İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Metin mesajları, multimedya mesajları ve e-posta mesajları

II-Hem kendisine ait hem başkasına ait mobil İnternet siteleri

III-İnsanların uygulama mağazaları aracılığıyla indirdiği mobil uygulamalar

IV-Bir mobil aygıt üzerinde çalan/oynatılan mobil ses ve video içeriği

Yukarıda verilenlerden hangileri içerisine reklam yerleştirilebilen mobil uygulamalardır?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'mobil katma değerler'in açıklamasıdır?


Mobil iletişim tekniklerinin İnternet teknolojilerini genişletmesi sonucu ortaya koyduğu ek fayda olarak düşünülebilecek kendisine özgü teknoloji-özellikli nitelikler

Malları, hizmetleri ve fikirleri tanıtmak için mobil iletişim tekniklerini kullanan, her zaman ve her yerde etkileşim, konum ve durum bağımlılığı ile birlikte hedefli tüketiciye yönelik hitap ve kampanyanın etkinliğinin doğal ölçümünü sağlayan pazarlama iletişimin yeni bir şekli

Gerçek sonucu doğrudan bir etkiye sahip olarak pazarlama mesajlarının daha interaktif ve harekete geçirilebilir olmasını sağlayan, marka ve müşteri arasındaki etkileşimi, müşterilerin markayla çok daha kolay etkileşim kurmasını sağlayarak basitleştiren mobil iletişim şekli

Mobil aygıtlar yardımı ile birçok form alarak her türlü işletme ve pazarlamacı için geçerli hale gelen modern pazarlama

Daha önce arama eylemine geçmesine ve pazarlama mesajına yanıt vermesine engel olan bazı bariyerleri ortadan kaldıran mobil bir iletişim biçimi


3.Soru

Platon’un, Phaedrus metninde yer alan buluşlar tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?


Thamus

Theia

Themis

Teuth

Tartaros


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells'in interneti dört düzeyli bir kültür olarak değerlendirdiği kitabının adıdır?


Milenyum Çağı

İnternet 2000

İnternet Galaksi

Ürün Gezegeni

Bilişim Çağında Etik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Postman'ın ekolojik yaklaşımına örnek olarak verilebilir?


Elinde çekiç olan birine her şey çivi gibi görünür. Elinde sayılar olana da her şey sayı olarak görülecektir.

Hard disk, multimedya, dokunmatik ekran vb yeni teknoloji ile birlikte sözcüklerimize yeni kelimeler de dahil olur.

Küçük çocuklara televizyonun olmadığı bir dünya nasıl bir dünyadır diye sorulduğunda dinozorların olduğu bir dünya cevabını almak.

Bir göl kenarındaki yaşamın içine bir timsah atıldığında ortaya çıkan durum eski ortam artı timsah değil yeni bir ortamdır.

Aynı nehirde iki kez yüzülmez.


6.Soru

Mobil telefon çoğumuzun şimdiye kadar sahip olduğu en kişisel teknoloji parçasıdır. Aşağıdakilerden hangi seçenek bu durumun nedenlerinden biri olamaz?


Mobil telefonlar her zaman bizimledir.

Akıllı telefonlar bizim tüm adres defterimize ve takvime erişebilir.

Mobil telefonlar bizim ne tür eğlenceleri sevdiğimizi bilir.

İletişimsizliği olanaksız kılar.

Mobil telefonlar hatta kameralar, videolar ve ses kayıtları ile bize ait dijital kopyaları çekebilir ve dağıtabilir.


7.Soru

Foursquare, SCVNGR ve WHERE gibi hizmetler üzerinden pazarlama faaliyetleri başlatmak isteyen bir işletme aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmalıdır?


Konum tabanlı pazarlama

Mobil web siteleri

Tepki kodları

SMS bildirimleri

NFC teknolojiler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber kültürü yeni bir medya kuramı olarak ele alan yaklaşımdır?


Ketojenik yaklaşım

Ütopyacı yaklaşım

Enformasyonel yaklaşım

Antropolojik yaklaşım

Epistemolojik yaklaşım


9.Soru

E- ticaretin temel altyapısı aşağıdakilerden hangisidir?


