Hareketli Görüntünün Tarihi Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bugünün sinema salonlarındaki projeksiyon cihazının atası sayılan aygıt aşağıdakilerden hangisidir?


Stroboskop

Thaumatrope

Büyülü Fener

Phenakistoscop

Cinematographe


2.Soru

Televizyonda görüntüyü oluşturan satır sayısının çokluğu aşağıdakilerden hangisini belirler?


Görüntünün ulaştığı uzaklığı

Görüntünün kaç renkten oluştuğu

Televizyonun büyüklüğünü

Görüntü kalitesini

Kameranın büyüklüğünü


3.Soru

2. Dünya Savaşı sonrası film endüstrisinin en büyük rakibi hangi araç olmuştur?


Radyo

Televizyon

Uydu yayını

Video

İnternet


4.Soru

PAL/SECAM sistemlerinde bir kare kaç satırla taranır?


525

1080

576

625

720


5.Soru

Bir karelik resimde birbirinden farklı renklerden oluşan malzemelerin boyutu ne kadar ufak ve resimdeki ayrıntılar çoğaldığında, resmin hangi niteliğinden söz edilir?


Beneklerinden
Madde taneciklerinden
Noktacıklarından
Çözünürlüğünden
Hiçbiri

6.Soru

1895 yılında 35 mm. selüloit film kullanan hem kamera, hem yansıtıcı, hem de pozitif kopyalar üreten ve adı kısa bir süre sonra “sinematograf” olarak değiştirilen aygıtın adı nedir?


Projeksiyonlu Kinetoskop
Projeksiyonlu Praksinoskop
Projeksiyonlu Thomitrop
Projeksiyonlu Zoetrop
Projeksiyonlu Fenakitiskop

7.Soru

Fransız bilim adamı Etienne-Jules Marey (1830-1904), Muybridge’in çalışmalarından yola çıkarak fotoğraf tekniği üzerinde yeni bir aygıt geliştirdi. Bu aygıtın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Praxinoscope

Büyülü Fener

Fotoğraf Tüfeği

Fotoğraf Kutusu

Cinematographe


8.Soru

İnsanın dış dünya ile ilişkilerinde belirsizlik düzeyini azaltan biçimlendirilmiş ve yapılandırılmış bilgiye ne ad verilir?


Veri
Kaynak
Çıktı
İletişim
Enformasyon

9.Soru

Aşağıdaki televizyon sistemleri ve kullanıldığı ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


NTSC- ABD
NTSC- Kanada
PAL- ABD 
SECAM- Fransa
SECAM- Rusya

10.Soru

Yüksek tanımlamalı bir televizyonda ekrandaki görüntünün en iyi biçimde algılanabilmesi için aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yapılmalıdır?


Resim kalitesi 35mm olmamalı

Ekrandaki görüntü 45 derecelik açıyla izlenmeli

Ekran yüksekliğinin 3 katı mesafeden izlenmeli

En az 4 hoparlörle izlenmeli

SECAM yayını kullanılmalı


11.Soru

Elektronik resim üzerindeki beneklere ne ad verilir?


Pixel

PAL

Benek

Kutu

Grain


12.Soru

Avustralyalı yönetmen Charles Tait tarafından çekilen “Kelly Gang’ın Hikâyesi” adlı film ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İlk renkli filmdir

İlk hareketli kamera filmdir

İlk uzun metrajlı filmdir

İlk kurgulu filmdir

İlk sesli filmdir


13.Soru

Sinemanın başlangıç noktası olarak kabul edilen halka açık ilk film gösterimi kim tarafından yapılmıştır?


Lumiere Kardeşler

Thomas Alva Edison

Sklanadowsky kardeşler

Taylan kardeşler

Hitchkock


14.Soru

Avustralyalı yönetmen Charles Tait tarafından çekilen “Kelly Gang’ın Hikayesi” adlı film ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İlk renkli filmdir

İlk hareketli kamera filmdir

İlk uzun metrajlı filmdir

İlk kurgulu filmdir

İlk sesli filmdir


15.Soru

Kinetoscop nedir?


Tüfek şeklindeki fotoğraf makinasıdır. 
Kimyasal sellüloz nitrat alaşımlı sentetik plastik bir malzemedir.
Etienne-Jules Marey adlı fotoğrafçının fotoğraf ile ilgili yazdığı kitabın adıdır.
İlk film stüdyosunun adıdır. 
İçinde film şeritlerinin aktığı bir dikizleme (gözetleme) kutusudur.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kinetografı, fotoğraf kamerasından ayıran özelliklerden biri değildir?


Filmin ilerlemesini sağlayan bir mekanizmanın olması

Elektrik motorunun olması

Filmin ilerlemesini sağlayan tırnak sisteminin olması

Filmin dikey olarak pozlanabilmesi

Filmin pozlanması için pencerenin olması


17.Soru

İlk televizyon yayınları ne zaman nerede başladı?


1931 yılında Fransa’da
1921 yılında Kanada’da
1928 yılında A.B.D’de
1929 yılında İngiltere’de 
1929 yılında Almanya’da

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fenakitiskop isimli aygıtın mucididir?


Plateau

Michael Faraday

Simon Ritter Von Stampfer

William George Horner

Peter Mark Roget


19.Soru

Bir karelik resimde birbirinden farklı renklerden oluşan malzemelerin boyutunun küçülmesi neyi arttırır?


Çözünürlük

Görünürlük

Estetik

Etkililik

Renklerde canlılık


20.Soru

Lumière kardeşlerin ilk halka açık film gösterimi hangi tarihte nerede yapılmıştır?


25 Ocak 1895, Lyon

17 Şubat 1895, Londra

28 Aralık 1895, Paris

18 Haziran 1895, New York

29 Şubat 1895, Berlin