Öğrenme Yönetim Sistemleri Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

ÖYS içinde kişisel ya da ders içerikleri ile ilgili saklayabilecekleri dosyaların boyutların belirlenebilmesi için hangisi ayarlanmalıdır?


Kullanıcı Disk Kotası

Dersin Kullanım Hakları

Ders Formatı

Roller ve İzinler

Dersin Dönemi


2.Soru

Ders içinde kullanılabilecek içeriklerin (pdf, ppt, scorm, xapi, docx vb.) ve dersin yedek/arşiv dosyalarının olabileceği maksimum boyutu belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 


Kullanıcı Disk Kotası

 

Dersin Kullanım Hakları

 

Ders Kotası

 

Ders Formatı

 

Derse Misafir Erişimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ÖYS’nin yönetimi için kurumunuzda bulunması gereken bazı ekip üyelerinden değildir?

 


Proje yöneticisi

 

Takım lideri

 

E-Öğrenme uzmanı

 

Ar-Ge yöneticisi

 

Rehberlik uzmanı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin başlıcalarından biridir?

 


Canvas

 

Windows

 

PowerPoint

 

Matlab

 

C++


5.Soru

Veritabanı uygulaması için izlenmesi gereken kritik işlemler arasında hangisi yoktur?


Sistem yedekleme

İndeks bozulmaları

Sorgu performansının izlenmesi

Sorgu çakışmaları

Database boyutu


6.Soru

“SaaS Cloud hosting” ne anlama gelmektedir?


Öğrenme yönetim sistemini kendi lokal bilgi işlem sunucularınızda barındırma

Öğrenme yönetim sistemini satıcı tarafından barındırılan sunucularda barındırma

Öğrenme yönetim sistemini bulut ortamındaki sunucularda barındırma

Öğrenme yönetim sistemini kendi bilgisayarınızda barındırma

Öğrenme yönetim sistemini mobil sunuculardan barındırma


7.Soru

Bir dersin kategorisi içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 


Bilim dalı

 

Zorunlu

 

Seçmeli

 

Ortak ders

 

Enstitüsü


8.Soru

I. Özet ve değerlendirme

II. Öğretim araçlarının belirlenmesi

III. Pekiştirme

IV. Hedef davranışların belirlenmesi

V. Öğretimin planlanması

VI. Dönüt alma ve düzeltme

Yukarıda verilen öğretim süreci yönetim basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


IV-II-V-VI-I-III

II-IV-V-III-VI-I

I-III-IV-II-V-VI

IV-V-II-VI-III-I

II-V-IV-VI-I-III


9.Soru

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin özelliklerinden biri de......................


oluşturulan derslerin uluslararası ortamlarda kullanılabilir olmasıdır.

oluşturulan derslerin uluslararası ortamlarda kullanılamaz olmasıdır.

oluşturulan derslerin dijital ortamlarda kullanılabilir olmamasıdır.

oluşturulan derslerin uluslararası ve yurtiçi ortamlara yönelik olmamasıdır.

oluşturulan derslerin kısa süre kullanılabilir olmasıdır.


10.Soru

ÖYS mimarisi tasarlarken “Bir sistemin kapasitesinin artan yükü nasıl idare edebileceğini ölçer.” diyen birisi hangi kriterden bahsetmektedir?


Kullanılabilirlik

Performans

Güvenlik

Ölçeklenebilirlik

Hizmet verebilirlik


11.Soru

Dersin ön koşulları varsa ÖYS’lerde çevrimiçi ders oluştururken hangi aşamada bu durum belirlenmelidir?


Çevrimiçi ders tasarımı aşamasında

Ders ile ilgili bilgilerin girilme aşamasında

Ders içeriklerinin belirlenmesi aşamasında

Sunum aşamasında

Ders yönetim aşamasında


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Öğrenme Yönetim Sisteminde kurulan toplulukların amaçlarından biri değildir?

