Kurumsal İletişim Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Kurumun ne kadar sevildiği, takdir edildiği ve saygı duyulduğu, kurum hakkında iyi duygulara sahip olma" Kurumsal itibarın hangi bileşenidir?


Ürün ve hizmetler

Vizyon ve liderlik

Çalışma ortamı

Duygusal bağ ve çekicilir

Sosyal sorumluluk


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin bir parçası değildir?


Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

Fırsatlar

Tehditler

Planlar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal pazarlama bileşenlerinden biri değildir?


Paydaş yönetimi ve katılımı

Kurum kültürü

Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumsal iletişim

Kurumsal marka


4.Soru

“İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanmasıdır." 

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Simge 

Amblem

Logotyp

Grafik tasarım

İletişim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum İçi İletişim Araçları-Basılı İletişim Araçları'nın içinde yer alan Stratejik Plan Haber Bülteni'nin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgilidir?


Organizasyondaki ortak kullanım alanlarına asılmalıdır.

Özellikle ilk sayı planı ve süreci aktarmak için kullanılmalıdır.

Planın ana noktalarına odaklanacak şekilde kullanılmalıdır.

Stratejik plana adanmış özel bir bölüm oluşturulmalıdır.

Düzenli olarak güncellenmelidir.


6.Soru

Sosyal performans modelini kim geliştirmiştir?


Wood

Carroll

Davis

Rachel Caron

Howard Bovven


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme olarak itibarı oluşturan faktörlerden biridir?


Kültür ve liderlik

Anlatı ve hikâyeler

Değerlendirme

Sorumluluk

Paydaş getirisi


8.Soru

Kurum kimliğini yansıtan ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Marka

Renk

Logo

İsim

Tipografi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imaj ile ilgili imaj türlerinden olan ayna imajının tanımıdır?


Kuruluşun her bir çalışanının, özellikle de lider ve yöneticinin, örgüt dışındaki kişiler üzerinde yarattığı imajdır.

Kuruşun halihazırdaki görüntüsü, şu anda sahip olduğu imajdır.

Kurumun ürettiği herhangi bir ürünün, insanların ve kuruluşların zihnindeki algılardır.

Yapılan araştırmaların neticesine bağlı olarak, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği ve sahip olmak istediği imajdır.

Kuruluşun ürettiği bilinen ve saygınlığı olan bir ürünün markasının başka bir ürüne transferidir.


10.Soru

I- Psikolojik yaklaşım

II- Grafik dizayn yaklaşımı

III- Pazarlama yaklaşımı

Yukarı da verilenlerden hangisi/hangileri kurum imajına yönelik yaklaşımlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamın amaçlarından değildir?


İyi bir alt yapı oluşturmak

Kurumun ismini ve imajını ön planda tutmaya çalışmak,

Bilgilendirme ve ikna etmek,

Halkın zihninde şirketle ilgili güvenilir kurum algısını yaratmak veya arttırmak,

Şirketin halka yakın ve halkı düşünen bir şirket olarak görünmesini sağlamak,


12.Soru

"Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj." Yukarıda tanımı verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Pantone

Hex

Grafik tasarım

İmge

Amblem


13.Soru

  • Yabancı İmaj
  • Ürün İmajı
  • Transfer İmajı
  • Şemsiye İmaj

Aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Kurumsal imajın önemi ve işlevleri

Kurumsal İmajın Çerçevesi

Kurumsal imaj ile ilgili imaj türleri

Kurumsal imajın oluşumu

Kurumsal pazarlama


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın kurumlara sağladığı avantajlardan biridir?


Sosyal medya kurumların görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmaya yardımcı olmaz.

Sosyal medya müşteri ilişkilerini desteklemede bir rol oynamaz.

Sosyal medya hedef kitle ile interaktif iletişim sağlar.

Sosyal medya sayesinde kurumlar diğer kurumlardan farklılaşmaz.

Sosyal medya kurumların itibarına etki etmez.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir itibarın kuruma sağladığı faydalardan biri değildir?


Kurumlar arası rekabeti ortadan kaldırmak

Kurumun ürün ve hizmetlerine artı değer katmak

Satın alımlarda algılanan riskin azalmasına yardımcı olmak

Gelecekteki hisse senedi değerlerinde olumlu etkiler yaratmak

Daha yetenekli çalışanları çekmek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere sağladığı faydalar arasında sayılamaz?


Finansal performansta iyileşme

Operasyon maliyetlerinde azalma

Marka imajının iyileşmesi

Müşteri bağlılığının artırılması

Vergi yükünün azaltılması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarin yararlarının dışında kalır?


Kurumun ürün ve hizmetlerine artı değer katmak

Toplumun kurum hatalarını daha fazla görmesini sağlamak

Satın alımlarda algılanan riskin azalmasına yardımcı olmak

Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak

Gelecekteki hisse senedi değerlerinde olumlu etkiler yaratmak


18.Soru

Daha çok bir işin ya da projenin tanımlanmasıyla ilgilenen ve bireysel çaba veya ödül değil takım çalışmasının önem taşıdığı kurumlarda ne tür bir kurum kültürü tipinden söz edebiliriz?


Görev kültürü

Rol kültürü

Güç kültürü

Kişi kültürü

Grup kültürü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi youtube' un kullanıcılarına sağladığı avantajlardan biridir?


Kullanıcılar sayısız videoya ve video kategorilerine erişebilirler

Arkadaş ekleyebilirler

Diğer sosyal medya (instagram, twitter, swarm…) hesaplarına bağlanıp bunları kullanmak mümkündür.

Konumlarını paylaşabilirler.

Paylaşılan fotoğraflar kullanıcıların isteğine göre diğer sosyal medya ortamlarında da paylaşılabilir. (Facebook, Twitter, Foursquare…)


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş odaklı faaliyet gösteren bir site olarak hizmete girmiştir?


Friendster

LinkedIn

Myspace

SixDegrees.com

Twitter