Matematik 2 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru2.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi 12x+3y<= 36 eşitsizliğini sağlar?


(3,12)
(12,3)
(3,1)
(1,12)
(2,2)

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maksimizasyon problemi kısıtlarından değildir?4.Soru

Bir ülkenin istatistik kurumunun yayımladığı yüzde 20’lik fert gruplarına göre geri dağılımı verilerinden elde edilen Lorenz fonksiyonu

şeklinde belirlenmiştir. Buna göre bu ülkenin Gini indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


0,33

0,66

0,75

0,80

0,90


5.Soru

üstten y=6 ve yanlardan x=2 ve x=-2 ile sınırlı bölgenin alanı kaç br2 ' dir?


16/3

8

12

40/3

16


6.Soru

3x + 5y =200 ve x + 5y = 100 doğrularının kesişim noktaları aşağıdakilerden hangisidir?


(75/2 , 10)
(25,25)
(10,20)
(10,50)
(50,10)

7.Soru

Arz eğrisinin kaymasına neden olan faktörlere bir örnek veriniz?


Talebin artması

Fiyatların artması

Talebin azalması

Fiyatların azalması

Talebin fiyat esnekliği


8.Soru

f(x,y)=3x+7y amaç fonksiyonu aşağıda verilen çokgen bölge üzerindeki hangi noktada en büyük değerini alır?


(15,2)

(19,13)

(10,20)

(1,13)

(5,2)


9.Soru

f, [2,5] aralığında sürekli bir fonksiyon ve F, f fonksiyonunun bir ilkeli ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?10.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?11.Soru

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 12.Soru

Talep ve arz fonksiyonları p=10-2x ve p=1+3x olan bir malın piyasa fiyatı nedir?


1
2
1.4
1.8
1.2

13.Soru

Belirli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarda tüketilmesi sonucu ulaşılan düzeye ne ad verilir?


Tüketici Rantı
Üretici Rantı
Toplam Fayda
Talebin Fiyat Esnekliği
Piyasa Fiyatı

14.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


x2+4x+C


15.Soru16.Soru

Aşağıdakilerden noktalardan hangisi x + 2y ? 5 eşitsizliğini sağlar?


(1,3)

(5,1)

(2,2)

(1,1)

(3,2)


17.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?18.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?