Kurum Kültürü Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 6 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Denison ve Spreitzer Yaklaşımına göre esnekliği vurgulayan kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?


Grup kültürü

Hiyerarşi kültürü

Tutarlılık kültürü

Rasyonel kültür

Koruyucu kültürü


2.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde, bir toplumun kuşku uyandıracak durumlar karşısında kendini tehdit altında hissetmesi söz konusudur?


Bireycilik

Ortaklaşa davranış

Erillik ve Dişillik

Belirsizlikten kaçınma

Güç mesafesi


3.Soru

Kurum kültürünü grup, hiyerarşi, gelişim kültürü ve rasyonel kültür olmak üzere dört sınıfa ayıran aşağıdakilerden hangileridir?


Chang ve Lin

Deal ve Kennedy 

Denison ve Spreitzer

Harrison ve Handy

Miles ve Snow


4.Soru

Kurumsal itibar ile ilgili hangisi yanlıştır?


Kurumun içindeki ve dışındaki insanlar tarafından sahip olunan algılamalardır. 

Kısa dönemde farklı paydaşlar tarafından paylaşılan kuruma ilişkin algılamalardır.

Kurumun değişik paydaşların gözündeki imajının kolektif betimlemesidir.

Kurumun paydaşlarının beklentilerini karşılama yeteneğine ilişkin algılamadır.

Uzun dönemde farklı paydaşlar tarafından paylaşılan kuruma ilişkin algılamalardır.


5.Soru

Organizasyonda amaçlar, politikalar, prosedürler ve planlar belirlerken grup üyelerine söz hakkı vermeyen bir lider olabilir mi?


Otoriter Liderlik,

Demokratik Liderlik,

Hümanist Liderlik,

Liberal Liderlik,

Karizmatik Liderlik,


6.Soru

Kurum kültürü açısından üstünlüğü, esnek olması nedeniyle çevresel değişikliklere hızlı tepki veren kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?


Birey kültürü

Görev kültürü

Güç kültürü

Rol kültürü

Kontrol kültürü