Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumun elinden çıkan ve medyada yerleştirilmesi, zamanlaması ve editörlüğü medyanın inisiyatifine kalan bilgiye ne ad verilir?


Pazarlama bilgisi
Araştırma bilgisi
Finansal bilgi
Kontrol edilemeyen bilgi
Kontrol edilen bilgi

2.Soru

"Sokulganlık" hangi karşılık verme stratejisi arasında yer alır?


Önleyici aksiyon stratejileri
Saldırgan karşılık stratejileri
savunmacı karşılık stratejileri
Sesli üzüntü bildirme stratejileri
oyalayıcı iletişim stratejileri

3.Soru

I. İlk olarak üzerimizde pozitif etki yaratmalıdır.
II. Tanınabilir olmalıdır.
III. Kalıcı olmalıdır.
IV. Büyük markaların logolarına benzemelidir.
Yukarıdakilerden hangileri iyi bir logonun çeşitli amaçları arasındadır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz döneminde mesaj içeriğinin yazımında kullanılabilecek ve hedef kitlenin mesajı daha iyi anlamasına yardımcıolacak tekniklerden biridir?


Üçler kuralı
Anket
Utandırma
Başsağlığı
Zararı karşılama

5.Soru

I. Hedef kitlenin ilgisini azaltmalı,
II. Hedef kitleyi harekete geçirmeli
III. Mesajları sade bir biçimde özetlemeli
IV. Başlıkla birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.
V. Başlıklar dolaylı olarak konuyu özetlemelidir.
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi basılı bir reklam ana metninin sahip olması gereken özelliklerdendir?


I ve II

I ve V

II ve IV

IV ve V

III ve V


6.Soru

İletişimin ögeleri arasında yer almayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak

Hedef

İleti

Geri bildirim

Sembol


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim denince akla gelenlerden biri sayılamaz?


İki makinenin birbiriyle ilişki kurarak konuşması

Hastalıkların insandan insana geçerek iletişimi

Hayvan türleri içindeki ve türler arasındaki iletişim

Eşyaların birbirileriyle kurduğu iletişim

Bitkisel iletişim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krizi belirleyen durumlardan birisidir?


Beklenemeyen ve önceden sezilemeyen

Stratejik çözümlerle bilinmesi

Yönetim ve çalışan bütünlüğünü sağlaması

Yazının etkinliğinin azalması

Uzun süreli gelişim ve etkiye sahip olması


9.Soru

Kriz dönemlerinde halka ilişkiler uzmanının yazılı ve sesli kayıt tutmasının faydası nedir?


İşyerinin kriz tarihinin hazırlamasında faydalanmak için

Krizin nasıl gelişerek ortaya çıktığını kaydetmek için

Kriz açıklaması dokümanını hazırlamak için

Krizden yeni bir senaryo çıkarmak için

Krizin faturasının nereye kesileceğini göstermek için


10.Soru

Bir haber bülteni oluşturulurken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmemektedir?


Bülten içerisinde ne tür bilgilerin yer alacağı
Bülteninin içerik kısmının hazırlanmasından kimin sorumlu olacağı
Bültenin nasıl dağıtılacağı
Aynı bültenin defalarca yayınlanacağı
Bülten yazıları kim tarafından düzenlenecek

11.Soru

3. "Yaşanmakta olan kriz içerisinde alınan önlemlerin
algılanmasına yönelik stratejilerin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasıdır." Bu tanımlama aşağıdaki kavramların hangisine aittir?


Kriz iletişimi

Kriz yönetimi

Kriz planlaması

Kriz çözümü

Kriz fırsatları


12.Soru

Daha önceleri sadece finansal tablolar, ilişkili dipnotlar, denetçi görüşü ve kısa açıklamalar içerirken, günümüzde kurumsal yönetim ilkelerindeki gelişmelere paralel olarak kuruluşların en önemli iletişim araçlarından biri haline gelen doküman aşağıdakilerden hangisidir?


Faaliyet raporu

İş mektubu

Haber mektubu

Basın bülteni

Basın makalesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi sirküler gönderme nedenleri arasında gösterilemez?


Toplantı duyuruları

Sağlık ve güvenlik ile ilgili uygulama duyuruları

Vekaleten görev duyuruları

Balo duyuruları

Sermaye artırımı duyuruları


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde yazı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bilgi içermektedir?


Matbaa ilk olarak 1438’de Gutenberg tarafından geliştirilmiştir.

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insan yaşamını daha zor bir hale getirmiştir.

Yazı ilk olarak Amerika’da gelişmiştir.

15.yüzyılda kitle iletişim araçlarından en önemlisi telefondur.

Yazı ilk olarak trafik levhalarında kendini göstermektedir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici davranış stratejileri arasında en etkili olanıdır?


Tövbe etme
Basın bülteni
Soruşturma
Başsağlığı
Stratejik hareketsizlik

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mesaj içeriğinin yazımında kullanılabilecek ve hedef kitlenin mesajı daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek teknikler arasında yer almaz?


5N1K kuralı
Üçler kuralı
Üçlü "S" modeli
1N=3P kuralı
Öncelik/Sonralık

17.Soru

Bir işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı yönetim fonksiyonuna ne denir?


Reklam
Halkla ilişkiler
Kişisel satış
Pazarlama
Gazetecilik

18.Soru

I. Dergiler daha kaliteli kağıtlara basıldığı için daha cezbedicidir.
II. Dergiler daha uzun periyotlarla çıkarıldığı için daha kalıcıdır.
III. Gazetelerdeki mesajlar insanlar tarafından daha uzun süre hatırlanır.
IV. Sevilen gazeteciler kurumların kimliklerine artı değer kazandırır.
Yukarıdakilerden hangileri temelde benzer özellikleri olan dergiler ve gazetelerin farklı olan yönlerine vurgu yapmaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal dergi olarak öne çıkan örneklerin dışında kalır?


Saudi Aramco Dergisi (Aramco Yağ Şirketi yayını)

Rail Life (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yayını)

Food & Family (Foods North America Inc. Yayını)

Medical Park (Medical Park Hastaneler Grubu yayını)

GAZETEEDAK Dergisi (Ecza Kooperatifleri yayını)


20.Soru

Yazım süreci tamamlanmış bir metnin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenir?


Kapalı, anlaşılır olmayan

Ağdalı bir dil olan

Hedef kitleden bağımsız olan

Amacından bağımsız

Dil bilgisi kurallarına uyan