İtibar Yönetimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Kapsam dışı sosyal ortaklar" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşin doğrudan içinde olan, yapan, üreten, yöneten kesimler bu grupta yer alır.

Çalışanlar, bayiler, yetkili satıcılar, tedarikçiler kapsam dışı sosyal ortaklar arasındadır.

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kanaat önderleri kapsam dışı sosyal ortaklar arasındadır.

Medya mensupları kapsam dışı sosyal ortaklar arasındadır.

Bu grupta yer alan sosyal ortaklar ticari anlamda şirketin finansal performansında birebir etkili olanlardır.


2.Soru

RepMan İtibar Araştırmaları Modeli her bir sosyal ortak için 0-100 arası bir itibar skoru vermektedir. (RMS) Genel eğilimler dikkate alındığında şirketler bir araştırma sonucunda elde edilecek 0-100 arası skoru elde ederler. Bu bağlamda, 60-70 arası bir skor ne anlama gelmektedir?


Şirketin hiçbir şekilde gündeminde değil

İtibar riskleri çok yüksek

İtibarı yönetmek için “niyet” var ama performans ve kararlılık yok

İdeal itibar skorları

Kıyaslama şirket (Benchmark) olmaya yakın skor


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fortune dergisinin dünyanın en beğenilen şirketlerini belirlerken, şirketlerin performanslarını ölçtüğü kriterlerden biri değildir?


Toplumsal sorumluluk

Yönetim kalitesi

Siyasi eğilim

Kaynakların akılcıl kullanımı

Yenilikçilik


4.Soru

Türkiye’nin ilk itibar yönetim modeli olan Koçsim, Koç Topluluğu Stratejik İletişim Modeli, hangi yıl büyük bir çalışma ile yola çıktı?


1997

1998

1999

2000

2001


5.Soru

Sosyal ortakların şirkette temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Stratejik araştırma yapılmasına gerek yoktur.

Şirket içindeki yarışma, ödül vb. çalışmalara kurul üyesi, jüri üyesi olarak sosyal
ortakları temsilen katılımcı alınmaz.

Seçilmiş sosyal ortaklarla odak grup çalışmalarının yönetilmesi , sosyal ortakların şirkette temsili için yapılan çalışmalardan biridir.

Süreli yayınlar ile iletişimin desteklenmesine ihtiyaç yoktur.

Düzenli aralıklarla yapılan çalışmalarla ilgili onlara geri bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.


6.Soru

Şirketlerin itibar performanslarının Ana Performans Göstergeleri arasına girmesi için neler yapması gerektiğine dair aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?


Bir araştırma yapmaksızın görüşler değerlendirilir.

Bağımsız bir şirkete itibar araştırmaları bölümünde tanımlanan kapsamlı bir araştırma yaptırılır.

Sadece CEO’nun belirlediği kriterler doğrultusunda göstergeler belirlenir.

Bu durum direkt kurumsal iletişim departmanına devredilir.

Rakiplerin durumuna bakılır.


7.Soru

Algıların itibara dönüşmesi sürecinde ............... önemli bir göstergedir. Hatta bir şirketin itibarının nasıl olduğu ile ilgili ilk değerlendirilen kriterlerden biridir.

İtibar yönetim sürecinde itibar araştırma sonuçlarına göre alınacak tedbir ve aksiyonlar için gerekli olan ve yukarıdaki cümlede boşluğa geldiğinde doğru olacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Maliyet

Kurumsal iletişim

Yönetişim

Teknoloji

Yönetim kalitesi


8.Soru

Meslek kuruluşları ve sendikalar aşağıdaki kavramların hangisi içerisinde yer alır?


Etkileyici sosyal ortaklar

Kapsam dışı sosyal ortaklar

Kapsam içi sosyal ortaklar

Sosyal ortakların entegrasyonu

Sosyal ortakların şirkette temsili


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde itibarın önemi vurgulanmaktadır?


Olumlu bir itibar kurumun geleceğine umutla bakmasına yol açmaktadır.

İtibar bir zaman kaybı olarak nitelenmektedir.

