Girişimcilik ve İş Kurma Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasında gözlemlenebilecek farklılıklardan biri değildir?


İç girişimci fon sağlamak konusunda kendi işletmesini kuran girişimciye oranla çok daha fazla zorlanmaktadır.
İç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.
İç girişimci şirketteki engellerle karşılaşır ve üstesinden gelmeye çalışır.
Kendi işletmesini kuran girişimci pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.
İç girişimci işletmeyi güçlendirmek için çalışır.

2.Soru

Yeni fikirlerin pratikte yeni ya da geliştirilmiş ürün, hizmet ya da süreçler şeklinde başarılı uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Yaratıcılık

İnovasyon

Tasarım

Üretim

Pazarlama


3.Soru

Ekonomik açdıan girişimciliğin açıklanmasına yönelik kaç yaklaşım vardır?


1
2
3
4
5

4.Soru

Risk ve girişimci arasındaki bağlantı kaçıncı yüzyılda kurulmuştur?


16. yüzyıl
17. yüzyıl
18. yüzyıl
19. yüzyıl
20. yüzyıl

5.Soru

Girişimciliğin kavramlaştırılması aşağıdaki dönemlerden hangisine dayanır?


Fransız devrimi
Sanayi devrimi
Soğuk savaş döneminin bitişi
Küreselleşmenin yoğunlaşması
Sanayi, 4.00 başlaması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern ürün geliştirme sürecindeki  görevlerden değildir?

 


Yaratıcılık

 

Kavrayış

 

İletişim

 

Test etme

 

Fırsat eşitliği


7.Soru

Sosyal girişimcilikle işletmecinin ve girişimcinin asıl olarak neyi hedeflediği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer aldığı söylenebilir?


Kâr

Şöhret

İtibar

İyilik

Tebrik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımcıların dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?


İşletmede fikir lideri olabileceğini fark etmelidir.

Kendi koşullarını oluşturmalıdır. 

Fikir uyuşmazlıkları ile mücadele etmesini öğrenmelidir.

Herkesi dinleyip fikir almaya çalışmalıdır. 

Çevredeki diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurmalıdır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın son basamağıdır?


Doğrulama

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Yineleme


10.Soru

İçinde bir eylem barındıran girişimcilik terimini ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Richard Cantillon
Joseph A. Schumpeter
Tamer Müftüoğlu
Jean Baptise Say
Muhammad Yunus

11.Soru

Problem üzerine şuursuzca çalışma olarak açıklanabilecek olan kavram yaratıcılığın hangi aşamasıdır?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma 

Doğrulama


12.Soru

Tasarımın 4C'si olarak adlandırılan unsurlardan hangisi tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararları kapsar?


Yaratıcılık (Creativity)

Karmaşıklık (Complexity)

Uzlaşma (Compromise)

Seçim (Choice)

Maliyet ve Zaman (Cost and Time)


13.Soru

Müşterilerin bir ürünü almalarını sağlayan aşağıdaki faktörlerden hangisi uygulamalı ve görsel sanatlarla ilgilidir?


Kalite

Uygunluk

Fiyat

Paranın algılanan değeri

Tasarım


14.Soru

Girişimcilik için genç girişimcilerin diğerlerine oranla hangi bakımdan daha uygun olduğu aşağıda verilen şıkların hangisinde net bir şekilde belirtilmiştir?


Önsezi

Yenilikçilik

Süreklilik

Yaratıcılık

Tespit


15.Soru

Dünya Girişimcilik Platformu (Global Entrepreneurship Monitor - GEM) tarafından kaç 
ülke arasında yapılan araştırma yüksek girişimcilik faaliyetleri olan ülkelerin ortalama ekonomik büyümenin üzerinde gelişme gösterdiğini ortaya koymuştur?


15

19

25

29

35


16.Soru

Rohwell'e göre iş çizelgesi, iş listesi, bütçe, iletişim raporlarını kapsayan tasarım süreci basamağı hangisidir?


Tasarım brifi

Proje planlama

Tasarım spefikasyonları

Teknik geliştirme

Destek ve ilaveler


17.Soru

İş adamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendiren kimdir?


Cantillon

J. B. Say 

Turgot

Quesnay 

Beaudeu


18.Soru

Bir işletmenin  ürünleri ile rakiplerine üstünlük sağlamak ve ayırt edilebilir olabilmesi için aşağıdakilerin hangisine önem vermesi gerekmektedir?


Maliyet

Tasarım

Kalite 

Hız

Esneklik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber'in ifade ettiği girişimci kişiliğin genel özelliklerinden değildir?


Bireyselleşmenin önem kazanması

İş ve özel hayatın birbirinden ayrışması

Ekonomik ve sosyal çıkarların dünya görüşünü belirleme eğilimi

Sürekli çalışmanın yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak algılanması ve kişisel mutluluğun bu çalışmayla birlikte tanımlanması

Manevi değerlerin her türlü değerin önüne koyulması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş alanındaki formel kültürel değerlerden biri olarak düşünülemez?


Vizyon
Misyon
Kontrol
Güven
Süreç