Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir logonun amaçlarından biridir?


İlk olarak üzerimizde pozitif etki yaratmalıdır.

Tanınmaz olmalıdır.

Geçici olmalıdır.

Herkes tarafından farklı algılanmalıdır.

Diğerleriyle benzer olmalıdır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal derginin özelliklerinden biri değildir?


Düzenli aralıklarla yayınlanması
Kaliteli kağıda basılması
Yalnızca kurum içine yönelik çıkarılması
İçeriğinde farklı konularda haber bulunması
Kuruma ilişkin haberlerin öne çıkarılması

3.Soru

Broşürlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Broşürler uzun ve kapsamlı olmalıdır.

Konu hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde aktarılmalıdır.

Şekil ve fotoğraflardan faydalanılmalıdır.

Kapak tasarımının düzenli olması gerekir.

Kolay anlaşılır bir dil kullanılması gerekir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi başlıkların özelliklerinden biri değildir?


Başlıklarda mastar fiil kullanılmalı
Başlık ifadesi bilgilendirici olmalı
Şimdiki zaman kullanılmalı
Başlık ifadesi kısa ve açık olmalı
Haber hakkında ipucu vermeli

5.Soru

E-posta gönderirken kullanılan imzanın normal uzunluk kabul edilen satır sayısı kaçtır?


1 ile 4 satır arası

2 ile 5 satır arası

3 ile 6 satır arası

4 ile 7 satır arası

5 ile 8 satır arası


6.Soru

Halkla ilişkiler sürecini oluşturan kavramlardan olmayan hangisidir?


Araştırma
Gazetecilik
Planlama
İletişim
Değerleme

7.Soru

Bazen bir nokta vurgulanmak istenirken utandırma tekniği sonucu oluşan, duyguların veya aklın, sürpriz, iğrendirme veya başka bir uyarıcı kullanılarak etkilenmeye çalışılması  stratejisi hangi Saldırgan Karşılık türüdür?


Atak

Şok

Tehdit

İnkar

Etiketleme


8.Soru

Kişinin kendisini, karşısındaki kişinin yerine koyabilmesine ne denir?


Sempati
Empati
Tarafsızlık
Antipati
O¨znellik

9.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi Halkla İlişkilerde Düzeltici Davranış stratejisidir?


Sokulganlık

Pişmanlık

Soruşturma

Taviz verme

Temize çıkarma


10.Soru

“Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma süreci; yaşayan bir evrenin parçalarının ilintilenmesi, bağlantılarının kurulma süreci; organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği fark edilir yanıt, ortamdaki değişime uyarlanma yanıtı; bu yanıtla diğerini etkileme; kaynaktan çıktıktan sonra iletiyi alan için bir uyaran olan davranış; kaynağın karşı tarafı etkilemeyi amaçlayan davranışıdır” tanımı ile verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Etkileşim

İletişim

Girdi

Çıktı

Değerlendirme


11.Soru

Kriz dönemlerinde iletişim neyin önlenmesinde önem taşımaktadır?


Mücadele

Dedikodu

Ekonomi

Reklam

Üretim


12.Soru

Bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarına ne denir?


Ahlak
İlke
Gözlem
Mesaj
Kaynak

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşılık verme stratejisinde yer alan tipolojilerden biri olan oyalayıcı karşılık stratejilerinden biridir?


İnkar

Sokulganlık

Mazeret

Temize çıkarma

Utandırma


14.Soru

Satın alma niyetinin bilgi, yardım, randevu, örnek broşür, indirim veya fiyat listesi gibi parasız sunulan hizmetlerin talebi ile ifade edildiği yazılar hangi mektup türüdür?


Sipariş

Sirküler

İstek

Alındığını bildirme

Belge veya Mal Gönderildiğini Bildirme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde saldırgan karşılık stratejilerindendir?


Mazeret
Temize çıkarma
İlgi kesme
Utandırma
Soruşturma

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özdemirci'ye göre yazılı iletişimin, sözlü¨ ve görsel iletişimin yerine kullanılmasının başlıca nedenleri arasında gösterilemez?


Yazılı belgenin arşiv değeri vardır ve daha kalıcıdır.

Samimiyeti daha fazla, yetkiyi daha az hissettirir.

Konu bir bütünlük içinde ifade edilir ve iletilebilir.

Kişilerin gidemeyeceği yerlere gidebilir.

Kurumun konuyla yakından ilgilendiğini gösterir.


17.Soru

Rapor veya teklifte yazının ana bölümüne koyamadığınız tabloları, şemaları, haritaları, anketleri içeren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Giriş

Genelleyici Özet

Referanslar

Bibliyografya

Ekler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş mektuplarının bölümlerinden değildir?


Hitap

İmza

Açılış

Referans

Kapanış


19.Soru

İyi hazırlanmış bir faaliyet raporunun sağladığı yararlarda hangisi yer almaz?


Yatırımcı beklentilerini yönetir.

Kuruluş bilinirliğini arttırır.

Kuruluşun potansiyelini gizler.

Kuruluşun piyasada yer edinme yeteneğini arttırır.

Kuruluşun gerçek değerini yansıtmaya yardımcı olur.


20.Soru

“İlgi kesme” Halkla İlişkilerde hangi tür karşılık verme stratejisidir?


Oyalayıcı iletişim

Önleyici aksiyon

Düzeltici davranış

Saldırgan karşılık

Stratejik hareketsizlik