İletişim Bilgisi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dilimin sınırları dünyamın sınırları derken dilin sınırlandırıcı yapısından bahseden ve dil ile anlamlandırılan dünyada içinde bulunulan toplumun kültür ve değer yargılarından etkilenmeye dikkat çeken ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


L. Wittgenstein

B. Russell

I. Kant

S. Freud

B. Spinoza


2.Soru

............... ve dilin yapısı, dille kültür arasındaki ilişkinin anlaşılmasında temel ögeler olarak anlaşılabilir. Bir dildeki belli bir .......... o dile sahip olan toplumun kültür yaşamı ile doğrudan ilgilidir.

Yukarıdaki boşluklar aşağıdaki şıkların hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?


Kültür

Toplum

İletişim

Toplum

Sözcük dağarcığı


3.Soru

......sahibi bir konuşmacı bilgilidir. Konuştuğu konu hakkında bilgi sahibidir.

Boşluğu aşağıdaki şıklardan hangisi ile tamamlanması doğru olur?


Patos

Etos

Logos

Retorik

Kültür


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletim ile ilgili olarak doğrudur?


İletişim, sevinç, acı, şaşırma gibi tepki seslerinin tamamıdır.

İletişim toplumu yakınlaştırma sürecidir.

İletişimin belirleyicisi dindir.

İletişim radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi araçların tamamıdır.

İletişim belirli bir ortak kültürel bağlamı gerektirir.


5.Soru

Bu ortada bir durumdur. Hem bizim hem karşımızdakinin gereksinimleri ile ilgilenmek gerekmektedir. Burada huzurun devamı sağlanabilir ancak ha^la^ her iki ta- raf için de kayıplardan dolayı memnuniyetsizlikler söz konusu olacaktır. Her iki taraf da istediğini tam olarak elde edemeyecektir. Burada bazı kazanımlar olsa da bu her şey için söz konusu değildir.

Yukarıda açıklanan çatışma yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Rekabet: Kazan – Kaybet

Kaçınma: Kaybet – Kaybet

Uyum Sağlama: Kaybet - Kazan

İş Birliği: Kazan – Kazan

Uzlaşma: Kazan, Kaybet – Kazan, Kaybet


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çıkarılan sesin tempolu ve tahmin edilebilir özelliklerini ifade eder?


Nitelik

Telaffuz  

Sessizlik

Düzenlilik

Boğumlama


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı hazırladıktan sonra konuşurken uygulanacak etkili yöntemlerden biridir?


Olumlu hayaller kurmak

İyi örnekler vermek

Yerinde espriler yapmak

Doğru kaynaklardan referanslar almak

Güncel konulara yönelmek


8.Soru

_______ bir araçtır; konuşmaları, konuşmaya ait sembolleri ses dalgalarına dönüş- türür ve yine _______ ise kanaldır.

Cümlesindeki boşluklar aşağıdaki ifadelerden hangileri ile tamamlanabilir?


Kamera-görüntü

Telefon- ses dalgaları

İletişim- duygular

İnternet- iletişim

Televizyon- mesaj


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel toplantıda çengel olarak kullanıldığında iyi bir izlenim oluşturmayabilir?


Bir bilim insanın sözlerinden alıntı

İstatistik verileri

Kişisel deneyim 

Kısa bir hikaye

Müstehcen içerikli fıkra 


10.Soru

Hangi çatışma yönetimi biçiminde, kişi diğer insanın gereksinimleri için kendininkilerden fedakarlık yapmaktadır?


Rekabet

İş Birliği

Uyum Sağlama

Kaçınma

Uzlaşma


11.Soru

Ses dalgalarının oluşturulması, taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması süreci konuşmanın hangi boyutunu ifade etmektedir?


Fiziksel

Fizyolojik

Psikolojik

Sosyolojik

Biyolojik


12.Soru

Hangisi iletişimi tanımlar


İçinde yeşerdiği kültürel bağlamın devamlılığını sağlayan metinlerin aktarımıdır.

. Yeni medya araçları ile mümkün olan bir haberleşme biçimidir.

Haber metinlerine verilen addır.

Dilin kullanımının olmazsa olmaz olduğu bir
etkinliktir

Sadece bireylerarası ve eş zamanlı gerçekleşen
bir etkinliktir


13.Soru

Konuşmada ciğerlerimizi, burnumuzu, dilimizi, dişlerimizi ve dudaklarımızı kullanırız. Konuşma esnasında bu organların birincil işlevlerinin yerine ikincil işlevlerini yerine getirmesi konuşmanın hangi boyutuna ilişkindir?


Fiziksel

Fizyolojik

Psikolojik

Sosyolojik

Antropolojik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sunumsal bir araçtır?


Yazı

Fotoğraf

Televizyon

Heykel

Jest ve Mimikler


15.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi  insanın kültürel varlığının temelinde yer almaktadır?  


Sanat 

Din 

İletişim 

Savunma

Korunma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sahne korkusu belirtisidir?


Kalabalık

Yanlış yapmaktan korkmak

Uzun konuşma metni

Yabancı dilde konuşmak

Mikrofon kullanmak


17.Soru

El kol hareketlerinin ya da yüz ifadelerinin kendisine bakan kişilerin eylemlerini etkilediğini anlayan bebek bu hareketleri ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çevresini düzenlemek, çevresindeki kişilerin davranışlarında değişiklikler yaratmaya yaradığını fark ettiğinde bu amaçlar artık belli bir amaç doğrultusunda yapılmaya başlar.

Toplumsal denetim kuramına göre yukarıda bahsedilen davranışlar çocuğun  konuşma gelişim evrelerinden hangisiyle ilişkilidir?


Doyumsuzluk evresi

Jest evresi

Dil öncesi seslenme evresi

Telaffuz edilen dil evresi

Konuşma evresi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?


Denetim

Kaynak 

Mesaj

Gürültü

Kodlama


19.Soru

Çocukta dil gelişiminin toplumsal denetimden uzak bir oyun gibi olduğu dönem hangisidir?


Doyumsuzluk evresi

Jest evresi

Dil öncesi seslenme evresi

Telaffuz edilen dil evresi

Heceleme evresi


20.Soru

İletişimde resmiyetin en alt düzeyde olduğu grup türü hangisidir?


Birincil Grup

İkincil Grup

Üçüncül Grup

Çalışma Grubu

Referans Grubu