Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolama sunucularına bağlantıyı sağlayan ağ çeşididir?


WAN

PAN

CAN

SAN

LAN


2.Soru

En uygun şifreleme algoritmasını seçmek için kullanılan kriterlerden ikisi güvenlik ve performanstır. Gerekli olan üçüncü kriter aşağıdakilerden hangisidir?


Denetim

Kodlama

Hesaplama

Metin içeriği

Kolay kullanılabilirlik


3.Soru

Tekrarlayıcı cihazlar TCP/IP modelinin hangi katmanında çalışırlar?


Veri (Bağlantı) Katmanı

Fiziksel Katman

Uygulama Katmanı

Ağ Katmanı

Taşıma Katmanı


4.Soru

Özet fonksiyonlarında hangi anahtar kullanılır?


Anahtar kullanmaz.

Açık anahtar

Yabancı anahtar

Gizli anahtar

Oturum anahtarı


5.Soru

16 bitlik sayılar halinde bölümlenen verinin sonuna “1’lerin toplamının yazılmasını esas alan metot seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Adres Çözümleme (Address Resolution)

Hata Yakalama (Error Detection)

Eşlik Denetimi (Parity Checking)

Sağlama Toplamı (Checksum)

Ağ Adresi Dönüştürme (Network Address Translation)


6.Soru

IP adresi bilinen bir cihazın MAC adresinin bulunmasını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?


Network Address Translation (NAT)

Address Resolution Protocol (ARP)

Internet Protocol (IPv4)

Domain Name System (DNS)

User Datagram Protocol (UDP)


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek zamanlı blok yönetiminin uygulanmasında karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak için sonsuz kayan anahtar yerine belirli uzunlukta anahtar kullanılan çözümlere bir örnektir?


RC4

GSM

A5/1

A5/2

Wi-Fi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar arası haberleşmede mesaj biçimi, sırası, gönderim ve alım esnasında yapılması gerekenleri tanımlar?


Protokoller

Kurallar

Ağlar

İnterneet

Sınırlılıklar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriptografik algoritmalar ve protokollerin dört temel alan grubundan biri değildir?


Simetrik şifreleme

Asimetrik sifreleme

Açık anahtar şifreleme

Veri bütünlüğü

Kimlik doğrulama


10.Soru

Bir şehir veya bir yerleşkede oluşturulan alan ağı aşağıdakilerden hangisidir?


LAN

MAN

WAN

PAN

VPN


11.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi User Datagram Protocol (UDP) tarafından desteklenmektedir?


Güvenilirlik

Sıralı Gönderim

Çok Alıcıya Gönderim

Akış Kontrolü

Tıkanıklık Kontrolü


12.Soru

Aşağıdaki algoritmalardan hangisi sadece dijital imza üretmek amacıyla tasarlanmıştır?


RSA

ElGamal

Diffie-Hellman

DSA

AES


13.Soru

I. Yönetilen Öge
II. Yönetici Cihaz
III. Yönetim Protokolleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ağ yönetim alt yapısı parçalarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II ve III

II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi simetrik şifreleme algoritmalarının açık metnin yetkisi olmayan kişiler tarafından okunmaması için karıştırma işlemini yapma ile sorumlu olan öğesidir?


Açık metin

Gizli anahtar

Şifrelenmiş metin

Çözme fonksiyonu

Şifreleme fonksiyonu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi simetrik şifreleme algoritmalarının öğelerinden biri değildir?


Açık metin

Şifreleme fonksiyonu

Gizli anahtar

Şifrelenmiş metin

Ara metin


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından oluşturulan ağ yönetim sınıflamalarından birisi değildir?


Performans Yönetimi

Arıza Yönetimi

Yapılandırma Yönetimi

Hesaplama Yönetimi

Güvenlik Yönetimi


17.Soru

Tam sayıyı çarpanlarına ayırma, ayrık logaritma ve eliptik eğriler hangi yıllarda sunulmuştur?


1960’li ve 1970’li yılların başında

1970’li ve 1980’li yılların ortasında

1940’li ve 1950’li yılların başında

1960’li ve 1970’li yılların sonunda

1970’li ve 1990’li yılların ortasında


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda kullanılan anahtar uzunluklarındandır?


8 bit

64 bit

128 bit

256 bit

1024 bit


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde AES şifreleme algoritması turlarında gerçekleşen işlemlerden değildir?


Anahtar ekleme katmanı

Bayt yer değiştirme katmanı

Satır kaydırma katmanı

Sütün karıştırma katmanı

Blok işleme katmanı


20.Soru

Kurulumu ve genişletilmesi en basit olan ve tek bir kablo üzerinde genellikle BNC adaptöre sahip Ethernet kartlarının birbirine bağlanması ile oluşturulan ağ türü seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Yıldız (Star) Topolojisi

Ağaç Topolojisi

Örgü (Mesh) Topolojisi

Halka (Ring) Topolojisi

Ortak Yol (BUS) Topolojisi