Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi on-line medya türleri arasında yer almaz?


Bannerlar

 

Rich medya reklamları

 

Metin içi hiper linkler

 

Bloglar

Doğrudan posta


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online pazarlama iletişimi bağlamında internetin avantajlarından biri değildir?


Bilgi kirliliği

 

Hedef kitleye etkin erişim

 

Ayrıntılı müşteri verisi elde etme

 

Etkileşim

Etkin ölçüm


3.Soru

“…….; Web sitenizin indekslemesini analiz etmek ve sitenizin Goole Arama sıralamasını yönetmek ve izlemek için ücretsiz bir yardımcı programdır. Sitenizin, Google arama motorunda nasıl göründüğünü derinlemesine incelemek ve bununla ilgili fikir sahibi olmanıza yardımcı olur.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Google Search

 

Google My Business

 

GoogleAnalytics

 

Google Maps

Google Trends


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi elektronik posta alıcı listelerinin oluşturulmasında kullanılan yöntemlerden biridir?


Diğer işletmelerin haber bültenlerinin kullanılması

 

İşletmelerin birbirlerini referans olarak göstermesi

 

Çevrim dışı bilgi formu doldurulması esnasında elektronik posta adresinin alınması

 

Elektronik posta sağlayıcılarından hazır listeler kiralanması

Elektronik posta listelerinin, iş ortağı olan işletmeler arasında paylaşılması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siyah şapka tekniklerinden değildir?


Anahtar kelime doldurma

 

Marka tercihi oluşturma

 

Link tarımı

 

Blog yorum spamları

Gizli metin


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Google araçları arasında yer almaz?


Google My Business

 

Google AdWords Keyword Planner

 

Google Trends

 

GoogleAnalytics

Google Office


7.Soru

I. Mobil optimizasyon bir zorunluluktur.

II.Sesli arama, anahtar kelime araştırmada muazzam değişiklikler getirmektedir.

III. Yerel arama motoru optimizasyonu daha da önemli olacaktır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motoru optimizasyonunda 2016 trendleri içinde yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


8.Soru

Tim Burners-Lee nin oluşturduğu ilk web sayfasının tasarım yılı aşağıdakilerden hangisidir?


1976

 

1997

 

1989

 

2000

1887


9.Soru

‘Rakiplerden daha iyi şekilde müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve ötesine çıkılması yoluyla şirket amaçlarını başarmak ve pazar kanallarını şekillendiren dijital teknolojilere yönelik uygulamalar’ tanımlaması aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?


Dijital Pazarlama

 

İnternet erişimi

 

Web tasarımı

 

Sanal iletişim

Etkileşimli internet


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisini günümüz toplumsal yapısına ulaşıncaya dek toplum yapısında eğilimlerden biri olarak değerlendirilemez?


Avcı-toplayıcı toplum

 

Çiftçilik yapıp ekip-biçen toplum

 

Hizmet-mal üretimi ile uğraşan toplum

 

Tekelci Toplum

Enformasyon Toplumu


11.Soru

‘…arama motorları üzerinden web sitenize gelmesi arzu edilen ziyaretçilerin sayısını artırmak için gerçekleştirebileceğiniz çeşitli aktiviteler dizisini tanımlar’ Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma ait terimdir?


Gönderici tespiti

 

Mesaj erişimi

 

Arama motoru optimizasyonu

 

Satış raporu

Geribildirim


12.Soru

I.Online promosyonların uzun vadeli uygulanma imkânı yoktur.

II. Çok sık tekrarlanan promosyonlar ürüne ilişkin değer algısını düşürebilirler.

III. Tutundurma süreçlerinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir, dolayısıyla esnektir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri online promosyonların dezavantajlarındandır?


Yalnız I 

 

Yalnız II

 

I-II

II-III

I-II-III


13.Soru

Ağ üzerindeki Web Uygulamalarında bilginin doğru kişiye güvenli olarak aktarılması için geliştirilmiş olan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?


HTML

SSL

HTTP

HTTPS

JAVA


14.Soru

Anlık ve kısa içeriklerle başkalarıyla içerik paylaşılmasına dönük siteler olarak tanımlanan siteler aşağıdakilerden hangisidir?


Mikroblog     

Forum     

Fotoğraf ve video paylaşım siteleri   

Podcastler 

Sosyal ağlar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Twitter için kullanılan ölçüm araçlarından biridir?


Yem aboneleri

 

Tekil ziyaretçiler

 

Gelen linkler

 

Medya yüklemeleri

Takip edenler


16.Soru

I. gönderen bilgisi

II. konu başlığı

III. mesaj içeriği

Bir elektronik postada olması gereken bileşenler yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?


Yalnız I 

Yalnız II   

I-II   

II-III  

I-II-III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyada yer alan reklam araçlarından biri değildir?


Sarı sayfalar

Açık hava

Dergiler

Bannerlar

Doğrudan posta


18.Soru

Herhangi bir ürün, hizmet ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bu bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde yapılan, kişisel satış dışında kalan tanıtım eylemlere ne ad verilmektedir?


Pazarlama

 

Müşteri İlişkileri

 

Reklam

 

Halkla İlişkiler

Online Satış


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın pazarlama faaliyetleri kapsamında oluşturduğu faydalardan değildir?


İş Hacmi ve Marka Bilinirliğine Pozitif Etki Sağlaması

 

Online Üye Sayısı ve İşlemlerine Etkisi

 

Yeni İşbirlikleri Yaratması

 

Arama Motorlarına Dair Avantaj Oluşturması

Pazarlama İletişim Harcamalarının Yükselmesi


20.Soru

‘İnternet ortamında yapılan mal ve hizmet arzına … denir’

Yukarıda verilen tanımda bırakılan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisi ile doldurulmalıdır?


İnternet ortamı

 

İnternet üzerinden sunum

 

İnteraktif tanıtım

 

Dijital Pazarlama

Dijital Etki