İtibar Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İtibar ölçümlerinde yer alan kriterler de ham madde veya girdi olarak tanımladığımız ama aslında “içinde saygı barındıran” bu hususları sorguluyor. İşte bu sürecin sonucunda ortaya çıkan tablodaki puanlar yüksekse toplum bu performansı “........” ile ödüllendiriyor. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşagıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Kâr

Güven

Satış

Değer

Sadakat


2.Soru

I. Şirket aşırı derecede finansal sonuçlara odaklı olduğundan kararlar finansal getirisi yüksek odaklı verilir. Finansal başarılar her zaman itibar riski taşır!
II. Şirket itibarı bir felsefe değil bir“proje” olarak görür. Durum böyle olunca da itibar yönetimi adı altında yapılacak işler “teknik bir proje” olarak değerlendirilir. İtibarlı olmak iddiasıyla yapılmak istenen projelerin kendisi birer itibar riskidir!
III. Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili kaynak ayırmak, proje yapmak ya da sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak “itibarın yönetilmesi” şeklinde değerlendirilir. Büyük bir yanılgıdır!
IV. İtibarın davranışlara indirgenmiş bir felsefe olduğu içselleştirilmemiştir. Durum böyle olunca da bir santral görevlisinin, resepsiyonistin, satış mümessilinin, şirket dışında toplantı yapan yöneticinin aslında şirketin itibarını temsil etmekte olduğu ile ilgili bir algı yerleşmemiştir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri itibar krizini irdelediğimiz zaman şirketlerin temel hataları olarak ortaya çıkar?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


3.Soru

ABD’nin Irak’ı işgali nedeniyle başlatılan Amerikan markalarına boykot ve Danimarka'nın İslamiyeti konu alan karikatür krizi nedeniyle İslam ülkelerine ürünlerini pazarlayamamasıyla sonuçlanan boykot örneklerinin ortak yanı nedir?


Dış etkenler nedeniyle markaların krize girmesi

Markaların siyasi bir krize girmeleri

Markaların dini bir krize girmeleri

Markaların yanlış davranışları

Gelişmiş ülkelerin markaları olmaları


4.Soru

İtibar yönetimi açısından bakıldığında bir şirketin ürün ve hizmetlerinin satışları ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bir kereye mahsus üretim ve satışlar, şirketin yarınlarının güvencesidir. 

Tüketici değeri kısa vadeli bir bağlılık göstergesidir.

Aynı tüketici aynı ürünü tekrar tekrar satın alıyorsa bu bir değerdir.

Tüketici, ürünü satın alıyor ancak çevresine tavsiye etmiyorsa, o şirket için hem tüketicileri hem de satışları artıran bir eylemler bütünü yansıtıyor demektir.

Sadece pazarlamanın 4P'si tüketicinin aynı ürünü tekrar tekrar satın almasına, çevresine ve yakınlarına tavsiye etmesine neden olur.


5.Soru

Medya mensuplarının bir şirketin liderliğine, gönderdiği bilgilere güvenip gü-venmediği veya bu şirketi güvenilir bir haber kaynağı olarak değerlendirmesi itibar yönetimi açısından nasıl değerlendirilir?


Halkla ilişkiler sorunu

Medya ile ilişkiler

Basın bilgilendirme

Kurumsal iletişim yönetimi

İş sonucu


6.Soru

Tıp fakültesi öğrencileri için değerlendirilebilecek iş sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


stajlarını başarı ile tamamlamak

not ortalamasını 3.50/4.00 olarak tutturmak

Sınavların % 70’ini başarı ile tamamlamak

Üniversiteden mezun olmak

Sınıf arkadaşlarıyla iyi geçinmek


7.Soru

Kurumsal itibar yönetimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Kurumsal iletişim ve kurum itibarı ile ilgili işler ayrı odada oturmaktadır.

Kurumsal iletişim gündemi itibarı, itibarın gündemi kurumsal iletişimi çok yakından ilgilendirmez.

İtibar yönetiminin sahibi en tepedeki yöneticidir.

İletişim yönetiminin önemini öncelikle küçük markalar anlamıştır.

Kurumsal iletişimin doğal gündemini pazarlama ve kurum içi iletişim belirler.


8.Soru

Bir şirketin itibar skorunun 60-70 aralığında olması (0-100), genel eğilimler dikkate alındığında ne şekilde yorumlanmaktadır?


Şirketin hiçbir şekilde gündeminde değil

İtibar riskleri çok yüksek

İtibarı yönetmek için “niyet” var ama performans ve kararlılık yok

İdeal itibar skorları

Kıyaslama şirket (Benchmark) olmaya yakın skor