Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnternetin yeni bir evresi olan Web 2.0 ile birlikte ortaya dünyada çok popüler olan servisler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 'Web ortamında kullanıcıların diğer kullanıcılarla iletişim ve arkadaşlık kurabilecekleri, resim ve videolar paylaşıp gruplar oluşturabileceği' bir sosyal ağdır?


Wikipedia

Youtube

Myspace

Twitter

Linkedin


2.Soru

Aşağıdaki web sitelerinden hangisinde fiyat bildirme önceliği diğerlerine oranla daha önemlidir?


Yat üreticisi

Mermer işletmesi

Fason giyim üreticisi

Evlere paket servis yapan pizzacı

Emlak sitesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Dijital pazarlama kanallarından birisi değildir?


Web Siteleri

 

Mobil Pazarlama

 

Sosyal Medya Platformları

 

TV Reklamları

E-Posta pazarlama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 1.0 İnternet  sayfaları ile ilgili doğru değildir?


Sayfalar, yalnızca HTML bilgisi olanlar tarafından oluşturulmuştur ve yayınlanmıştır.

Yayınlanan web sayfalarının sadece okunabildiği bir yapıdır.

Web sayfası içeriği, geleneksel yayın organlarından örnek alınmıştır. 

Etkileşim web sitelerinde verilen bağlantılar aracılığıyla yapılan geçişlerle sınırlıdır.

Kullanıcı aktifdir ve ulaştığı içeriğe katkıda bulunabilir.


5.Soru

Bir mal ya da hizmeti tutundurmak ya da dijital bir marka geliştirmek için olası tüm dijital kanalları kullanan bir pazarlama süreci setini kapsayan geniş bir kavramın adı aşağıdakilerden hangisidir?


E-iş

 

E-ticaret

 

Dijital Pazarlama

 

Tutundurma

E-Posta Pazarlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-pazarlama araçlarından biri değildir?


İçerik pazarlama

 

Mobil pazarlama

 

Bireysel pazarlama

 

Web sitesi

Arama motoru pazarlama


7.Soru

' www ' ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


World White Web

World While Web 

Word Wide Web

Word With Web 

World Wide Web


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar teknolojisinin gelişmesini sağlayan yararlardan biri değildir?


Bilgisayarların küçülmesi

 

Bilgisayarların hızlanması

 

Bilgisayarların kapasitelerinin daralması

 

Bilgisayarların ucuzlaması

Bilgisayarların kişiselleşmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blog ile ilgili bir özellik değildir?


Genellikle şirkete ve kendi endüstrisine odaklanan bir şirket ya da çalışanlarından biri tarafından yayımlanan bir blog olarak tanımlanabilir.

 

Bir işletme blogu (İngilizcesi business blog), kurumsal blog (İngilizcesi corporate blog) ya da şirket blogu (İngilizcesi company blog) olarak da ifade edilebilir.

 

Blog gönderilerinin aylık olması esasına dayanır.

 

Bir kurumsal blog, hedef potansiyel müşteriler, müşteriler ve endüstri etkileyicileri ile ilgili konuları tartışmak için şirketinizin liderlerine ve çalışanlarına bir forum sağlar.

Bir kurumsal blog sitesi, her biri şirketiniz bünyesindeki farklı bloggerlar tarafından yazılmış birçok bireysel gönderiden oluşmaktadır.


10.Soru

I-  Web sayfaları, yalnızca HTML bilgisi olanlar tarafından oluşturulur.

II-  Web sayfalarının sadece okunabildiği bir yapıdır. 

III- Program dili bilmeden içerik üretilmesine olanak sağlar.

IV- Otomasyon ve entegrasyon içinde olan veriler bağlantılı hale getirilir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Web 3.0 teknolojisiyle ilgilidir?


Yalnız II

Yalnız III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-pazarlama kanalı açısından önemli araçlar arasında yer almaz?


Klasik Pazarlama

 

Web Sitesi

 

Arama Motoru Pazarlama (Optimizasyonu)

 

E-Posta Pazarlama

Sosyal Medya Pazarlaması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel blogging özellikleri arasında yer alır?


İşletme sahipleri ya da bir şirket içindeki ücretli çalışanlar tarafından yapılır.

