Anne Ve Çocuk Beslenmesi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi anne karnındaki bir bebeğin ileride şişman olmasının nedenlerinden biri olamaz?


Sigara kullanımı

Annenin vücut ağırlığı

Gebelikte aşırı protein alımı

Yetersiz beslenme

Hızlı büyüme


2.Soru

Vücut ağırlığını-kg-

boy uzunluğuna bölersek-m-

çıkan sonuç bize ... değerini verecektir. denklemde noktalı yere aşağıdakilerden hangisini getirmek gerekir?


gelecekteki boyunu

genel ortalamadaki yerini

beden kütle indeksini

hareket ve esneklik oranını

21 yaşındaki boyunu


3.Soru

I. Adolesan dönemi, insanda büyüme ve gelişmenin büyük önem taşıdığı bir dönemdir.

II. Dünya Sağlık Örgütü 15-24 yaş grubunu adolesan (ergen) terimi ile tanımlamıştır.

III. Adolesan dönemi erken dönem adolesan (11-14 yaş), orta dönem adolesan (15-17 yaş) ve son dönem adolesan (18-21 yaş) olarak da sınıflanmaktadır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız III


4.Soru

 1. Vücut şeklinde cinsiyet hormonlarına bağlı değişiklikler görülür.
 2. Psikolojik değişiklikler nedeniyle ergen aileye daha bağımlı hale gelebilir.
 3. Sosyal değişiklikler görülür.

Adolesan dönemi ile ilgili olarak yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız III


5.Soru

Seçeneklerden hangisi yemek yeme bozuklukları arasında yer alan nedenlerdendir?


Diyet yapma isteği

Ekonomik nedenler

Yoğunluk

Zaman ayırmama

Aşırı yeme isteği


6.Soru

 1. Kalp-damar hastalıkları
 2. Osteoporoz
 3. Hipertansiyon
 4. Kanser

Yukarıda verilen hastalıklardan hangisi dengesiz beslenmeye bağlı kronik hastalıklardandır?


I, III, IV

I, II, III

II, III, IV

I ve II

II ve III


7.Soru

Hangisi ayaküstü-fast food denen tür beslenme tipine örnek olabilir?


Biber dolması-yoğurt

Tarhana çorbası- ızgara et

Köfte-Mevsim salata

Hamburger- kola

Izgara balık-salata


8.Soru

Seçeneklerden hangisi hipertansiyon için tüketilmesi sakıncalı yiyeceklerdne biridir?


Bitkisel sıvı yağlar

Salamura besinler

Deniz ürünleri

Kuru baklagiller

Tam tahıllı yiyecekler


9.Soru

Seçeneklerden hangisi kalp damar hastalıklarının oluşumunu etkileyen etmenlerden biri değildir?


Yaş

Cinsiyet

Kalıtım

Psikososyal etmenler

Sosyo-ekonomik düzey


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi obezite gibi önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasının sebeplerinden değildir?


Ekonomik Gelişme

Şehirleşme

Küreselleşme

Uyku Düzeni

Günlük Diyetteki Değişme


11.Soru

Yaşa göre vücut ağırlığı ve yaşa göre boy uzunluğu düşük, fakat boy uzunluğuna göre vücut ağırlığı normal olan kronik beslenme yetersizliği aşağıdakilerden hangisidir?


Zayıflık

Düşük kiloluluk

Bodurluk

Kuvaşiorkor

Marasmus


12.Soru

'Bireylerde günlük enerji ihtiyacı yetişkinse 30/40 kkalori/kg/gün iken bu değer oyun çocuklarında ........... şeklindedir.' tanımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.


150-180 kkalori/kg/gün

80-90 kkalori/kg/gün

35-60 kkalori/kg/gün

100 kkalori/kg/gün

12-30 kkalori/kg/gün


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tıkanırcasına yeme bozukluğu olarak adlandırılan Binge Eating Disorder hastalığının nedenlerinden değildir?


Zayıflamaları için çevreden gelen baskı

Ergenlik

Aşırı şişmanlık

Diyet yapma isteği

Mide ülseri


14.Soru

 1. Besin üretiminde yetersizlik ve besin güvencesinin sağlanmasında yetersizlik,
 2. Besin dağıtımı ve teknolojisindeki yetersizlik ve düzensizlikler,
 3. Ailenin besin satın alma gücünün yetersizliği,
 4. Eğitim ve bilinç düzeyi yetersizliği,
 5. Sosyo-kültürel etmenler,
 6. Aile kalabaklığı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri toplumda beslenme sorunlarının oluşmasının temel nedenleri arasındadır?


I, III, IV, VI

I, II, IV, V

I, II, III, IV, V

II, IV, V

III ve IV


15.Soru

Beslenme durumunu hesaplamak için gerekli olanlar hangi seçenekte en doğru olarak verilmiştir?


Boy uzunluğu-Vücut ağırlığı

Boy uzunluğu-Vücut ağırlığı-Besin türü- Yaş

Boy uzunluğu-Vücut ağırlığı-Besin Miktarı

Boy uzunluğu-Vücut ağırlığı-Beden kütle indeksi

Boy uzunluğu-Vücut ağırlığı-Beden kütle indeksi-Yaş


16.Soru

Seçeneklerden hangisi fast-food türü yiyeceklerin sürekli tüketiminde meydana gelebilecek zararlardan biri olamaz?


Fazla enerji alımı ve şişmanlık

Ana öğünlerde temel besin gruplarının daha fazla tüketilmesi

Kalp damar hastalıkları ve kanser riskinin artması

Osteoporoz riskinin artması 

Sarılık, dizanteri ve diğer bağırsak enfeksiyonlarının artması


17.Soru

Hangisi çocukluk çağında ve özellikle okul öncesi dönemde görülen beslenme sorunlarından biri değildir?


İştahsızlık

Yemek seçme

Aşırı yemek yeme

Öğün atlama

Tırnak yeme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diyabet hastalarının dikkat etmeleri gereken ilkeler arasında yer almamaktadır?


Beslenmede posalı besinler tercih edilmelidir.

Pişirme yöntemlerine dikkat edilmelidir. 

Günlük tuz tüketimi azaltılmalıdır.

Sıvı yağlar tercih edilmelidir.

İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır.


19.Soru

Proteinin aşırı yetersizliği sonucunda vücutta su toplanması (ödem) ve bireyin çevreye ilgisizlik gibi davranış bozuklukları göstermesi aşağıdakilerden hangisi ile eşleştirilebilir?


Kuvaşiorkor

Marasmus

Malnutrisyon

Anemi

Raşitizm


20.Soru

I- Hızlı büyüme II- Son trimesterde aşırı beslenme III-Aşırı protein alımı IV-Tamamlayıcı besinlere başlama V- Anne sütü ile beslenme  Aşağıdaki hangi seçenekte yaşamın ilk yılında şişmanlığa sebep olan  etmenler doğru olarak verilmiştir?


I-II ve III

II-III ve IV

III-IV ve V

I-IV ve V

II-IV ve V