Devlet Bütçesi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans bütçeleme sistemine yönelik eleştirilerden biri değildir?


Performans ölçülerinin kamu yöneticileri tarafından etkilenebilir olması

Bazı kamu hizmetlerinde performans bütçeyi tam anlamıyla uygulayabilmenin çok zor olması

Performans ölçülerinin uygun olmaması veya yanıltıcı olması

Faaliyetlerin başarılıp başarılmamasına göre kamu yöneticilerinin değerlendirilmesine olanak sağladığı için bürokratlar tarafından sevilmemesi

Daireler arasında ve zaman içinde karşılaştırma yapma olanağı elde edilebilmesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans bütçe sistemine getirilen eleştiriler arasında yer almaz?


Bazı kamu hizmetlerinde performans bütçeyi tam anlamıyla uygulayabilmenin
çok zor hatta olanaksız olması

Performans bütçe hazırlanmasının klasik bütçeye göre daha pahalı bir sistem olması

Bazı performans ölçülerinin uygun olmaması veya yanıltıcı olması

Performans ölçülerinin kamu yöneticileri tarafından etkilenebilir olması

Devletin katlandığı maliyete değecek bir sosyal fayda ortaya çıkıp çıkmadığını belirleyememesi


3.Soru

Diğer ülkelerdeki maliye bakanı rolüne eşdeğer, İngiltere’deki tüm ekonomik ve mali
meselelerden sorumlu yetkili kimdir?


Şovalye

Şantör

Maliyeci

Hazine Şansölyesi

Hazine Şovalyesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik bütçeleme ilkeleri arasında yer almaz?


Genellik

Doğruluk

Alenilik

Önceden izin alma

Tahsis


5.Soru

Planlama, proglamlama ve bütçeleme sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Planlama, proglamlama bütçeleme sistemi ve program bütçe aynı anlama gelen isimleri farklı olan kavramlardır. 

Program bütçe, planlama, proglamlama bütçeleme sisteminden çok sonra gelişmiştir. 

Planlama proglamlama bütçeleme sistemi program bütçeye göre daha sınırlıdır. 

Planlama, proglamlama bütçeleme sistemi ve program bütçe birbirinden farklı kavramlardır. 

Program bütçe Planlama, proglamlama bütçeleme sistemini daha sistematik hale getirmiştir. 


6.Soru

"Telafi Edici Bütçe Kuramı" kim tarafından geliştirilmiştir?


William Henry Beveridge

Adam Smith

Eleanor Florence Rathbone

John Maynard Keynes

Milton Friedman


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Planlama Programlama ve Bütçeleme Sisteminin özellikleri arasında değildir?


planlamaya dayalıdır

hizmetler programlara bölünmüştür

program bütçenin bir alt basamağıdır

hizmetler fonksiyonel olarak sınıflandırılır

verimliliği artırır


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan İç Savaşı Sonrası Dönemde gerçekleşen bir olay değildir?


Sanayinin hızlı büyümesi ve kıtalararası demiryolunun tamamlanması.

Bağımsızlık Bildirgesinin imzalanması.

Sistematik örgüt teorisine göre, hem işi başarmak hem de sonuçlardan sorumlu olmak için bir yöneticinin yetkilendirilmesi.

Bütçenin geliştirilmesinde bilimsel prensipleri uygulayacak uzmanlar başkana yardımcı
olmuştur.

Bütçeler Avrupa’da olduğu gibi, bütüncül, kapsamlı, dengeli ve yıllık olmuştur.


9.Soru

Bütçe sürecinin belirli yasal çerçevede yürütülmesi devlet bütçesinin hangi niteliğini yansıtmaktadır.


Ekonomik nitelik

Hukuki nitelik

Siyasi nitelik

İktisadi nitelik

Politik nitelik


10.Soru

Kamu kesimi ekonomide yaşanan eksik istihdam sorunun çözümü için bütçenin hangi işlevini kullanır?


Ekonomik İstikrar İşlevi

Bütçenin Denetim İşlevi

Bütçenin Hukuki İşlevi

Bütçenin Mali ve İktisadi Fonksiyonu

Kaynak Tahsisinde Etkinlik İşlevi


11.Soru

Toplumlar önceleri kralların biçtiği vergi miktarını ödemekte sorun çıkarmadılar ancak daha sonra bu vergilere tepki göstermeye başladılar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Okur yazarlığı artması

Gazete satışlarının çoğalması

Kralın ve ailesinin israf içinde yaşaması

Kralın vergileri keyfi arttırması

Savaş ihtimalinin her zaman olması


12.Soru

En az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlayacak biçimde bütçe uygulamasının yapılması aşağıdaki kavramlardan hangisinde ifadesini bulmaktadır?


Etkinlik denetimi

Mali denetim

Sayıştay denetimi

Hukuki denetim

Ön denetim