İtibar yalnızca kurumlar içindir.

İtibar sahibi olmak için geniş halk kitlelerine sahip olmak gereklidir.

İtibarı kazanmak çok kolaydır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın yönetilmesi konusunda Roger Haywood’un yönetim kurullarına 12 önemli taktik başlıklı tavsiyelerinden biri değildir?


Yönetim kurulu düzeyinde bulunan birinin itibardan sorumlu olarak atanması

Ürün satışlarının ve pazar payının artırılması

İtibar yönetimi ile ilgili konuların düzenli olarak yönetim kurulunun gündemine alınması.

İtibar yönetimi için mantıklı boyutlarda fark yaratabilecek kaynakların kullanılması

Stratejinizi belirlerken endüstrinizdeki ve akademik dünyadaki en iyi uzmanların görüşlerinin dikkate alınması


11.Soru

Medya mensupları aşağıdaki grupların hangisinde yer alır? 


Kapsam içi sosyal ortaklar 

Kapsam dışı sosyal ortaklar 

Etkileyici sosyal ortaklar 

Kurumsal sosyal ortaklar 

Finansal sosyal ortaklar 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsam dışı sosyal ortaklardan düzenleyici kurumlara örnektir?


Müşteriler

Bakanlıklar 

Tedarikçiler 

Yetkili satıcılar 

Sosyal toplum kuruluşları 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ortakların şirkette temsili için yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır?


Şirket yönetiminin şirketin stratejik olarak hangi dernek, vakıf, sosyal ağ ve platformda nasıl temsil edileceği ile ilgili bir karar vermesi

Şirketin gönüllük çalışmalarında aktif yer alan çalışanların faaliyetlerinin ne şekilde destekleneceğinin belirlenmesi

Şirketin CEO’sunun (Genel Müdürü) hangi sorumluluğu üstleneceğinin açıklanması

Faaliyetlere katılan çalışanların, katıldıkları faaliyetleri nasıl raporlayacaklarının tanımlanması

Seçilmiş sosyal ortaklarla odak grup çalışmalarının yönetilmesi


14.Soru

Markaların markası olarak tanımlanan Harley Davidson efsanesini yaratan CEO aşağıdakilerden hangisidir?


Jürgen Schremmp

Jeffrey L. Bleustein

Burson Marsteller

Martin Winterkorn

Sepp Blatter


15.Soru

İtibarın kurumsal boyutta etkilediği en anlamlı iş sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Marka değeri yaratılması

Yüksek gelir getirmesi

Yeniliklere açık hale getirmesi

Yönetim süreçlerini kısaltması

Sorumluluğu artırması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminin, kapsam içi sosyal ortaklarla ilgili hedefini ifade etmektedir?


Kurumun sosyal medyadaki takipçisini artırmak

Doğrudan finansal durumu iyileştirmek

Kurum kültür ve değerlerini içselleştirmeleri konusunda paydaşlara yol göstermek

Kurumsal iletişimi yönetmek

Medya planı yapmak


17.Soru

Başarılı ve itibarlı iş dünyası liderleri bazen kendileri ile birlikte temsil ettikleri kurumların itibarlarını riske atabiliyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?


Etik değerlere saygı

Bana bir şey olmaz duygusu

Aşırı hırs

Açgözlülük

Kısa vadeli kar düşüncesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum itibarının yönetilmesindeki temel boyutlardan biri olan "sosyal ve çevresel performans" kapsamında ele alınan unsurlardan biridir?


Müşteri odaklılık ve memnuniyeti

Satış sonrası hizmetler

Sosyal sorumluluk çalışmaları

Ürün ve hizmetlerin kalitesi

Liderlik yönetimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Reputation Institute: Reptrak" araştırma modelindeki temel araştırma kategorilerinden değildir?


Vizyon-Liderlik

Ürün ve Hizmetler

Rakiplerin Zayıf Yönleri

Finansal Performans

Duygusal özellikleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun "etkileyici sosyal ortakları" arasında yer almaktadır?


Medya mensupları

Çalışanlar

Yerel yönetimler

Tüketiciler

Tedarikçiler