Matematik 2 Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sayılardan hangisi asaldır?


18

33

83

88

123


2.Soru

Hangisi bir çizgenin tüm köşe noktalarının derecelerinin bir dizisi olamaz?


1,1,2,2
3,3,3,4
3,3,3,3
3,4,3,4
1,1,1,3

3.Soru

Konveks 10 gen’in kaç köşegeni vardır?


15
20
25
30
35

4.Soru

9 günde bir nöbet tutan bir doktor ilk nöbetini Salı günü tuttuğuna göre 13. nöbetini hangi günde tutar?


Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı


5.Soru

Şifreleme fonksiyonu ş (x)=7x +14 (mod 29) olarak verilsin. 21 sayısını şifrelersek sonuç ne olur?


12
14
16
18
20

6.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere birmalın arz fonksiyonu p = x² + 1900 şeklinde verilmiştir.Buna göre p = 2000 fiyatındaki üretici rantı kaçtır?


1000
2000/3
500
400
1000/3

7.Soru

Bir düzlemsel çizgede, bölge sayısı 4, kenar sayısı 6 ise, köşe nokta sayısı kaçtır?


1
2
3
4
5

8.Soru

2x+5 =4 (mod7) denklemini sağlayan en küçük pozitif x tamsayısı kaçtır?


6
1
7
3
5

9.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi x+4y?8 eşitsizliğini sağlar?


(1,1)
(1,8)
(2,4)
(4,4)
(8,8)

10.Soru

Bir çizgedeki köşe noktalarının dereceleri 1,2,1,3,x ise x aşağıdakilerden hangisi olabilir?


2

4

1

6

8


11.Soru

Kuvvet fonksiyonuyla şifrelemede p=4 ve e=8 ise deşifre fonksiyonuna göre 3 sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisi olur?


0

1

2

3

4


12.Soru

Kuvvet fonksiyonuyla şifrelemede p=8 ve e=5 ise deşifre fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olur?


d(y)= y5 (mod 5)

d(y)= y8 (mod 8)

d(y)= y8 (mod 5)

d(y)= y³ (mod 8)

d(y)= y8 (mod 3)


13.Soru

"Bir çizgede derecesi tek olan köşe noktalarının sayısı..." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


çift sayıdır

tek sayıdır

kesirli sayıdır

irrasyonel sayıdır.

bazen tek bazen çift sayıdır


14.Soru

Kuvvet fonksiyonu ile şifrelemede p=7, e=5 ise deşifre fonksiyonu nedir?


d(y)=y^7 (mod 7)

15.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu        ş(x)=5x+2 (mod 27)  ise x=18 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


13

12

11

10

9


16.Soru

Sırasıyla 1., 2., ve 3. satırları (-3 5 1), (-6 1 4), ve (0 2 3) olan sıfır toplamlı oyunda 2. oyuncu 1. sütunu seçtiğinde garantilenmiş kayıp nedir?


0
-1
-6
3
2

17.Soru

I. ebob(a, n) sayısının b sayısını bölmesiII. ekok(a,n) sayısının b sayısını bölmesiIII. x>0 eşitliğinin sağlanmasıYukarıdaki koşullardan hangileri; a · x ? b (mod n) şeklindeki bir doğrusal denkliğin çözümünün olması için gerek ve yeter koşullardir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III

18.Soru

Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır?


15
57
67
77
87

19.Soru

Düzlemde kenarları birbiriyle kesişmeyecek şekilde çizilebilen çizgeye ne ad verilir?


Ağaç
İki kümeli çizge
Düzlemsel Çizge
Tam çizge
Dual çizge

20.Soru

Aşağıda verilen çizge 25 kişilik bir toplantıda birbirleri ile tokalaşan kişileri göstermektedir. Bu toplantı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 


Herkes birbiri ile tokalaşmıştır.

Bir kişi 13 farklı kimseyle tokalaşmıştır.

Birden fazla kişi birer kez tokalaşmıştır.

Birden fazla kişi ikişer kez tokalaşmıştır.

Bir kişi hiç kimseyle tokalaşmamıştır.