Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gönderisi tarafından kodlanmış mesajın, alıcı tarafından anlamlı sembollere ve simgelere dönüşme süreci aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Kod

 

Geribildirim

 

Gürültü

 

Mesaj

Kod açma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta pazarlamasının etkinliğini saptayabilmek için ölçüm kriterleri arasında değildir?


Kapama oranı

 

Tıklama oranı

 

Kimlerin elektronik postaları hiç açmadığı

 

Gönderilen elektronik posta serilerinin elektronik posta listesine kayıtlı bir üye tarafından ne sıklıkla açıldığı

En üst düzeyde yeni müşteri kazanımı sağlayan elektronik posta çeşitleri


3.Soru

Toplanan ve indekslenen web sayfaları ile ilgili olmaktan ziyade web siteleri hakkında bazı temel bilgileri içeren sisteme aşağıdakilerden hangisi denmektedir?


Arama indeksi

 

Arama dizini

 

Arama motoru

 

Arama sistemi

Arama sitesi


4.Soru

  1. Sabit
  2. Kararlı
  3. Estetik
  4. Tutundurma
  5. Hız

Yukarıda sıralananlardan hangileri bir web sayfasının tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörler biridir?


I – II – III

I – II – IV

II – IV - V

II – III – IV

III – IV – V


5.Soru

“Web’ten sayfaları toplayan, bunları devasa bir veri tabanına kaydeden, bilgiyi indeksleyen ve veriler yoluyla arama yapmada insanlar için bir mekanizma sağlayan bir sistem” aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Arama terimi

 

Arama motoru

 

Arama indeksi

 

Arama dizini

Arama sitesi


6.Soru

“Bir dergide basılan makale dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılmasını olanaksız kılmaktadır.”

Bu ifadeye göre sosyal medyanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?


Kullanım kolaylığı

 

Erişilebilirlik

 

Yenilik

 

Kalıcılık

Etkileşim


7.Soru

Sosyal medyayı kendilerini kanıtlama yeri olarak gören ve bu amaçla kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?


Klavye delikanlıları

 

Gösteriş meraklıları

 

Muhabirler

 

Onay arayanlar

Reddedenler


8.Soru

Aşağıdakilerden sayfa içi arama motoru optimizasyonu adımları arasındayer almaz?


Sayfa Başlığı

 

Sayfa İçeriği

 

Meta Açıklaması

 

URL

Dış Linkler


9.Soru

İşletmelerin kendi çabalarıyla mevcut ve potansiyel müşterilerinden oluşturdukları listeler aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum Dışı Alıcı Listeleri

 

Kurum İçi Alıcı Listeleri

 

İş Listeleri

 

Posta Listeleri

Çevrimiçi Listeleri


10.Soru

Aşağıdakilerden reklam ile ilgili özelliklerinden hangisi yanlıştır?


Reklam bedel karşılığı yapılmaktadır

 

Reklamın tek işlevi satış yapmaktır.

 

Reklam, kişisel sunuş değildir

 

Reklam mesajlarında ürün, hizmet ya da düşünceler yer alabilir

Reklam yapan kişi ya da kurum bellidir


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Posta Kampanyası Kontrol Listesi arasında yer alır?


Yaratıcılık

 

İhtiyaca uygunluk

 

Teşvik edicilik

 

Bölümlendirme ve zamanlama

Hepsi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın temel amaçlarından değildir?


Yeni bir ürün tanıtımı

 

Marka tercihi oluşturma

 

Firma imajı oluşturma

 

Tüketiciye ürünün nerede satıldığını hatırlatma

Rakip ürünleri kötüleme


13.Soru

Sayfaları kullananların kendileri tarafından oluşturulduğu ve bir kullanıcının diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan sayfaları istediği şekilde değiştirebildiği web siteleri aşağıdakilerden hangisidir?


Mikroblog     

Forum     

Veri küratörlüğü   

Wikiler 

Sosyal ağlar


14.Soru

Üye olunan sosyal medya platformunun kişinin üyelik tarihinden itibaren gerçekleştirdiği sosyal medya etkinliklerini ürettiği içeriklerden yaptığı yorumlarına kadar kayıt altına alması aşağıdaki özelliklerden hangisini sağlamaktadır?


Yenilik

 

Ölçülebilirlik

 

Fizikselden Dijitale Geçiş

 

Zamandan Bağımsızlık

Mekandan Bağımsızlık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta çeşitleri arasındaki haber bültenleri arasında yer alır?


İşletmeler elektronik posta pazarlama faaliyetleri doğrultusunda, özelliklerine göre birden farklı hedef alıcı listeleri oluşturmakta ve bu listelere farklı stratejilerle yaklaşmaktadırlar

 

Genellikle alıcıları belirli bir konu hakkında bilgilendirmeyi amaçlar

 

Tekrar satın almayı teşvik etmek, yeni geliştirilen bir ürün ya da hizmeti tanıtmak veya uzun zamandır temas kurulamayan müşterileri harekete geçirmek için hazırlanmaktadır.

 

Süreklilik arz etmeyen ve diğer elektronik posta faaliyetlerine nazaran daha nadir gerçekleştirilen eylemler bu grupta değerlendirilebilir.

Hiçbiri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kanalları üzerinden sorgulanamaz?


Ürün memnuniyeti

 

Online müşteri destek birimi

 

Satış sonrası yorumlar

 

Satış fiyatı

Kurum içi çalışan ölçümleri


17.Soru

eMİY ile MİY birbirinde üç ayrı temel noktada ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu temel noktalardan birisidir?


eMİY pazarlama, satış ve destek hizmetlerini desteklerken, işletmenin kaynak planlamasıyla da uyumlu çalışır

 

eMİY e-posta, kablosuz erişim, web ve mobil gibi farklı iletişim olanaklarını da kullanmaz

 

eMİY işletmenin bir bölümüne veya çağrı merkezine dönük bir uygulamadır ve tüm işletmeyi kapsayan ve işletmenin diğer iletişim yapılarıyla entegre bir uygulama değildir

 

eMİY uygulamaları işbirlikçi değildir

eMİY alt yapı teknolojilerini nitelemez


18.Soru

Elektronik postalarda içeriğin ana fikrini yansıtmayı ve alıcıları eyleme geçirmeyi amaçlayan kısa yazılardan oluşan bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Dış Bağlantı Linkleri

 

Alt Bilgi

 

Üst Bilgi

 

Konu Başlığı

Tasarım


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet kullanıcısı için satın aldığı ürün hakkında sanal ortamda edinmesi düşünülen kazanımlardan birisi olamaz?


Reklamlar sayesinde ürün hakkında fikir sahibi olmak

 

İnternetteki bloglar sayesinde ürüne dair kullanıcı görüşlerine erişmek

 

Ürünün kullanma kılavuzlarına erişim

 

Sık sorulan sorular başlığı altında ürüne dair önceden sorulmuş sorulara erişim

Kullanıcı veri tabanına erişerek üretici firmanın ağ sistemine dahil olmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayfa içi arama optimizasyonlarını oluştururken yapılan meta açıklamasında dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi yanlış belirtilmiştir?


100 karakterin altında olmalı

 

Birincil anahtar kelimeyi ve en azından bir ikincil anahtar kelime dahil edilmeli

 

Bir kimsenin neden sayfayı ziyaret etmesi gerektiğine yönelik değerli ve zorlayıcı bir sebep sağlayın

 

Karşılıklı konuşma biçiminde anahtar kelimeler ekleyin

İnsanların bir sonuca karar vermesine yardımcı olacak ifadeler kullanın