Kurumsal İletişim Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurum içinde çeşitli konuların bilimsel eksen üzerinde tartışılması için düzenlenebilecek sözlü iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Görüşme

Yarışma

Rozet ve damga

Seminer

Festival


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin temel unsurlarındandır?


Tanıtım kimliği

Grafik tasarım

Logotype

Görsel iletişim

Görsel kimlik


3.Soru

  1. Biz kimiz?
  2. Pazarımız bizi nasıl görüyor?
  3. Gelecek için bir vizyonumuz var mı?
  4. Güçlü ve zayıf yanlarımız nelerdir?
  5. Rekabetimiz kimlerle?

Kimlik geliştirme süreci, yönetim tarafından yukarıdaki sorulardan hangisi ya da hangilerinin yanıtlarının aranması ile başlar?


I ve II

II ve IV

I, III ve V

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


4.Soru

Sosyal medyanın böylesine önemli hale gelmesini sağlayan süreç hangi sosyal ağ'la başlamıştır?


SixDegrees.com

Friendster sitesi

LinkedIn

Facebook

Youtube


5.Soru

Görsel kimlik çalışmaları firma, kurum, ürün veya faaliyetin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdakilerden hangisi temel görsel kimlik çalışmalarından biri değildir ? 


Amblem, logo çalışmaları

Fatura, irsaliye, sipariş formu vs çalışmaları

Akıllı telefon ve tabletler için, Android, IOS ve Windows tabanlı uygulamalar

Bina tasarımları

Kartvizit çalışmaları


6.Soru

Soyut olarak kurum çalışanlarının tutum, beklenti, inanç ve bireyler arası davranışları ile faaliyetlerin nasıl yürütülmesi gerektiğini gösteren, kurumun felsefesini içeren normlar toplamı aşağıda bulunan kavramlardan hangisi ile açıklanır?


Kurumsal İtibar Bileşenleri

İtibar Araştırma Süreci

Online İtibar Yönetimi

Kurumsal İmaj Yönetimi

Kurumsal Kültür


7.Soru

Hangi seçenekte bir kurumun doğru ve etkin Facebook kullanımına ilişkin özelllikler açıklanmıştır?


Facebbook hesabı aracılığıyla kişilerin  kullanılabilecek tüm verilerini ele geçirmek.

Kişilerin konum bilgilerini takip ederek adreslerine ulaşmak.

Kullanıcıların arkadaş listelerine ve kurumla henüz ilgisi olmayan kişilerin bilgilerine erişmek

Güven oluşturmak için sıcak,samimi algısı oluşturacak bir varlık göstermek

Kurumun paylaştığı fotoğraflara kullanıcı yorum izni verilmemek


8.Soru

Finansal performans konusunda başarılı bir işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

1. Güçlü karlılık kayıtlarına sahip olmalıdır.

2. Yüksek risk yatırımına sahip olmalıdır.

3. Kısa vadede büyüme vaat eder.

4. Rakiplerinden daha üstün performans gösterir.


Yalnız 1

1 ve 2

2 ve 3

2 ve 4

1 ve 4


9.Soru

Bir kurumun paydaşları tarafından paylaşılan ortak algı ve değere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal itibar

Kurumsal vatandaşlık

Kurumsal iletişim

Kurumsal kimlik

Kurum kültürü


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma olarak itibarı oluşturan faktörlerdendir?


Ayırt etme

Kamusal imaj

İletişim

Güvenilirlik

Sorumluluk


11.Soru

Hangi seçenekte bir profesyonel meslek ağı adı yer almaktadır?


Picasa

Connect

Xing

Forrst

Care2


12.Soru

Kurum içi ilişkilerin inşaasında araçlar ve kurumsal yapı arasında etkileşimi sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal kalite

Kurumsal iletişim


13.Soru

Aşağıdaki firmalardan hangisi markalaşmış kimliğe sahiptir?


Unilever

Shell

THY

Sabancı Grubu

Koç Grubu


14.Soru

Mevcut teknik alt yapıyı kullanıldığı, sadece izin verilen kişilerin girebildiği, müşteri-alıcı ve satıcıları aynı ortamda buluşturabilen sistem aşağıdakilerden hangidir? 


Kurum bilgisayarları

İnternet

Ekstranet

Telekonferans

Sosyal medya


15.Soru

Amblem/logo veya logotyp tasarımında bir üslup, bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken önemli kurallardan biri değildir?


İçerisinde bulunulan tarihi ve kültürel özellikler dikkate alınmalıdır

Üslup, çizgi, harf ve renk gibi biçimsel özellikleri ile fark yaratmalıdır

Hedef kitle tarafından doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde algılanabilmelidir

Çok fazla sayıda renk kullanılmalıdır

Mesaj imge bütünlüğü tam anlamı ile sağlanmış olmalıdır


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin planlama aşamalarından biri değildir?


Mevcut işi ve misyonu tanımlama

Yeni bir misyon belirleme

Uygulama

Kurumun dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme

Misyonu stratejik hedeflere aktarma


17.Soru

“Birden fazla harf karakterinin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtma özelliği gösteren simgesel grafik tasarım ürünüdür.”

Yukarıdaki tanımlama aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?


Logo

Amblem

Logotyp

Motto

Sembol


18.Soru

Geliştirdiği sosyal sorumluluk modelinde sosyal sorumluluğu ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik boyutlarıyla ele alan isim aşağıdakilerden hangisidir?


Archie Carroll

Kaith Davis

Robert Blomstrom

Donna J. Wood

Ann Buchholtz


19.Soru

Bir kafe zincirinin paketleme işlerinde çevreye zarar vermeyen yeni bir ürünü kullanmaya başlaması  kurum itibarı bileşenlerinden hangi bileşenin temel nitelikleri kapsamında ele alınabilir?


Ürünler ve hizmetler


Duygusal bağ ve çekicilik 


Vizyon ve liderlik

Çalışma ortamı 


Finansal performans 20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kavramının başlıca özelliklerinden biri değildir?


Kurumlar bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur.

Kurumlar uzun yaşamlıdır ve zaman içerisinde değişir.

Kurumların oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve
tecrübe önemli rol oynar.

Her toplumun kendine ait farklı alışkanlıkları, gelenekleri, değerleri ve inançları bulunduğundan kurumlar toplumlarda farklılık gösterir.

Kurumlar yalnızca  formel kurallar bütünüdür.