 


Aidiyeti arttırmak

 

Ders dışında da kullanıcıları bir araya getirmek

 

Öğrenenlerin duyuşsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak

 

Öğrenenlerin ÖYS’de daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak

 

Dersin altında kümeleme yönetimiyle işbirlikli gruplar kurmak

 


13.Soru

Genellikle Yükseköğretim kurumları, eğitim kurumları tarafından tercih edilen, planlı olarak sunulan öğrenme hizmetinde öğrenme çıktılarının değerlendirildiği ve hedef kitlesinde öğrencilerin olduğu sistemlere ne ad verilir?

 


SCORM

 

LRS

 

Tin Can API

 

CMS

 

LMS


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ÖYS’de olması gereken bileşen değildir?

 


Tartışma ortamları

 

Analitik raporlama

 

Özelleştirilmiş arayüz

 

Transkript

 

Video konferans


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel ve yardımcı ders kaynakları ile ilgili kaçınılması gereken durumlardan biridir?

 


Telif hakkı olan bir kitabın Google Books uygulamasındaki bağlantı adresinin paylaşılması

 

Açık erişim ders malzemesi olarak paylaşlılan bir kitabın ders içinden bağlantı adresinin paylaşılması

 

Telif hakkı olan bir kitabın adının ve nereden temin edilebileceği bilgisinin paylaşılması

 

Telif hakkı olan bir kitabın pdf halinin doğrudan indirme bağlantısının paylaşılması

 

Kurum kütüphanesine ait veritabanına ders içerisinden doğrudan bağlantı verilmesi

 


16.Soru

Kullanıcı Disk Kotası ne işe yaramaktadır?


Katılımcıların ÖYS içinde kişisel içerikleri ile ilgili saklayabilecekleri özel kişisel dosyaların içerikleri  yayınlanabilir. 

Katılımcıların kişisel banka bilgilerinin 3.kişileri aktarımı sağlanabilir. 

Katılımcıların ÖYS içinde kişisel verilerini saklayabilecekleri dosyaların içerikleri belirlenebilir.

Katılımcıların ÖYS içinde kişisel ya da ders içerikleri ile ilgili saklayabilecekleri dosyaların boyutları belirlenebilir.

Katılımcıların sistemdeki ders içeriklerini değiştirmeleri mümkün olabilir. 


17.Soru

Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim e-Öğrenme Portalı  internete dayalı deneme sınavları geliştirilmesi hangi yıldan itibaren başlamıştır?

 


1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999


18.Soru

Derste olmayan fakat sistemde olduğu bilinen ders rolü derste kullanılmak istenirse aşağıdakilerden hangisi yapılır?


İzne gerek kalmadan işlem yapılabilir

Bazen izinle bazen izinsiz giriş yapılabilir.

Hiç bir şekilde giriş yapılamaz.

Sistem yöneticisi ile iletişime geçilmelidir,

Yönetici olmasına gerek olmayan sitelerden biridir.


19.Soru

Ders içerikleri ………………., dersin yapısına göre içeriğin öğrenenlere mümkün olan en hızlı şekilde sunulması amacıyla kullanılır. Noktalı yere ne gelmelidir?

 


Menü Öğesi

 

Canlı Ders

 

ÖYS

 

Öğrenci Profili

 

Transkript


20.Soru

Sistem Rolü yönetici sekmesinin altında yer alan “sistem yöneticisi” nin yetkileri aşağıdaki tanımlardan hangisinde yer alır?


Yönetim yetkilerinin tümüne sahiptir

Sadece ders ekleme, düzenleme ve silme yetkilerine sahiptir

Sadece kullanıcı ekleme, derse kaydetme, düzenleme ve silme yetkilerine sahiptir

Sistem düzeyinde anket oluşturulmasını sağlayan ve analizlerin yapılmasını sağlayan yetkilere sahiptir

Sisteme yüklenen içeriklerin erişim haklarının organizasyonunu sağlayacak yetkilere sahiptir