İşletme Bölümü


İşletme Lisans Programı öğrencilerin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlar. Öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyi hedefler. İşletme bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler.

Bölüm Açıklaması

İşletme Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Hukukun Temel Kavramları

huk101u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme İlkeleri

işl105u

Çıkmış Sorulara Git

Matematik 1

mat105u

Çıkmış Sorulara Git

Davranış Bilimleri 1

sos113u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 1

ikt103u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 1

muh103u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Fonksiyonları

işl106u

Çıkmış Sorulara Git

Matematik 2

mat106u

Çıkmış Sorulara Git

Davranış Bilimleri 2

sos114u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 2

muh104u

Çıkmış Sorulara Git

Borçlar Hukuku

huk110u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 2

ikt104u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme İletişimi

işl118u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe

işl132u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik 1

ist201u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Yönetimi

işl205u

Çıkmış Sorulara Git

Mikro İktisat

ikt203u

Çıkmış Sorulara Git

Ticaret Hukuku 1

huk211u

Çıkmış Sorulara Git

Dönemsonu İşlemleri

işl207u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bilgi Sistemleri

işl209u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik 2

ist202u

Çıkmış Sorulara Git

Görsel Kültür

kül202u

Çıkmış Sorulara Git

Tedarik Zinciri Yönetimi

pzl212u

Çıkmış Sorulara Git

Makro İktisat

ikt204u

Çıkmış Sorulara Git

Ticaret Hukuku 2

huk212u

Çıkmış Sorulara Git

Muhasebede Bilgi Yönetimi

muh208u

Çıkmış Sorulara Git

Pazarlamaya Giriş

işl212u

Çıkmış Sorulara Git

Teknoloji,İnnovasyon Ve Girişimcilik

işl214u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Pazarlama Yönetimi

pzl103u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İşletmecilik

işl301u

Çıkmış Sorulara Git

Maliyet Muhasebesi

muh301u

Çıkmış Sorulara Git

Finansal Yönetim 1

fin201u

Çıkmış Sorulara Git

Üretim Yönetimi

işl303u

Çıkmış Sorulara Git

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

işl305u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

huk108u

Çıkmış Sorulara Git

Örgütsel Davranış

sos110u

Çıkmış Sorulara Git

Finansal Yönetim 2

fin202u

Çıkmış Sorulara Git

Örgüt Kuramı

işl302u

Çıkmış Sorulara Git

Maliyet Yönetimi

muh302u

Çıkmış Sorulara Git

Pazarlama İletişimi

pzl304u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Vergi Sistemi

mly201u

Çıkmış Sorulara Git

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

işl201u

Çıkmış Sorulara Git

Girişimcilik ve İş Kurma

işl293u

Çıkmış Sorulara Git

Denetim

işl401u

Çıkmış Sorulara Git

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

işl403u

Çıkmış Sorulara Git

Stratejik Yönetim 1

işl405u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan Kaynakları Yönetimi

işl402u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye Ekonomisi

ikt402u

Çıkmış Sorulara Git

Etkili İletişim Teknikleri

ilt184u

Çıkmış Sorulara Git

Finansal Tablolar Analizi

fin402u

Çıkmış Sorulara Git

Stratejik Yönetim 2

işl406u

Çıkmış Sorulara Git

Küresel Pazarlama

pzl402u

Çıkmış Sorulara Git