 

Bu bloglar, şirketin hedef kitlesi için önemli olan dar bir ilgi odağına ve birden fazla kişi tarafından yazılmış olsa bile ortak bir temaya sahiptir.

 

Gelir ve karlar elde etmeye yardımcı olan ürünleri ya da hizmetleri tanıtmak için, belirli bir endüstride, pazar bölümünde ya da nişte bilgi ve uzmanlık gösteren içerik yayımlamak suretiyle müşteriler, satıcılar ve ortaklar ile itibarı, güvenilirliği ve yetkiyi artırmak için kullanılır.

 

Geniş ve dağınık bir konu yelpazesinde kendi görüşlerini dile getirdiği yazılar yayımlama eğilimindedirler.

Hiçbiri


13.Soru

Çeşitli ürünlerin satıldığı özel tasarlanmış web sitelerinin genel adı nedir?


E-Dükkan

 

E-Mağaza

 

E-Firma

 

E-İşletme

E-Şirket


14.Soru

Bir işletmenin web sayfası iletişim bilgilerini, yetkililere ulaşılabilecek e-posta bağlantılarını, işletme ile ilgili bilgileri içermekte ve kolay hatırlanabilecek bir alan adı ile ziyaret edilmektedir. Ancak pazarlanacak ürünler ile ilgili formlar kullanıcı tarafından doldurulamamaktadır. Buna göre web sitesi ile ilgili aşağıdaki gerekliliklerden hangisi ile ilgili bir sorun söz konusudur?


Sayfada işletmenin politikaları, ticaret hacimleri, faaliyetleri, mal ve hizmet yapıları vb. bilgilere yer verilmelidir.

Web sayfası içerisinde e-mail bağlantıları olmalıdır.

İşletmeye ait web sayfasının kullanımı kolay ve ulaşımı da optimum sürede gerçekleşmelidir.

İşletmelerin web merkezi yalnızca bir gazete reklâm ya da bildiri sayfasından çıkarılarak etkileşimli, gerçek zamanlı ve çift yönlü bir araç hâline getirilmelidir.

Oluşturulan sayfa sürekli güncel kalmalı ve bağımlılık sağlanmalıdır.


15.Soru

a. Taşınabilir oluşu

b. Ücretsiz oluşu

c. Hızlı oluşu

d. Kapasitelerindeki artış

Yukarıdakilerden hangisi mobil bilgisayar kullanımının hızla artıyor olmasının nedenleri arasında sayılamaz?


a ve b

a ve d

 

sadece b

 

Hepsi

Hiçbiri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Dijital pazarlamanın getirdiği 5 değişim arasında yer almaz?


Dijital varlıklar yasası

 

Yeni iş sahaları

 

Ürün pazarlama

 

İşlem maliyetlerindeki azalma

Arz-talep dengesindeki değişme


17.Soru

İnsanların sadece kurum veya kuruluşlarca yüklenen bilgileri değil kendi kişisel verilerini de paylaşmaları ortamının sağlanması aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile sağlanmaktadır?


Sosyal Medya

 

WEB

 

Mobil uygulamalar

 

Sanal İletişim

E-işletme portalları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi blog yapma platformlarından biri olan blogger’ı kullananların avantajlarından birisi değildir?


Büyük, güvenilir Google sunucularında köklü ve evsahipliğinin olması

 

Google ihtiyaçlar değiştikçe hizmeti geliştirmeye devam etmektedir.

 

Blogların, blogger “blog halkası”na eklenmesi

 

Blogger’ın kategorilerinin olmaması, onun yerine etiketlemenin olması

Blog oluşturmasının ve yönetiminin kolay olması


19.Soru

Web tasarımında üç temel bilgiye ihtiyaç vardır: Bunlardan ikisi işletmecilik ve grafikerlik olduğuna göre diğer üçüncü aşağıdakilerden hangisidir?  


Uyumluluk

Denetimcilik

Uygulanabilirlik

Programcılık

Yapılandırmacılık


20.Soru

Web, işletmeler ile ilgili aşağıdaki aşamalardan hangisinde yer almamaktadır?


tanıtım

reklam

destek

sipariş-satış

müşteriye ulaşma