blog yazımı bilgi birikimi ve profesyonellik gerektirir.


5.Soru

Bir web sayfasının tasarımında dikkat edilmesi gereken faktörlerin arasında sayılamaz?


Estetik

Güncellik

Tutundurma

Hız

Web sitesinin uzantısı


6.Soru

  1. Effective (Etkililik)
  2. Efficiency (Etkinlik)
  3. Engaging (Caziplik)
  4. Error Tolerant (Hatalara karşı hoşgörü)
  5. Easy to Learn (Kolay Öğrenebilirlik)

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kullanıcı testlerinde incelenen faktörler arasında yer almaktadır?


1 ve 2

2, 3 ve 4

2, 3 ve 5

2, 3, 4 ve 5

1, 2, 3, 4 ve 5


7.Soru

İlk web sayfası kaç yılında oluşturulmuştur?


1986

1987

1988

1989

1990


8.Soru

I. İşletmecilik

II. Finans

III. Hukuk

IV. Grafikerlik

V. Programcılık

Meslek olarak web tasarımcılığını seçen birinin yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine daha çok ihtiyacı olacaktır?


Yalnız I

I ve II

I, IV ve V

III ve IV

IV ve V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin kullanıcı testlerinde incelenmesi gereken faktörlerden biri değildir?


Etkililik

Etkinlik

Caziplik

Kolay öğrenilebilirlik

Yaygınlık


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri başarılı bir web sitesi için kullanılan ölçeklerden biri olan kullanıcı testinde incelenen faktörlerdendir?

I. Etkililik

II. Etkinlik

III. Hatalara karşı hoşgörü

IV. Kolay öğrenebilirlik

V. Yazı dilinin anlaşılır olması


II-III

I-II-III-IV

I-II-V

II-III-IV-V

III-IV


11.Soru

Kullanıcı tıklama davranışlarına göre hareket eden uygulamaların yer aldığı semantik webin ortaya çıkışı, Web 3.0 döneminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu oluşum hangi yıldan sonra gerçekleşmiştir? 


1960

1977

1985

2006

2018


12.Soru

‘Rakiplerden daha iyi şekilde müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve ötesine çıkılması yoluyla şirket amaçlarını başarmak ve pazar kanallarını şekillendiren dijital teknolojilere yönelik uygulamalar’ tanımlaması aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?


Dijital Pazarlama

 

İnternet erişimi

 

Web tasarımı

 

Sanal iletişim

Etkileşimli internet


13.Soru

eMİY, yüksek miktarda müşteri verisinin işlenmesi ve analiz edinmesini içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Geleneksel

 

İşbirlikçi

 

İşlemsel

 

Analitik

Çevrimiçi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-işletmelerin başarı kriterleri arasında yer almamaktadır?


Bağlantı

 

İçerik

 

Kişisellik

 

İletişim

Topluluk


15.Soru

İnternetteki geleneksel hizmetler, hizmetini web uygulamalarına uyarlamış geleneksel hizmetlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu gruba verilecek en önemli örneklerden biridir?


Pazarlama tekniği ile ilgili eğitim alma

İnternet üzerinden bankacılık hizmetleri

Sosyal medyada etkinlik düzenleme  

Elden ve doğrudan satış stratejisi uygulama

Sabit mağaza-müşteri ilişkisi sağlama 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcısı değildir?


Yandex

Google Chrome

Internet Explorer

Opera 

Mozilla Firefox


17.Soru

Farklı kategoriler altında da arama yapacak şekilde oluşturulan bir bilgi tabanı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmamalıdır?


Sayfada öne çıkan bir yere sahip olmak

 

Uzun arama alanı

 

Kısa arama alanı

 

Ek filtreler

Karmaşıklıktan uzak bir tasarım


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlarım MİY uygulamalarına dair yapılabilecek yorumlardan olamaz?


Bir şirket veya işletmenin müşterilerle daha iyi iletişim halinde olmasına yardım eder.

 

Hedef sadece potansiyel müşterilerdir

 

Şirket müşterileri de firmanın MIY kullanarak kendisine ulaştırdığı mesaj ve yönlendirmelerle ürün ve kuruma dair olumlu bir öğrenme süreci geçirir.

 

Satış sonrası destek ürün kalitesi kadar satış motivasyonunu da etkileyen belirleyici bir unsurdur.

Sadece bilgisayar üzerinden değil telefon ve tablet gibi internet erişimi ile farklı şekillerde de faydalanmak olasıdır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ev sahipliği yapılan blog çözümlerinden biridir?


Blogging

 

Podcasting

 

Freemium

 

Markalama

Multimedya


20.Soru

Bir birey, bir grup ya da kurum tarafından oluşturulan online günlüğe ne ad verilir?


Web sitesi

 

Weblog

 

Web sayfası

 

Forum

Blogger