Kurumsal İletişim Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk üzerine farklı modeller geliştirilmiştir. Bu modellerin ilki Archie Carroll’un 1979 yılında geliştirdiği modeldir. Carroll bu modelinde sosyal sorumluluğu dört boyutta ele almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlardan biri değildir?


Yasal sorumluluklar

Hukuki sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Ekonomik sorumluluklar

Hayırseverlik sorumlulukları


2.Soru

Hangi seçenekte kurumsal markalamanın temelinde bulunan bir kavram yer almaktadır?


Toplam sermaye

Kurumsal misyon

Kurumsal kültür

Stratejik yönetim

Halkla ilişkiler


3.Soru

Kuruma hayranlık ve saygı duyma, kurumu takdir etmek ve kuruma güven duyma gibi nitelikler kurum itibarı bileşenlerinden hangisi ile ilgilidir? 


Finansal performans

Liderlik

Sosyal sorumluluk

Çekicilik

Kaliteli ürün ve hizmet


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya araçlarından biri değildir?


Televizyon

Dergi

Gazete

Blog

Radyo


5.Soru

Bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamına ne denir?


Kurumsal iletişim

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal kalite

Kurum felsefesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum ürünlerinin olumlu bir imaj oluşturması için gerekli olan kalite kriterlerinden biri değildir?


Dayanıklılık

Ekonomiklik

Gösterişlilik

Modernlik

Yaratıcılık


7.Soru

Küresel köy kavramını ilk olarak kim ortaya atmıştır?


Peter Behrens

Manuel Castells

Marshall McLuhan

Teun van Dijk

Mark Zuckerberg


8.Soru

Facebook isimli sosyal paylaşım sitesi kaç yılında kurulmuştur?


2002

2004

2006

2008

2010


9.Soru

Stratejik yönetimin faydaları kaç grupta ele alınabilir?


2

3

4

7

10


10.Soru

  1. Kurumlar faaliyet gösterdikleri alanlarda ve ilgili hedef kitleleri nezdinde farkındalık yaratmak,
  2. Kurumun kim olduğunu, neyi, nasıl yaptığını ifade eden kimliğini somutlaştırmak,
  3. İşletmeye bir kişilik kazandırmak,
  4. Kurumun daha geniş ve tanınabilir hedeflere ulaşabilmesi için işletmeye yol göstermek ve güç katmak,
  5. Kurumun kendisi ile müşterileri arasındaki çelişkili ve bazen çakışan ihtiyaçların dengelenmesini sağlamak
  6. Kurumda çalışmakta olan personelin kuruma bağlılığını kuvvetlendirmek, kuruma nitelikli personelin çekilmesi ve çalışan devrinin azalmasına da olanak sağlamak

İmaja, kuruluşlar tarafından yüksek derecede önem verilmesinin nedeni yukarıdakilerden hangisidir?


I, II ve III

I, III, V,

I, II, III, IV, V ve VI

ıı, IV ve VI

III, IV, V ve VI


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibarı ölçmek için yararlanılması gereken temel göstergelerden değildir?


Görünürlük

Şeffaflık

Güven

Güçlü finansal performans

Kredibilite


12.Soru

Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluğun Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelen uygulama alanını aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?


Hayırseverlik

Yardımlaşma

Dayanışma

Vakıf

Sebil


13.Soru

Youtube 2016 yılında hangi şirket tarafından satın alınmıştır?


Twitter

Apple

Facebook

Instagram

Google


14.Soru

İtibar bileşenlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İtibar kavramının toplumsallıkla ilişkisi yoktur.

İşletmelerin sahip olduğu somut kaynaklar içerisinde yer almaktadır.

İtibar kurumlara somut kazanımlar getirmektedir.

İtibar başkalarının ne düşündüğüyle ilişkili değildir.

İtibarın bir ürün olarak oluşması söz konusu değildir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerindendir?


Broşür

Zarf

Kartvizit

Dosya

Bloknot


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında doğru bir ifade değildir?


Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri karlılığı artırır

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri paydaşlarla ilişkileri olumlu etkiler

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumsal itibarı güçlendirir

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri verimliliği artırır

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yüksek maliyetlidir


17.Soru

Baskı teknolojisinde kullanılan CMYK renk sisteminin içinde hangi renkler bulunmaktadır?


Kırmızı, mavi, yeşil

Mavi, yeşil, siyah, mor

Sarı, yeşil, siyah

Kırmızı, yeşil, siyah, sarı

Kırmızı, Mavi, Sarı, Siyah


18.Soru

Kurumsal itibar kaç ana boyutta şekillenir?


3

4

5

7

9


19.Soru

Piyasa, hukuk, ahlâk ve din kurumu türündeki kurumlar hangi sınıflandırmaya girmektedir?


Genel Kurumlar

Özel Kurumlar 

Siyasi Kurumlar 

Dini Kurumlar 

Ekonomik Kurumlar 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin gerçekleştirmesi beklenen amaçlarından biri değildir?


Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek 

Kurum içinde yeni bir ürün geliştirmek

Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak 

Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi vermek

İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek