Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Asıl sorumluluğu, paket yönlendirmesi sayesinde küresel internete bağlı bilgisayarlar arasında paket değişimine olanak sağlamak olan cihazlar seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Tekrarlayıcılar

Çoklayıcılar

Anahtar Cihazlar

Köprüler

Yönlendiriciler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kablolu iletişim ortamlarında en çok kullanılan kablo türüdür?


Eşeksenli kablo

Eşeksensiz kablo

Bükümlü çift kablo

Çift sarımlı kablo

Fiber optik kablo


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birbirine çok yakın coğrafi konumda bulunan bilgisayarlar tarafından oluşturulan bilgisayar ağları çeşididir?


PAN

LAN

MAN

WAN

VPN


4.Soru

Simetrik anahtar şifreleme yöntemleri uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Ancak bazı gereksinimler nedeniyle açık anahtar şifreleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi açık anahtar şifreleme yönteminin ortaya çıkış tarihidir?


1976

1977

1980

1981

1982


5.Soru

Cihazların ısı değerleri, internet bağlantı hızları, yönlendirme tabloları, çalışma süreleri vb. verileri tutmayı sağlayan ağaç yapısına sahip protokol seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


HTTP

FTP

UDP

SNMP

TCP


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağların büyüklüklerine göre çeşitlerinden biri değildir?


PAN

LAN

MAN

WAN

TAN


7.Soru

Aşağıdaki ağ yönetimi sınıflarından hangisi ağın verimliliğinin, çıkış gücü kavramlarının ele alınarak ölçülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve kontrol edilmesine dayanmaktadır?


Yapılandırma Yönetimi

Performans Yönetimi

Hesaplama Yönetimi

Güvenlik Yönetimi

Hara Yönetimi


8.Soru

Data Encryption Standard anahtarda kaç biti kontrol amaçlı olarak ayırmaktadır?


4

8

32

56

64


9.Soru

OSI Modeli Taşıma katmanında en sık kullanılan iki protokol, TCP (Transmission Control Protocol – İletim Kontrol Protokolü) ve UDP (User Datagram Protokol – Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü)’dir. Bu katmanda yer alan çoğu protokol de TCP ve UDP’nin farklı özelliklerini alarak oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi UDP ile doğru bir bilgi yer almaktadır?


Akış kontrolü özelliği vardır.

3 yollu el sıkışma özelliği vardır.

Güvenilirlik özelliği bulunmaktadır.

Çok alıcıya gönderim özelliği vardır.

Tıkanıklık kontrolü özelliği bulunmaktadır.


10.Soru

RSA algoritmasının hızlandırılması için kullanılabilecek yöntemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Çin Kalan Teoremi

Diffie-Hellman Şifreleme Algoritması

ElGamal Şifreleme Sistemi

İmza Algoritması

Kimlik Doğrulama


11.Soru

Sadece dijital imza üretmek amacıyla tasarlanan dijital imza algoritması hangisidir?


DSA

ElGamal

RSA

IDEA

Diffie-Hellman


12.Soru

Şifreleme algoritmasının girdilerinden bir tanesi olan ve kullanıcının oluşturduğu ve güvenli şekilde paylaşmak istediği orijinal veriye ne ad verilir?


Açık metin     

Şifreleme fonksiyonu

Gizli anahtar

Şifrelenmiş metin

Çözme fonksiyonu


13.Soru

I. Tekrarlayıcılar (Repeaters)
II. Köprüler (Bridges)
III. Göbek Cihazlar (hubs)
IV. Anahtar Cihazlar (Switches)
V. Yönlendiriciler (Routers)
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri bilgisayar ağı içerisinde yer alan ağ bileşenlerindendir?


Yalnız III

I ve III

II, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


14.Soru

İlk karakteri olan “m” şifrelendikten sonra ikinci karakter olan “e”nin şifrelenmesi işlemine ne ad verilir?


Simetrik şifreleme    

Şifrelenmiş metin

Şifreleme fonksiyonu

Dizi şifreleme

Şifreleme


15.Soru

I. Ubuntu Linux
II. MacOS X
III. Windows
IV. Pardus
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerindendir? 


Yalnız I

Yalnız III

II, III

I, II, III

I, II, III, IV


16.Soru

Performans yönetiminde önemli protokollerden birisi olan Basit Ağ Yönetim Protokolünün bilgisayar terminolojisindeki ismi seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


SMTP

TCP/IP

SNMP

ISA

WWW


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi RSA algoritmasının hızlandırılması için kullanılabilecek yöntemlerden birisidir?


Çin teoremi

Açık üs alma

Hızlı üs alma

Küçük gizli anahtar seçme

Büyük açık anahtar seçme


18.Soru

Özet fonksiyonları  güvenlik özelliklerinden "Ön–görüntü direnci (Tek yönlülük)" hangi anlama gelmektedir?


Bir özet verildiğinde, bu özetten yola çıkarak orijinal mesajı hesaplamak imkânsız olmalıdır.

Bir mesajın içinde sadece bir bitlik bir değişiklik yapılsa bile, hesaplanacak özet değeri bir önceki özet değerinden farklı olmalıdır.

İki farklı mesaj için aynı özet değerinin bulunması

İki farklı mesaj için aynı özet değerinin bulunmaması

Kötü niyetli kişinin her iki mesajı oluşturma serbestliği olmaması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının oluşturduğu ve güvenli şekilde paylaşmak istediği original veridir?


Açık metin

Şifreleme fonksiyonu

Gizli anahtar

Şifrelenmiş metin

Çözüm fonksiyonu


20.Soru

OSI Modelinin en alt ve en üst katmanı seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Veri Katmanı – Sunum Katmanı

Oturum Katmanı – Sunum Katmanı

Fiziksel Katman – Uygulama Katmanı

Fiziksel Katman – Oturum Katmanı

Ağ Katmanı – Uygulama Katmanı