Okulöncesinde Matematik Eğitimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Anne babası ve ablasıyla doğum gününü kutlayan Mehmet, babasının adlığı pastayı kesecektir. Babası "Pastayı bizimle paylaşır mısın?" der. Mehmet de tabi ki der ve pastayı 4' e böler.

Yukarıda verilen diyalog kavram öğrenme deneyimlerinden hangisine örnektir?


Yalnızca Doğal

Yalnızca Yapılandırılmış

Yalnızca yarı yapılandırılmış

Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış

Yapılandırılmış ve Doğal


2.Soru

Ahmet'in oyuncak arabasından çıkan gürültü ağabeyini rahatsız edince. Ağabey Ahmet'in elinden aldığı oyuncak arabayı koltuğun arkasına saklayıp oyuncağın yok olduğunu söylemiştir. Ahmet ise arabayı gördüğünü ve koltuğun arkasında olduğunu işaret etmiştir. Ahmet'in hangi kavramsal gelişimi kazandığı ifade edilebilir?


Korunum

Nesne devamlılığı

Ben merkezci düşünce ve davranış

Mantıksal bilgi

Sosyal bilgi


3.Soru

Aşağıdaki örneklerden hangisi Vgotsky' öğrenme yaklaşımına daha uygun düşmektedir?


Çocuğun bahçe kapısındaki kilidi kendisinin açmayı öğrenmesi

 

Farklı özellikteki katı maddelerin sınıflandırılmasında bir yetişkinden alınan yardım

İki farklı çubuk arasından daha uzun olanın seçilmesi

Yap-boz etkinliklerinde parçalardan bir nesne oluşturulması

 

Farklı renkte boncukların yer aldığı kavanozda siyah renkli boncuğun olmadığının ayırt edilmesi


4.Soru

Cetvel aksiyomu olarak da bilinen aksiyom 3 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Doğrunun her noktasına bir ve yalnız bir gerçel sayı karşılık gelir.

Her gerçel sayıya doğru üzerinde bir ve yalnız bir nokta karşılık gelir.

Doğru üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalarla eşlenen gerçel sayıların farkının mutlak değerine eşittir.

Doğrunun bir A noktası ile eşlenen x gerçel sayısına A noktasının koordinatı denir.

Farklı iki noktaya bir ve yalnız bir pozitif sayı karşılık gelir.


5.Soru

Okulöncesi dönemde matematiğin önemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Okulöncesi dönemdeki matematik deneyimleri gelecekteki okul başarısını etkilemektedir.

Okulöncesi dönemdeki matematik deneyimleri gelecekteki iş başarısını etkilemektedir.

Okulöncesi dönemdeki bilişsel matematik becerileri gelecekteki matematik okuryazarlığını etkilemektedir.

Okulöncesi dönemdeki bilişsel matematik becerileri gelecekteki matematiğe karşı tutumları etkilemektedir.

Okulöncesi dönemde yapılandırılmış matematik eğitimi, okuma-yazma gibi diğer alanlara göre başarıyı daha az etkilemektedir.


6.Soru7.Soru

Aşağıda çokgenlerle ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 I. Düzgün çokgenler iç bükey değildir.

II. Dışbükey çokgenlerin açılarının ölçüsü eşittir.

III. İki iç bükey çokgenin birleşiminden bir dışbükey çokgen oluşur.


I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Öğretmenin her öğrenci ayrı etkinlikler belirleyerek öğrencilerin bulundukları performans düzeylerini biraz daha yukarı çekmeye çalışmaktadır. Fakat bunu yaparken ne öğrencilerin kolayca çözebilecekleri etkinlikler hazırlamış ne de çok fazla zorlanacakları etkinlikler belirlemiştir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu durum ile ilgilidir?


Yakınsal gelişim alanı

Korunum

Mantıksal-Matematiksel bilgi

Sosyal Bilgi

Fiziksel bilgi


9.Soru

Nesne, varlık, olay ve olguları birbirine benzemeyen niteliklerine göre gruplama işlemine ne ad verilir?


Kavram oluşturma

Kavram Kazanma

Hatırlama

Tekrarlama

Kazanım


10.Soru

I. Birebir ilişki

II. Sabit sıra

III. Kardinal

IV. Soyutlama

V. Dizilişin önemsizliği

Yukarıda verilen ilkelerden kaç tanesi çocukların sayma eylemlerinin matematiksel olarak anlamlı olabilmesi için gereklidir?


1

2

3

4

5


11.Soru

  1. “Sınıftaki ____________ öğrenciler” ifadesinde boş bırakılan yere hangi ifade gelirse bu ifade iyi tanımlı bir küme belirtir?


mavi gözlü

zengin

akıllı

sinirli

çalışkan


12.Soru13.Soru14.Soru

Paralelkenar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Paralelkenarların karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.

Paralelkenarın karşılıklı iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir.

Paralelkenar bir dikdörtgendir.

Dikdörtgen bir paralelkenardır.

Paralelkenar iç bükey bir çokgendir.


15.Soru

Kavram öğrenme ile ilgili hangisi doğrudur?


Mevcut kavramlar değişmez.

Geçmiş deneyimler etkili değildir.

Var olan bir kavram değişemez.

Uyaranları benzerlik ve farklılıklarına ayırarak bilgi oluşturmaktır. 

Var olan bilgiler gelecekteki kavram öğrenmeyi etkilemez.


16.Soru

Liebeck'e göre çocuklarda soyut kavramların gelişim sırası hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?


Dil-Deneyim-Duygu-Semboller

Deneyim-Dil-Semboller-Duygu

Deneyim-Dil-Semboller-Görseller

Deneyim-Dil-Görseller-Semboller

Görseller-Deneyim-Dil-Semboller


17.Soru

Çocukların korunum düşüncesini kavradığı, algıya dayalı değişimlere rağmen niceliğin değişmediğini anladığı dönem hangisidir?


İşlem Öncesi Dönem

Somut İşlemler Dönemi

Soyut İşlemler Dönemi

Duyusal Motor Dönem

Sembolik Dönem


18.Soru

Matematik köşesine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çocuklar gerçek, somut ve tanıdık nesnelerle deneyler yapabilme olanağı olmalıdır.

Blok köşesinden uzak olmalıdır.

Malzemeler, çocukların erişebileceği raflarda ve uygun saklama kaplarının içinde olmalıdır.

Halıyla kaplı olmalıdır.

Sayma, ölçme, sıralama gibi etkinliklerde kullılmak üzere aynı malzemelerden çok sayıda bulundurulmalıdır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi portfolyoda bulunması beklenen belgelerden değildir?


Çocuğa ait kişisel bilgiler

Aileye ilişkin bilgiler

Öğretmene ilişkin bilgiler

Öğretmenin aldığı notlar

Ses-görüntü dosyaları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi matematik köşesinde aynı malzemeden çok sayıda bulundurulmasının sebeplerinden biridir?  


Çocukların malzemeleri geniş bir alana dağıtabilmeleri için

Diğer öğrenme alanlarında kullanılabilmeleri için

Çocukların kavga etmemeleri için

Çocukların malzemeleri paylaşabilmeleri için

Sayma, ölçme sıralama gibi etkinliklerde kullanabilmek için