İtibar Yönetimi Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmesi ile birlikte rekabetçi bir avantaj da getirir. Bunun ışığında;


• Daha kolay _______ temin ederler
• Marka _______larını artırırlar
• Satışlarına katkı sağlarlar
• ________ların bağlılığı artarken, yeni yetenekler için öncelikli adres olurlar.
• ______süreçlerini etkilileştirirler.
• Risk yönetimini geliştirirler
• Maliyetleri azaltırlar.

Yukarıdaki boşluklara gelebilecek uygun kelimeler hangi seçenekte doğru sıralama ile verilmiştir?


karar-imaj-marka-çalışan

imaj-marka-çalışan-karar

çalışan-karar-imaj-marka

marka-çalışan-karar-imaj

marka-karar-imaj-çalışan


2.Soru

I. mülteciler

II. içilebilir su kaynakları

III. işsizliğin azalması

IV.  genetiği değiştirilmiş organizmalar

V.  ekilebilir tarım arazilerinin artması

İş dünyasının daha önce gündeminde olmayan ancak tüketicilerin duyarlılıkları ile paralel olarak dikkate alınan konular aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? 


I, II ve III

I, II ve IV

II- III ve V

II, IV ve V

III, IV ve V


3.Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde 136 üst düzey yönetici ve 65 yatırımcı ile yapılan araştırmanın çıktılarına göre kurumsal sosyal sorumluluk kavramının bu denli önemli hale gelmesine neden olan konular arasında aşağıdaki hususlardan hangisi yer almamaktadır?


Büyük şirketlere olan güvenin sarsılması

İş dünyasının küreselleşme süreci

İyi kurumsal yönetim ilkeleri

Sosyal fonlarda görülen artış

• Rekabetin kurallarının değişime direnmesi


4.Soru

İtibar yönetiminde şirketlerinin elle tutulan değerlerindense özellikle günümüzde elle tutulmayan değerleri çok daha önemli hale geldi. Aşağıdakilerden hangisi bu değerlere örnek gösterilebilir?


Şirketin nakit parası

Sahip olduğu fabrika

Sahip olduğu  teknik donanım

Sahip olduğu makine sayısı

Şirket çalışanlarının kalitesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalara göre itibarın en çok etkilediği iş sonuçlarından biridir?


Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı

Yetenekli iş gücünün şirlete dahil edilmesi

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı

Rekabette farklılaşma

Pazar payı


6.Soru

Bir haber sunucusu çalıştığı medya gurubunun itibarlı olup olmadığına baktığı koşul aşağıdakilerden hangisidir?


C¸alışanlarının ne kadar sosyal oldukları

medya gurubunun ne kadar ka^rlı olduğu

medya gurubunun CEO’sunun kaç para maaş aldığı

medya gurubunun ne kadar açık, şeffaf ve tarafsız olduğu

Kendisine ücretsiz ürün verilip verilemeyeceği


7.Soru

Sosyal ortakların şirkette sesi olması Kurumsal iletişim açısından nasıl bir avantaj sağlar?


Sosyal ortakların çıkar çatışmasına yol açar

Şirketin itibarı ile ilgili sigorta görevi görerek erken uyarı sistemlerini çalıştırır.

Sosyal ortakları Şirketin karına ortak eder.

Sosyal ortakların maddi katkılar ve yardımlar ile kendi çevrelerinde şirketin sözcüsü olmalarını sağlar.

Sosyal ortakların beklentilerini asgari seviyede tutar


8.Soru

Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlara ne ad verilir?


İnanç

Tutum

Değer

Düşünce

Ahlak


9.Soru

Bir şikayet sitesi itibar sınavından geçmek için bilgiyi yayımlamadan önce hangi güvenlik aşamalarını takip etmelidir?


