Girişimcilik ve İş Kurma Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir?


Geleneksel girişimcilik

Eski girişimcilik

Modern girişimcilik

Yeni girişimcilik

Çağdaş girişimcilik


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik olarak Alman Ekolü temsilcilerinden biridir?


Marshall
Schumpeter
Menger
Say
Kirzner

3.Soru

Emprovizasyon kavramının anlamı nedir?


Üretme

Doğaçlama

Tasarlama

Yaratma

Doğrulama


4.Soru

“Ofis, fabrika, satış noktası” işletme profilinin görsel elemanlarından hangisinin kapsamına girer?

 


Ürün tasarımı

 

Bilgi tasarımı

 

Çevre Tasarımı

 

Tutum

 

Promosyon


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin desteklenmesi sonucu ortaya çıkan faydalardan biri değildir?


Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak
Yeni iş fırsatları yaratmak
Hisse senedi ve tahvil piyasasını düzenlemek
Sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak
Bilgi toplumu olma yolunda iş gücü niteliğini yükseltmek

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcı davranış modeli doğru sırayla verilmiştir?


İlk kavrayış, hazırlık, kuluçka, aydınlanma, doğrulama

Hazırlık, doğrulama, kuluçka, aydınlanma, ilk kavrayış

İlk kavrayış, aydınlanma, hazırlık, doğrulama, kuluçka

Doğrulama, ilk kavrayış, aydınlanma, hazırlık, kuluçka

Doğrulama, hazırlık, kuluçka, aydınlanma, ilk kavrayış


7.Soru

Hangisi/leri Castillon'dan sonra girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak ortaya çıkan üç temel yaklaşımdan biridir?

I- Hollanda ekolü

II- Neopozitivist yaklaşım

III- Avusturya ekolü


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


8.Soru

Bir girişimcinin pazarda yer alabilmesi ve rekabet avantajı yaratabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?


Ürün fiyatlarında indirim yapmak

Tasarım ve yeniliğe önem vermek

İstihdamı arttırmak

Üretimin kalitesini arttırmak 

Maliyeti azaltmak


9.Soru

C¸izimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadır. Rothwell'e göre yukarıda belirtilen süreç, tasarım sürecinin hangi temel basamağıdır?


Kavram geliştirme

Proje planlama

Tasarım brifi

Tasarım spesifikasyonları

Kavram tasarımı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi batı iş kültürünün belirleyici boyutlarındandır?


hiyerarşik sistemle çalışan

düşük bireysellik

risk almayan

bağımlılık

ödev ve sorumluluk bilinci olan


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme için güçlü varsayımlara dayanan, işletme hakkında objektif ve eleştirel bir bakış sağlayan bir araçtır?


İş planı

İş fikri

Yapılabilirlik araştırması

Deneysel yöntemler

Finansal ve mali tablolar


12.Soru

“Dinamik girişimcilik” yaklaşımının öncüsü kimdir?


Menger

Knight

Marshall

Schumpeter

Thünen


13.Soru

Hangisi bir iş modeli oluşturulurken "müşteri" için sorulması gereken sorulardan değildir?


Benim müşterim kim olacak?
Hangi müşterilere ürün/hizmet vermeliyim?
Müşteri için hangi değeri üretmeliyim?
Hangi müşteri grupları benim kar etmemi sağlar?
Hangi müşteri gruplarına fayda üretebilirim?

14.Soru

Kolaylık, güvenlik, rahatlık ve hayatta kalma hangi temel değer unsuru içinde yer alır?


Fiziksel
Duygusal
Entellektüel
Yaratıcılık
Özgürlük

15.Soru

Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ticari girişimcilik
Sosyal girişimcilik
Dış girişimcilik
Genç girişimcilik
İç girişimcilik

16.Soru

  1. Yenilikçi olma
  2. Hiyerarşiye uyum sağlama
  3. Sezgileriyle hareket etmeme
  4. Başarısızlıktan yılmama

Yukarıdakilerden hangileri girişimciye ait tutum ve davranışlardan olabilir?


I ve II

I, II ve III

I ve IV

III ve IV

II ve IV


17.Soru

Girişimcilikle ilgili doğru olarak bilinen fakat doğru olmayan mitler vardır. Bu mitlerden hangisi direkt olarak sermaye ile ilgilidir?


X girişimci şunu üretiyor, satıyor, kazanıyor ben de bunu yaparsam kazanırım

Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir

İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir

Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz

İflas eden girişimci yüz kızartıcı suç işlemiştir


18.Soru

Büyümenin hızlı ve yüksek olmadığı girişimcilik hangisidir?


Yeni girişimcilik

Geleneksel girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Ekonomik girişimcilik

Genç girişimcilik


19.Soru

Müşteriye değer yaratmak; müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsayan iş modeli bileşeni hangisidir?


Geri Dönüş

Kâr Formülü

Kilit Kaynaklar

Kilit Süreçler

Müşteri Değer Önermesi


20.Soru

Tasarım sürecinde tasarımcıların amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırladıkları basamak aşağıdakilerden hangisidir?


Uyarıcı/başlatan

Kavram Geliştirme

Proje planlama

Tasarım brifi

Tasarım yeteneği kaynağı