İşletme (İngilizce) Bölümü


İşletme (İngilizce) Lisans Programı, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır. Mezunlar kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler.

Bölüm Açıklaması

İşletme (İngilizce) Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Information Technologies

bil105u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Law

huk113u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Economics 1

ikt105u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Sociology

sos119u

Çıkmış Sorulara Git

Turkish Language 1

tur105u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Business

isl113u

Çıkmış Sorulara Git

Mathematics 1

mat109u

Çıkmış Sorulara Git

İşletmeye Giriş

işl113u

Çıkmış Sorulara Git

Prıncıples Of Marketıng

pzl219u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme (İngilizce) Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Introduction to Economics 2

ikt108u

Çıkmış Sorulara Git

Psychology

psi106u

Çıkmış Sorulara Git

Turkish Language 2

tur106u

Çıkmış Sorulara Git

Business Law

huk128u

Çıkmış Sorulara Git

Business Management

isl114u

Çıkmış Sorulara Git

Business Information Systems

isl116u

Çıkmış Sorulara Git

Mathematics 2

mat110u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Yönetimi

işl114u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme Bilgi Sistemleri

işl116u

Çıkmış Sorulara Git

Marketıng Management

pzl220u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme (İngilizce) Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Busıness Fınance I

fin207u

Çıkmış Sorulara Git

Statıstıcs I

ist209u

Çıkmış Sorulara Git

Organızatıonal Theory & Design

işl211u

Çıkmış Sorulara Git

Accountıng I

muh213u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme (İngilizce) Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Busıness Fınance Iı

fin208u

Çıkmış Sorulara Git

Statıstıcs Iı

ist210u

Çıkmış Sorulara Git

Accountıng Iı

muh214u

Çıkmış Sorulara Git

Organızatıonal Behavıor

sos210u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme (İngilizce) Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Foreıgn Trade

işl351u

Çıkmış Sorulara Git

Busıness Decısıon Models

işl353u

Çıkmış Sorulara Git

Human Resource Management

işl355u

Çıkmış Sorulara Git

Operatıons Management

işl357u

Çıkmış Sorulara Git

Cost And Management Accountıng

işl359u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme (İngilizce) Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Fınancıal Markets & Instıtutıons

işl352u

Çıkmış Sorulara Git

Busıness Analytıcs

işl354u

Çıkmış Sorulara Git

Internatıonal Busıness

işl356u

Çıkmış Sorulara Git

Project Management

işl358u

Çıkmış Sorulara Git

Qualıty Management

işl360u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme (İngilizce) Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Effectıve Communıcatıon

işl451u

Çıkmış Sorulara Git

Entrepreneurshıp

işl453u

Çıkmış Sorulara Git

Rısk Management

işl455u

Çıkmış Sorulara Git

Strategıc Management

işl457u

Çıkmış Sorulara Git

Fınancıal Statement Analysıs

işl459u

Çıkmış Sorulara Git

İşletme (İngilizce) Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Busıness Ethıcs

işl452u

Çıkmış Sorulara Git

Corporate Governance

işl454u

Çıkmış Sorulara Git

Innovatıon Management

işl456u

Çıkmış Sorulara Git

Audıtıng

işl458u

Çıkmış Sorulara Git

Consumer Behavıor

işl460u

Çıkmış Sorulara Git