Matematik 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?


1

2

3

4

5


2.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x)=7x-6 (mod 13) şeklinde veriliyor. Buna göre x=10 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


8
9
10
11
12

3.Soru

Matrisi

şeklinde verilen oyunda II. oyuncu 2. sütunu seçtiğinde garantilenmiş kaybı aşağıdakilerden hangisi olur?


-1

2

3

0

4


4.Soru

Bir düzlemsel çizgede bölge sayısı 3, kenar sayısı 8 ise köşe sayısı kaçtır?


4
8
9
7
3

5.Soru

3x+y=4; x+4y=2 denklem sisteminin kesişim noktası aşağıdakilerden hangisidir?


(2/11, 4/11)

(14/11, 2/11)

(2/11, 14/11)

(2, 14)

(4/11, 2/11)


6.Soru

Bir çizge 12 köşe nokta derecesine sahip ise bu çizgenin köşe noktaları, komşu noktalar farklı renklerde olacak şekilde kaç farklı renkle boyanır?


8

9

10

12

13


7.Soru

Doğrusal deşifre fonksiyonu d(y)=2(y+5) (mod 13) şeklinde veriliyor. Buna göre y=5 sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisidir?


7
8
9
10
11

8.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere birmalın talep fonksiyonu p =3700 - x²şeklinde verilmiştir. Buna göre p = 100 fiyatındaki tüketicirantı kaçtır?


144.000
145.000
150.000
148.000
152.000

9.Soru

Sıfır toplamlı oyun nedir?


İki kişinin oynadığı oyunlarda 1. Kişi terimi ile 2. Kişinin terimleri toplamı sıfırsa eğer bu oyunlara sıfır toplamlı oyun denir.
İki kişinin oynadığı oyunlarda 1. Kişi terimi ile 2. Kişinin terimleri çarpımı sıfırsa eğer bu oyunlara sıfır toplamlı oyun denir.
İki kişinin oynadığı oyunlarda 1. Kişi terimi ile 2. Kişinin terimleri farkı sıfırsa eğer bu oyunlara sıfır toplamlı oyun denir.
İki kişinin oynadığı oyunlarda 1. Kişi terimi ile 2. Kişinin terimleri oranı sıfırsa eğer bu oyunlara sıfır toplamlı oyun denir.
İki kişinin oynadığı oyunlarda 1. Kişi terimi ile 2. Kişinin terimlerinin kareleri toplamı sıfırsa eğer bu oyunlara sıfır toplamlı oyun denir.

10.Soru

8 takımdan oluşan bir ligin ilk haftası tamamlanmıştır. Ancak hava koşullarından dolayı bir maç yapılamayıp ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Ligin bu durumunu gösteren çizge aşağıdakilerden hangisidir?11.Soru

RSA şifrelemesi kullanan alıcı p= 3, q=5 ve e=3 sayılarını seçmiştir. Ona gönderilecek şifreli sayıyı okumak için gereken gizli d sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


5
9
7
11
3

12.Soru

Taş, kağıt, makas oyunundaki sayı kümeleri nelerdir?


n=1, m=1
n=2, m=2
n=3, m=2
n=2, m=3
n=3, m=3

13.Soru

Deşifre fonksiyonu d(y)=17(y+5) (mod 27) ile y=3 sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisidir?


1
3
12
6
4

14.Soru

Ebob (15,24)?


250
120
150
100
300

15.Soru

f(x,y)=3x+4y amaç fonksiyonunun,

eşitsizliği ile verilen küme üzerindeki maksimum değeri nedir?


2

3

4

16

75/4


16.Soru

Hangisi bir çizgenin tüm köşe noktalarının derecelerinin bir dizisi olamaz?


2, 2, 2, 2
1, 1, 1, 2
1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 3
1, 2, 1, 4

17.Soru

Aşağıda verilen sayılardan hangisi 87 sayısının bir asal çarpanıdır?


7
13
17
29
37

18.Soru

“Bir çizgedeki tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çizgedeki kenar sayısının ……. eşittir.”cümlesindeki boşluk bırakılan yere gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Üç katına
Yarısına
İki katına
Dört katına
beş katına

19.Soru

Sırasıyla 1., 2., ve 3. satırları (-3 5 1), (-6 1 4), ve (0 2 3) olan sıfır toplamlı oyunda oyunun aşağı değeri nedir?


0
-3
-6
3
6