Girişimcilik ve İş Kurma Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı olmuş girişimciler için doğru bir bilgidir?


Girişimci kişiliğe sahip insanlar daha sakin bir hayat yaşarlar.
Girişimcilik için yetenekli olmaya gerek yoktur.
Girişimcilerin vizyonu, misyonu ve hırsı olmalıdır.
Girişimciler kısa dönemde ihtiyaç duyulacak ürün ve hizmetleri üretmek için gerekli kaynakları bir araya getirir.
Girişimciler herkes tarafından bilinen fırsatları değerlendirirler.

2.Soru

Limited şirket, TTK’na göre ne kadar nakdi veya ayni sermayeye gereksinim duyar?


10.000 TL nakdi veya ayni sermaye

15.000 TL nakdi veya ayni sermaye

5.000 TL nakdi veya ayni sermaye

17.000 TL nakdi veya ayni sermaye

20.000 TL nakdi veya ayni sermaye


3.Soru

Seçeneklerden hangisi şahıs işletmesi kuracak girişimcinin atması gereken ilk adımdır?


Bir iş yeri kiralamak ya da iş yerine sahip olmak
Makine-ekipman satın almak
Yasal kuruluş işlemleri yapmak
Personel temin etmek
Malzeme satın almak

4.Soru

  1. İşletme Ruhsatı Başvurusu
  2. Fizibilite
  3. Ortaklık Sözleşmesi ve Şirket Tüzüğü Onayı
  4. Yabancı Sermayeli İşletme Onay Belgesi
  5. Başvuru (Çin Yabancı Ortaklıkları için)

Yurt dışında girişimcilik yapmak isteyen birey, eğer Çin'de bir şirket kurmak isterse izleyeceği aşamalar yukarıda verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi izlenmesi gereken bu aşamaların sırasını doğru vermektedir?

 


A-B-C-D-E

E-B-C-D-A

B-C-D-A-B

D-C-B-A-E

A-C-E-B-D


5.Soru

Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortam aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimcilik iklimi

Başlangıç sermayesi

Finans kaynakları

İşletme inkübatörleri

Ticari mülkiyet


6.Soru

"Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla sözkonusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır."

Yukarıda tanımı verilen aşağıdakilerden hangisidir?


Franchisor

Franchisee

Franchising

Franchise

UFRA


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısızlık nedenlerinden birisi değildir?


Eksik ve zayıf planlama yapmak
Plansız ve orantısız büyümek
Nakit akışını planlamamak
Yanlış yönetim stratejisi kurmak
Müşterilere güvenmemek

8.Soru

Limited şirketlerde tasfiye kararını kim vermektedir?


Yönetim kurulu

Şirket sahibi

Maliye müfettişleri

Ortaklar kurulu

Genel kurul


9.Soru

Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden hangisi yanlıştır?


Franchise Giriş Ödemesi

Ev giderleri

Açılış Ürün Stokları

Yasal izinler ve Sertifikalar

Yasal ve Profesyonel Ödemeler


10.Soru

İş kadını Ümmühan Hanım bir toplantıda, girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortamdan bahsetmektedir. Ümmühan Hanım'ın konuşması hangi konu üzerinedir?


Girişimcilik iklimi

Ar-Ge

Pazarlama

Satış

İnsan kaynakları


11.Soru

Bir anonim şirketin tasfiye edilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?


Şirket sözleşmesinde belirlenmiş olan sürenin uzatılması

Başka bir şirketle birleşilmesi

Genel Kurulun yenilenme kararı alması

Şirketi büyütme kararı alınması

Şirketin kanuni organlarının iyi çalışması


12.Soru

Makro ekonomik ortamdan kasıt, ___________, dengeli bir bütçe ve dış ödemeler dengesi, adil bir gelir dağılımı, yüksek istihdam ve düşük issizlik ortamının tesis edilmesidir.


Fiyat artışı

Enflasyon düşmesi

Fiyat istikrarı

Yurtiçi hasıla yüksekliği

Makroekonomik dengesizlik


13.Soru

Girişimcinin iyileştirme projesinde yer alan konulardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Personelin arttırılması

Müşteri ilişkileri

Şirketin büyütülmesi

Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler 

Sermayenin azaltılması


14.Soru

Girişimcilik faaliyetlerini ve işletmelerin yapısını  ne/ neler etkilemektedir?


Sosyal ve kültürel yapı ile ulusal altyapı koşulları

Sosyal yapı

Ekonomik yapı

Ulusal altyapı koşulları

Kültürel yapı


15.Soru

Girişimcilik politika önlemleri kaç ana başlık altında kategorize edebilir?


2

4

6

8

10


16.Soru

Girişimcinin işi başlatırken yapması gereken ve uyması gereken birtakım yasal kurallar vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu kurallardan biridir?


Vergi mevzuatı

İş yerini kiralama

Yasal kuruluş işlemleri

Personel temini

Malzeme satın alınması


17.Soru

Franchisee için en önemli getirilerinden biri de girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha ___________ olmasıdır?


Fazla

Yüksek

Düşük

Durağan

Emsalsiz


18.Soru

Hangisi franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklardan biridir?


Finansal Destek

Yönetim uzmanlığı

Kârın paylaşılması

Pazara ilişkin bilgi birikimi

Yapısal denetim


19.Soru

Türkiyede faaliyet gösteren bir işletmenin finansal anlamda başarısızlığa uğramaması için aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerinden daha çok göz önünde bulundurması beklenir?


Piyasadaki rekabet koşullarının göz önünde bulundurulması

Yönetimsel planlamanın danışman eşliğinde yapılması

Hedeflerin ortaya iyi bir şekilde konması

Pazara planlı bir şekilde açılma

Nakit akışını iyi yönetecek düzeyde olma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin yapı taşları arasında yer almaz?


Fırsatları görme

Harekete geçme

Risk alma

Yenilikçi olma

Sosyal olma