Kurumsal İletişim Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışanlarına iş güvencesi vermek

İş ahlakına önem vermek

Tedarikçilerine önem vermek

Tüketicileri kandırmamak

Toplumsal fayda sağlamak


2.Soru

Küresel İlkeler Sözleşmesi nerede imzalanmıştır?


New York

Roma

Brüksel

Paris

İstanbul


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya yönetiminin kurumlara katkılarından biri olarak kabul edilemez?


Görünürlüğü ve bilinirliği arttırır. 

Müşteri ilişkilerini destekler. 

Diğer kurumlarla benzeşmesini sağlar. 

Hedef kitle ile interaktif iletişimi sağlar. 

İtibarın yükselmesine yardımcı olur.


4.Soru

  1. Sosyal eylemlerin ürün maliyetlerine yansıtılmasıyla fiyatlar artabilir.
  2. Fiyat artışı pazar kaybına neden olabilir.
  3. İşletme sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin sosyal konulara fazla duyarlı davranmaları, örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir.
  4. Sosyal eylemler için yeni kaynaklara ihtiyaç duyulabilir.
  5. Masrafları azaltmak amacıyla insan kaynağında kısıtlamaya gidilebilir.

Yukarıdakilerden hangileri sosyal sorumluluğun dezavantajlarıdır?


I, II, III, V

I, II, IV, V,

I, II, III, IV

I, II, IV, V

II, IV, V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Düzey Strateji Yönetimi ile ilgili doğru bir ifadedir?


Finansal olmayan hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir

Pazarlama odaklıdır

İşletmenin her biriminde yapılması gerekenlere odaklanır

Organizasyonun büyüme ve gelişmesine odaklanır

Stratejiler eyleme dönüşür


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin, gerçekleştirmesi beklenen dört
amacı arasında yer almamaktadır? 


Düzenleme

Ayırt etmek 

İkna etmek 

Bilgi vermek 

Bütünleştirmek


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kurum dışında kulllanılmaktadır?


Broşür

Amblem 


Logo

Antetli kâğıt 


Kartvizit 8.Soru

Fortune Dergisi itibar bileşenlerini oluşturmak için yönetici ve analistlere kendi sektörlerine yönelik soruları kaç yılından itibaren sormaya başlamıştır?


1980

1981

1982

1983

1984


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "otoriter yönetim anlayışının söz konusu olduğu organizasyonlarda kullanılan ve ast üst ilişkilerinin kesin sınırlarla belirlendiği" yönetim biçimidir?


Y modeli

Merkezi model

Dairesel model

Zincir modeli

Serbest model


10.Soru

Hashtag kullanımı ilk olarak hangi sitede başlamıştır?


Facebook

Twitter

Instagram

Thumblr

Myspace


11.Soru

Benetton’un ırksal uyumu destekleyen reklamları aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Kriz Dönemi Reklamları

Değişim Dönemi Reklamları

Sıralama Reklamları

Sosyal Sorumluluk Reklamı

Şemsiye Reklam


12.Soru

ilk kez 1953’te yayınlanan HowardBowen’in “SocialResponsibility of the Business” adlı kitabında yer alan en önemli kavram hangisidir?


Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı

Bireysel sosyal sorumluluk kavramı

Toplumsal sosyal sorumluluk kavramı

Ülkesel sosyal sorumluluk kavramı

Küresel sosyal sorumluluk kavramı


13.Soru

Kurum, hizmet ve ürünlere görsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut veya nesnel görüntülerle ya da harf biçimleri ile oluşturulan simgelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Amblem

Etiket

Barkod

Sinyal

İşaret


14.Soru

Sosyal sorumluluğun ilk örneklerinden sayılan ve "Credo" olarak adlandırılan bildiriyi paydaşlarına sunan şirket aşağıdakilerden hangisidir?


Procter & Gamble

Johnson & Johnson

Pfizer

Janssen Pharmaceutica

Unilever


15.Soru

İtibar kelimesinin kökenine ilişkin aşağıdakilerden hangileri/hangisi söylenebilir?

1. Arapça kökenlidir.

2. İngilizce karşılığı “reputation”dur.

3. Sözcüğün sadece nitel bir anlamı vardır.


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

Yalnız 3


16.Soru

  1. Markalaşmış kimlik
  2. Destekli kimlik
  3. Bütünsel kimlik

Kalabak Su markasının her yerde ve tüm ürünlerde tek bir görsel kimlik kullanması yukardakilerden hangisine ya da hangilerine örnek verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminin on kuralından biri değildir?


Rakiplerinden daha üstün performans göster

Kurumun asıl kimliğini tanı ve itibar et

Seni bulunduğun yere getirenden vazgeçme

Kurumun yapı taşlarını tanı ve itibar et

CEO hastalıklarından sakın çünkü bunun tedavisi yok


18.Soru

I. Güç ve denetim merkezde toplanır.II. Kararlar tepe yönetimindeki kişiler tarafından alınır.III. Otorite sahibi olan insanlar baskındır.IV. Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü vardır.V. Birey kuruma değil kurum bireye hizmet etmektedir.Yukarıdaki maddelerden hangileri güç kültürünün özelliklerindendir?


I ve II

II, III ve IV

IV ve V

I, II ve III

II ve IV


19.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez hangi tarihte yayınlanmış olan bir kitapta yer almıştır?


1953

1943

1973

1977

1947


20.Soru

"Tüketicilerinin susuzluğunu gideren, müşterileri ile iş ortaklığı yapan, hissedarları için üstün değer yaratan ve topluma güven veren, sürdürülebilir ve ka^rlı bir şirket olmak (Coca-Cola)."

Yukarıdaki ifade bir organizasyonun neyidir?


Misyonu

Vizyonu

Stratejisi

Hedefi

Sorumluluğu