 • Tüketici haklarına başvurmalı,
 • İletişim diline dikkat etmeli,
 • Haksızlığa uğrayan tüketiciyi savunmalı.
 • Kişi doğrulaması yapılmalı,
 • Şikayet kaynağı-çeşidi filtrelenmeli,
 • Her iki taraf için doğabilecek hukuki sonuçlar için kontroller yapılmalı,
 • Yayımlamadan önce son kontrol ve onaylar verilmeli.
 • Bilginin güvenilirliği için şikayeti yapan kişi araştırılmalı,
 • Şikayetçi kişi hukuki yaptırımlardan haberdar edilmeli.
 • Şikayetçinin kimliği saklanmalı,
 • Firmaların isimleri saklanmalı.
 • Şikayetçinin anlattıkları doğru kabul edilmeli,
 • Hukuki yaptırımlardan kaçınmak için isimler gizli tutulmalı, 
 • Şikayette bulunanların söyledikleri hızlı bir şekilde yayımlanmalı,
 • Firmalar ile doğrudan ilişki kurulmalı.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ilişki temelli sosyal medya ortamlarından biridir?


Wikipedia

Persicope

Facebook

Ekşi sözlük

Haber siteleri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2000'lerden itibaren dijital dünyada gerçekleşen ve etkileri iş hayatında da görülen yeniliklerden biridir?


Mail adresi

Web sayfası

Pod cast

Konferans

Çalıştay


12.Soru

Fikir liderleri (Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri vb.) ile gerçekleştirilecek projelerde uyum ve işbirliği sağlamak bir şirket açısından hangi noktalarda katkı sağlayacaktır?


Tanınma ve güven oluşturma

E-pazarlama sektörüne girme

Yurtdışına açılma

Kar payında düşme

Hiçbiri


13.Soru

"İş dünyası temsilcilerinin %89’unun itibarın ..... sonuçlar üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


finansal

teknolojik

durumsal

küresel

hukuki


14.Soru

Bir sosyal grup veya toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlara ne ad verilir?


Felsefe

İtibar

Değer

Algı 

Gerçek


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum iletişim yönetimi ile ilgili olan ve kurumların iletişim birimlerine verdiği adlandırmalardan birisi değildir?


Halkla ilişkiler

Chief executive officer (CEO) 

Kurum içi iletişim

Reklam yönetimi

Kurumsal ilişkiler


16.Soru

Kapsam içi ve dışı sosyal ortakları etkileyen kesim vardır. Bunları ............................... olarak tanımlıyoruz. Bu gruptaki paydaşların etkileyici olmalarının sebebi, konumları, fikirleri ve yönlendirmeleri ile diğer sosyal ortakların kanaatlerini etkileme güçlerinin olmasından kaynaklanır. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Çalışanlar

Müşteriler

Etkileyici sosyal ortaklar

Tedarikçiler

Bireysel yatırımcılar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar araştırmalarının aksiyonlara dönüşmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Her bir aksiyonun mutlaka bir “sahibi” olmalıdır.

Her bir aksiyonun bir içerik ve zaman planı olmalıdır.

Bütçe gerektiren aksiyon planlarının onayları baştan alınmalıdır.

Aksiyonların stratejik analizde öncelik verilen konu başlıklarına uygun olması gerekir.

Tüm aksiyonların gerekçeleri ortak olarak bir kerede yazılmalıdır.


18.Soru

Kurumsal markaların hangi ilkelerle yönetileceğinin aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılı olduğu söylenemez


Sosyal ortaklar

Bütçe

Vizyon

Misyon

Değerler


19.Soru

Bireylerin sosyal medyayı keşfi ve ortak aktivizm, en çok hangi kavramla yakından ilişkili bir gelişmedir?


Teknolojik bireyler

Küresel bireyler

Sosyal bireyler

Sanal bireyler

Bilgili bireyler


20.Soru

"....... 1990’ların başında doğan bu kavram, yerel, yoksul ve teknolojiye erişim olanaklardan yoksun küçük üreticileri korumak için ortaya çıktı." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İtibar ekonomisi

Sosyal sorumluluk projesi

Adil/etik ticaret

Sürdürülebilir itibar

İtibar riskleri