Matematik 2 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru


x/3 + c

(x2/3) + c

(x2+3x)/3 +c

(x3 +3x)/3 +c

(x4+3x)/3+c


2.Soru

diferansiyel denkleminin x=0 için y=0  başlangıç değerine sahip çözümü aşağıdakilerde hangisidir?


x


3.Soru

Belirli bir zaman aralığında piyasada üreticilerin, değişik fiyat düzeyinde satmaya istekli oldukları mal veya hizmet miktarına ne ad verilir?


Üretici Rantı 

Arz

Tüketici rantı

Toplumsal fayda

Lorenz eğrisi


4.Soru


(1,3)

(0,0)

(-2,2)

(3,1)

(1,1)


5.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın arz fonksiyonu p= 2x+5 şeklinde verilmiştir. Piyasa fiyatı 9 olduğuna göre üretici rantı aşağıdakilerden hangisidir?


6
4
7
5
8

6.Soru


5

7


7.Soru8.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi -x+3y ? 14 eşitsizliğini sağlar?


(-2, 3)
(2, 3)
(3, 5)
(5, 9)
(6, 4 )

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir diferansiyel denklem örneği değildir?10.Soru

ve yanlardan x=2 ve x=3  doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı kaç br’dir?


109/12

119/12

139/12

149/12

169/12


11.Soru

Üstten y=1-x2  parabolü ve alttan x – ekseni ile sınırlı bölgenin alanı kaç br²’dir?


1/3

2/3

1

4/3

5/3


12.Soru


kitap dışı soru iptal


13.Soru

diferansiyel denkleminin y(1)=2 koşuluna uyan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?14.Soru

Bir firma 200000 nüfuslu bir bölgede yayın yapan yerel bir radyoda reklam veriyor. Bir saat içinde 10000 kişinin yapılan reklamlardan haberdar olduğu biliniyorsa reklamın yayınlanmasından 8 saat sonra bu reklamdan yaklaşık olarak kaç kişinin haberdar olacağını hesaplayınız.


52000
59000
67000
76000
80000

15.Soru

diferansiyel denkleminin y(0)=-1  koşulunu sağlayan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?16.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?17.Soru18.Soru19.Soru

 

ile sınırlı bölgenin alanı kaç br²’dir?


1/3

2/3

1

4/3

5/3


20.Soru


12

14

17

19

21