İletişim Bilgisi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sözel olmayan mesajlar iletişim sürecinde birçok işlev üstlenirler. Örneğin Bazı sözel olmayan mesajlar sözel mesajlarla beraber tutarlı bir görünüm sunarlar. Bu sözel olmayan mesajların hangi işlevine ait bir örnektir?


Yerine geçme

Vurgulama

Tamamlama

Düzenleme

Yalanlama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisi olarak tanımlanan iletişim stratejisidir?


Retorik

Etos

Hitabet

Patos

Logos


3.Soru

BEDEN DİLİ - FOTOĞRAF - İNTERNET

Yukarıda sıralanan araçların ait oldukları kategoriler hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?


Sunumsal - Temsili - Mekanik

Sunumsal - Mekanik - Temsili

Mekanik - Sunumsal - Temsili

Mekanik - Temsili - Sunumsal

Temsili - Sunumsal - Mekanik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim söz konusu olduğunda, sözlü iletişim kadar gerekli olan unsurlardan biri değildir? 


Yüz ifadesi 

Vücut hareketleri

Ses tonu

Giyim tarzı

İçeriği aktarış  


5.Soru

İletiyi sembole dönüştüren teknik ve fiziki nesnelere ne ad verilir?


Araç

Kaynak

Alıcı

Geri bildirim

Gürültü


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen çevresel etmenlerdendir?

I. Kent ve mimari

II. Kalabalık

III. Yoğunluk


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II, III

Yalnız I, II


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işaret ettiği şey ile arasında doğrudan bir ilişki bulunmayan kod türüdür?


Arbitrary Kodlar

İşlevsel Kodlar

Dışsal Kodlar

İkonik Kodlar

İçsel Kodlar


8.Soru

Gereksinimlerimiz ilişkimizi biçimlendirmeyi de etkiler. Biz gereksinimlerimizi dengeleyecek ilişiler ararız. U¨ç temel bireylerarası gereksinimden bahsedebiliriz:

  • Kendini sunma gereksinimi

  • İlişkisel gereksinimler

  • Araçsal gereksinimler

Yukarıda bahsi geçen bireylerarası iletişim modeli ögesi aşağıdakilerden hangisidir?


Bağlam 

İçerik 

Algı 

Kimlik 

Motivasyon 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir konuşmacının sahne korkusunu yenmesi için başvuracağı uygulamalardan biri değildir?


Bilinmezi bilinir kılmak

Olumlu hayal kurmak

Rahatlama egzersizleri

Tanıdık bir yüz bulmak

Retorik


10.Soru

İletişim sürecinde, iletişim sürecine olumsuz yönde etki eden fiziksel ya da soyut durumlar gürültü olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir gürültüye örnek olabilir?


Duvar
Dikenli Tel
Ağaç
Yüksek Ses
Perde

11.Soru

I. Liderlik

II. Kurallar

III. Bağlayıcılık

IV. Görevler

V. Durum

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri grup iletişiminin dinamikleri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II, III

II, IV ve V

I, II, III, IV ve V


12.Soru

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, duygularla ilgilenen, dinleyicileri anlayabilme ve yönlendirebilme yetisi olarak değerlendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Patos

Logos

Eros

Hitabet

Malumat


13.Soru

Bir ayağına yeşil, bir ayağına lacivert çorap giymiş olan birinin dikkatsiz olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Bu mesaj hangi iletişim davranışı yoluyla ifade edilmiştir?


Sesli sözel

Sessiz sözel

Sözlü sessiz

Sessiz sözsüz

Sesli sözsüz


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın kişiye fayda sağlayabilecek dört boyutundan birisi değildir?


Fiziksel

Fizyolojik

Ekonomik

Psikolojik

Sosyolojik