Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemizdeki kullanıcı bilgilerinin korunmasına yönelik yasal mevzuat gereği kullanıcı bilgilerinin kullanıcıların izinleri dışında 3. Parti sistemlerde ve bulut ortamlarında paylaşılması mümkün değildir. Bu sebeple Türkiye’deki eğitim kurumları tarafından tercih edilmeyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 


Moodle

 

Java

 

Mule

 

Clever

 

.Net


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin özelliği ile, Öğrenen ve öğretim elemanları kullandıkları bilgisayarlarda oluşturacakları ders malzemelerini doğrudan ÖYS’lerdeki içerik havuzlarına aktarabilirler? 


Raporlama

 

SCORM

 

WebDAV

 

TinCan API

 

Soru ve Testlerin Karşılıklı Kullanılabilirliği (QTI)


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi öğrenme içeriklerine ilişkin geliştirilen birçok standart ve tanımlamayı tek bir başvuru modeli çatısı altında toplamayı hedeflemeyen bir modeldir?


LDAP

CAS

QTI

SCORM

WebDAV


4.Soru

Kaliteli soru üretmek, bu soruları takip edebilmek ve gerektiğinde uygun yerde tekrar kullanabilmek için
soru bankasının  aşağıdaki  özelliklerden  biri değildir?


Soruların hangi kaynaktan üretildiği takip edilebilmelidir.

Soruları hazırlayan ve varsa kontrol eden görevlilerin bilgileri takip edilebilmelidir.

Soruların hangi test ya da sınavlarda kullanıldığı takip edilebilmelidir.

Soru havuzunun sadece yetkili kişiler tarafından kullanılabilecek şekilde korunması gereklidir.

Sorular çok zor hazırlanmamalıdır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ölçme-değerlendirme bileşenlerinden biridir?


Ders yedekleme

Raporlama

Bildirimler

Kişiselleştirme

Ödev


6.Soru

Eğer öğrenci başarı ya da başarısızlığı, çalışma alışkanlıkları gibi bilgilerimiz varsa ......... analitkten faydalanabiliriz. Eğer öğrencinin başarısızlığının nedenlerini bulmak istiyorsak ........... analitkten faydalanabiliriz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


öngörücü - açıklayıcı

açıklayıcı - öngörücü

betimsel- öngörücü

betimsel - açıklayıcı

açıklayıcı - betimsel


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ders bünyesinde kullanılabilecek araçlar arasında sayılamaz?

 


Tartışma forumları

 

Bloglar

 

Ders takvimi

 

Sözlük

 

Tablet


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’lerde ÖYS’de içerik yayınlama yöntemlerinden biri değildir?


C++ içerik sunum

HTML Tabanlı İçerik Yayınlama

FTP Olarak Sunum

Embed Kodlarının Kullanımı (Iframe)

İçerik Öğesi (WYGIWYS)


9.Soru

  1. Yeni kayıt/kayıt yenileme
  2. Çalışılan birim
  3. Alınan ders/kredi bilgileri
  4. Çalışma yılı, kadro, derece ve idari görev bilgilerine erişim

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri öğrenci bilgi sistemi veri kaynağına uygun kullanım örneğidir?


I ve IV

Yalnız I

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV


10.Soru

Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarına ne ad verilmektedir?


Dağıtık öğrenme ortamları

Resmi öğretim ortamları

Analitik öğrenme ortamları

Öğrenme tasarımı

Model geliştirme ortamları


11.Soru

Hangisi hiyerarşik bir şekilde organize edilen bilgi listelerinin ağ üzerinden dağıtımı için kullanılan bir protokoldür?

 


SAML

 

SHIBBOLETH

 

LDAP

 

OAuth

 

Clever


12.Soru

Hangisi Öğrenme Yönetim Sisteminin ’nin dışında gerçekleştirilen formel veya formel olmayan öğrenme etkinliklerinin izlenmesine ve raporlanmasına izin veren bir iletişim standardıdır?

 


SAML

 

LDAP

 

CAS

 

XAPI

 

OAuth


13.Soru

Dâhili mesajlaşma ile anlık mesajlaşma arasındaki fark nedir?

 


Eş zamansızdır

 

İnternet gereklidir

 

Eş zamanlıdır

 

Mobil cihaz gereklidir

 

İnternete gerek yoktur


14.Soru

 ÖYS’deki bir içeriğin yenilenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? 


İş akış planlarının değiştirilmesi 

Eski dosyanın arşive kaldırılması

 

Yenilenmesini gerektiren durumun ilgili ekibe iletilmesi

 

Yeni bir dosya adı (künye) verilmesi

 

Eski dosyanın yayından kaldırılması


15.Soru

Hiyerarşik bir şekilde organize edilen bilgi listelerinin ağ üzerinden dağıtımı için kullanılan protokolün adı nedir?


Clever

Client ID

Client Secret

LDAP

Bölge ID


16.Soru

ÖYS’de yer alan iletişim ve etkileşim bileşenle­rinden anlık mesajlaşma ile ilgili hangisi söylenemez?


Mesaj­lar daha sonraki bir zamanda görüntülenebilmektedir.

Kullanıcıların eşzamanlı olarak birbirlerine mesaj gönderdikleri iletişim ve etkileşim aracıdır.

Hem birebir karşılıklı iki kullanıcı arasındaki mesajlaşmaya hem de birden fazla kullanıcının katıla­bileceği sohbet odaları yoluyla çoklu mesajlaşmaya olanak tanımaktadır.

Oluşturulan sohbet odaları anlık tartışmalar yapılmasını sağlamaktadır.

Öğ­renenlerin ve öğretim elemanının yapılandırılmış bir şekilde birbirlerine sorular yöneltmelerine ve cevaplar vermelerine olanak tanımaktadır.


17.Soru

Öğrenenlerin dersin öğretim elemanıyla ve diğer öğrenenlerle çevrimiçi ve eşzamanlı olarak bir araya geldikleri ve genellikle derse ilişkin haftalık akademik danışmanlık aldıkları iletişim ve etkileşim bileşene ne ad verilir?

 


Canlı ders

 

SMS bildirimi

 

Bulut Tabanlı Çevrimiçi İşbirliği

 

Google Drive

 

Dropbox


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik organizasyonunda kurumların ihtiyaçlarına göre oluşturduğu sistematik olarak künyelerde tutulan bilgilerden değildir?


İçeriğin geçmişi

Bütünün hangi parçası olduğu 

İçeriğin hangi kaynağa bağlı olarak üretildiği 

İçeriğin üretim zamanı 

İçeriğin kimin tarafından oluşturulduğu


19.Soru

Büyük veri ile ilgili  depolanması, işlenmesi, aktarılması gibi kavramlar hangi özelliği anlatmaktadır?


Hacim

Büyüklük

Çeşitlilik

Hız

Doğruluk


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir harici araç yolu değildir?

 


Adobe Connect

 

BigBlueButton

 

OpenMeetings

 

Windows

 

Collaborate Ultra