Wi-Fi

3G

4,5 G

İnternet

Bluetooth


10.Soru

Mobil üzerinden e-ticaret işlemlerinin ilk kez %50'yi aştığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? 


İngiltere 

Hollanda 

İtalya 

İspanya 

Japonya 


11.Soru

Bir reklam ya da reklamı yapılan ürünün hedef kitleye uygun olması aşağıdakilerden hangi kavram ile tanımlanır?


İzleme

Dönüştürme

Anlık olma

Alakalı olma

Erişim


12.Soru

Sadece bir kimse fiilen reklama tıkladığı zaman reklam verenlerin reklamları için ücret talep ettiği iş modelidir aşağıdakilerinden hangisidir?


Anlık olma

Tıklama başına ödeme

Alakalı olma

Bin gösterim başına maliyet

Etkin bin gösterim başına maliyet


13.Soru

Mobil ticaretin e-ticarete göre kaç adet avantajı vardır?


İki

Dört

Beş

Altı

Sekiz


14.Soru

 Bir teknolojinin toplum tarafından anlamlandırılmasının araştırılması sürecinde Green ve Haddon beş düzeyli bir soruşturmanın faydalı olabileceğini belirtmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş düzeyden birisi değildir?


Söz konusu teknoloji nasıl temsil ediliyor ya da algılanıyor?

Söz konusu teknoloji nasıl üretilmiş?         

Söz konusu teknoloji tüketime nasıl sunulmuş, nasıl tüketiliyor?

Söz konusu teknoloji nasıl düzenleniyor ve yönetiliyor?

Söz konusu teknoloji kim tarafından bulunmuş?


15.Soru

’Bir siteyi ziyaret ettiği için bazı mükafat türlerinin kullanılmasına … denir’ noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse tanım anlamlı ve doğru olacaktır?


Edinme

Getirme

Dönüştürme

Özendirilme

Tıklanma


16.Soru

Cihazları bağlamak için kısa mesafe kablosuz aktarım protokolü aşağıdakilerden hangisidir?


Bluetooth

GPS

Wi-Fi

NFC

WAP


17.Soru

M-ticaret ile e-ticaretin sağladığı imkanlar aşağıdaki durumlardan hangisinde belirgin bir farklılık gösterir?


İnternet sitelerine ulaşım

İnternet ağı kullanma

Gerçek zamanlı olarak konum sorgulama

Satın alma biçimi

Pazarlama reklamları ile karşılaşma


18.Soru

Siber kültüre en eski yaklaşım olan, 1980 ve 90larda bilgisayar ağlarınca kurulan sanal toplulukların ilk üyelerinin kendilerini ifade ettikleri yaklaşım hangisidir?


Ütopyacı Yaklaşım

Enformasyonel Yaklaşım

Antropolojik Yaklaşım

Epistemolojik Yaklaşım

Hiçbiri


19.Soru

“ Bir telefonda tamamlanabilen ufak mobil ticaret işlemleridir ve birçok durumda bir kullanıcının mobil telefon faturası veya kredi kartına doğrudan fatura edilebilir. Bu ödemeler genellikle 1 sent ila 5 dolar aralığında ve düşüş bedelli satın almalar ve dijital içerik satın almak için yararlıdır." Tanım mobil ödelerin alt gruplarından hangisine aittir?


Makro ödemeler

Mikro ödemeler

Ön ödeme

İstemli mobil ödeme

Tam mobil Web ödeme


20.Soru

I-Aynı anda birçok yerde mevcut olma

II-Bağlam duyarlılığı

III-Fonksiyonları belirleme

IV-Komuta ve kontrol fonksiyonları

Mobil iletişim teknikleri İnternet teknolojilerini genişletmekte ve ek fayda olarak düşünülebilecek biraz daha özellik eklemektedir. Bu yüzden, kendisine özgü bir teknoloji-özellikli katma değerler sınıfı mobil katma değerler olarak tanımlanır ve adlandırılır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu katma değerlerdendir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV