Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Resmi, kişisel, kurumsal, edebi, akademik yazılar, yazımın hangi kavramının örneklerindendir?


Format
Kural
Yazılan kişi
Düzey
İlişki

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin, sözlü ve görsel iletişimin yerine kullanılmasının başlıca nedenlerinden biri değildir?


Yazılı belgenin arşiv değeri vardır ve daha kalıcıdır.

Konu bir bütünlük içinde ifade edilir ve iletilebilir.

Gerektiğinde üzerinde değişiklik yapılamaz.

Daha resmidir ve yetkiyi daha fazla hissettirir.

Kurumun konuyla yakından ilgilendiğini gösterir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem gazeteci hem halkla ilişkiler yazarının başarılı olması için önem vermesi gerekenlerdendir?


Bir yönetici gibi düşünmek gerekir.

Jargon kullanmaya özen göstermelisiniz.

Gazeteciler için haber teslim tarihleri esnektir.

Kurumunuzla ilgili her bilgi haber niteliğindedir.

Herkes hata yapabilir.


4.Soru

En güçlü düzeltici davranış stratejisi hangisidir?


Düzeltici Hareket

Tövbe Etme

Zararı Karşılama

Soruşturma

Baş Sağlığı


5.Soru

Bir krizde bu üç döneme gelinmişse, durumun açıklanması, pişmanlıkların bildirilmesi ve krizden çıkış anlatılıyorsa, bu süreç nasıl tanımlanır?


Tanıtım

Duyuru

Reklam

İleti

Savunma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir logonun ilk kullanım amacıdır?


Tanınabilir olma

Benzersiz olma

Pozitif bir etki bırakma

Kalıcı olma

Aynı algılanabilmeli


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşma metinleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Metnin çizgisiz kâğıda iri harflerle yazılması  

Hitap edilecek topluluğun özelliklerini bilme

Doğal ve içten olma

Konuşma metninin tamamının yazılı olarak hazırlanması

Metnin renkli kâğıda basılması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kriz İletişim Taslağı’nın Planlama aşamasında doğru bir yaklaşım değildir?


Birçok duruma karşı farklı senaryolar geliştirilmelidir.

Bir kriz yönetim takımı tanımlanmalıdır.

Web siteleri etkin bir mecra olarak kullanılmalıdır.

Bir yıllık tüm plan aralıklarla gözden geçirilmelidir.

Farklı kurumsal isimler krizle ilgili açıklama yapmalıdır.


9.Soru

Aşağıda yer alan unsurlardan hangisi halkla ilişkilerin temel unsurlarından biri değildir?


Dürüstlük

İnandırıcılık

Gizlilik

Yaygın Sorumluluk

Yineleme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi mesaj tasarım özelliklerinden biri değildir?


Kapalı yaratıcı konsept

Dikkati çekme ve tutma

İnsanları anlamak

İyi organizasyon

Açık yaratıcı konsept


11.Soru

Basılı iletişim araçlarının avantajları arasında yer almayan şıkkı işaretleyiniz.


Yüksek bilgi aktarma kapasitesi

Hedef kitleye birebir ulaşma

Uzun ömürlü olması

Her daim erişilebilme fırsatı tanıması

Maliyetinin fazla olması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşma metninin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar arasında gösterilemez?


Metin çift satır aralığıyla yazılmalıdır.

Hitap edilecek topluluğun özellikleri belirlenmelidir.

Resmi bir konuşma yaparken yazıyı doğrudan kağıttan okumak gerekir.

Metin akademik çevrelere hitap edecek şekilde yazılmalıdır.

Konuşmaya başlamadan önce dinleyicileri konuşmaya hazırlamak gerekir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bir dergi hazırlanması için rehber olacak önemli noktalardan değildir?


Derginin amaçlarının belirlenmesi

Yayın periyodunun düzenli olması

Okuyucuların özelliklerinden bağımsız oluşturulması

Dergi için uygun ismin seçilmesi

Derginin özenli bir tasarıma sahip olması


14.Soru

 “Söyleyeceğiniz şeyin ne olduğunu hedef kitleye söyleyin, söyleyeceğiniz şeyi söyleyin, söylediğiniz şeyin ne olduğunu tekrar söyleyin” ilkeleri kriz yönetiminde hangi etkin yöntemle ilgilidir?


Üçler kuralı

Öncelik /sonralık

1N = 3P

Üçlü ‘S’ modeli

Öngörü- hazırlık- alıştırma


15.Soru

Apikoğlu firmasının ürettiği siyah etli ürünlere, kanatlı eti karıştığına yönelik Tarım Bakanlığı listesine karşı gazeteye verdiği basın bülteni hangi karşılık stratejileri başlığı altında yer alır?


Atak

Utandırma

Şok

Tehdit

İnkar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde düzeltici davranış stratejileri arasında yer alır?


sessiz kalma
zararı karşılama
özür dileme
sokulganlık
temize çıkma

17.Soru

Bitmiş bir projede yer alan bibliyografya bölümünde neler yer alır?


Kullanılan şemalar

Anketler

Özetler

Akademik raporlar

Dipnotlarda yer alan tüm ana kaynaklar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal dergilerin içerisinde yer alan konulardan biri değildir?


Kurumun aldığı ödüller
Kurumsal eğitimler
Kurum çalışanlarının tanıtımı
Broşür
Kurumsal ürünler

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kişinin kendisinin ürettiği mesajı, yayınladığı ve paylaştığı her türlü platformun genel adı" olarak ifade edilmektedir?


Bağlantılılık

İnternet 

Blog

Sosyal medya 

Sosyal ağ 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazarlarına ait altı mektup türlerinden biri değildir?


Sipariş

İstek

Alış

Satış

Sirküler ve teşekkür