Okulöncesinde Matematik Eğitimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda grafik ile ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 I. Çocuklar beş yaşından itibaren grafik oluşturma etkinlikleri yapabilirler

II. Sayma becerisi gelişmeyen bir çocuk için grafik oluşturma etkinlikleri uygun değildir.

III. Çocuklar grafik hazırlama sürecinde sınıflandırma, karşılaştırma, sayma ve ölçme becerilerini kullanırlar. 


I

II

I ve II

I ve III

II ve III


2.Soru

Çocukların okulöncesi dönemde toplama ve çıkarma işlemini öğrenme sürecinde geçirdikleri aşamalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?


Hatırlama – Sayma – Anlam kurma

Hatırlama – Anlam kurma – Sayma

Sayma – Anlam kurma – Hatırlama

Sayma – Hatırlama – Anlam kurma

Anlam kurma – Hatırlama – Sayma


3.Soru

Televizyonda bir şarkının içinde “bir, iki, üç ...” sözlerini duyan çocuğun bu
sözcükleri tekrar edip çevreden onay beklemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Doğal etkinlikler

Yapılandırılmış etkinlikler

Yarı yapılandırılmış etkinlikler

Hem doğal hem yapılandırılmış etkinlikler

Hem yapılandırılmış hem yarı yapılandırılmış etkinlikler


4.Soru

  1. Her bir nesne sadece bir defa bir numarayla eşleştirilmelidir.
  2. Sayı kelimeleri tutarlı ve tekrarlanabilir bir düzende sıralanmalıdır.
  3. Kullanılan son sayı kelimesi bir nesne grubunda o nesnelerden kaç tane olduğunu belirtir.
  4. Sayma için herhangi bir türden nesneler bir araya getirilebilir.

Yukarıdaki sayma eylemine ilişkin ilkeler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi eşleşme dışında kalır?


Sabit sıra

Kardinal

Soyutlama

Dizilişin önemsizliği

Birebir ilişki


5.Soru

Murat bir torbada farklı renklerde bulunan boncukları renklerine göre ayırdıktan sonra, boncuklar arasından mavi renkli olanları düzenli bir şekilde dizmiş ve saymıştır.

Murat yapmış olduğu bu işlemde sayma ilkelerini hangi sıra ile kullanmıştır?


Karşılaştırma-Sınıflama-Sıralama-Ordinal-Kardinal

Karşılaştırma-Sınıflama-Sıralama-Kardinal-Ordinal

Sınıflama-Sıralama-Karşılaştırma-Ordinal-Kardinal

Sınıflama-Sıralama-Karşılaştırma-Kardinal-Ordinal

Sıralama-Sınıflama-Karşılaştırma-Ordinal-Kardinal


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dört yaşındaki bir çocuğun ölçme ile ilgili gösterebileceği bir davranış olabilir?


Oyuncak bebeklerin boyunu karışla ölçme

İki bebeği yanyana getirerek boylarını karşılaştırma

Oyuncaklarının boyunu cetvel kullanarak ölçme

Uzaklıkları karşılaştırma için adımlarını kullanma

Bebeklerin boyunu ölçmek için ip kullanma


7.Soru

Aşağıda yer alan problemlerden hangisi toplama ve çıkarma problemlerine ilişkin yapılan sınıflandırmalardan eşitlik – fark bilinmeyen türüne örnektir?


Ahmet’in 9 kalemi vardı. Birkaç tanesini Sezen’e verdi. Ahmet’in şimdi 4 kalemi kaldı. Ahmet Sezen’ kaç kalem vermiştir?

Ahmet’in 4 kalemi vardı. Sezen birkaç tane daha şeker verdi. Ahmet’in şimdi toplam 9 şekeri var. Sezen kaç şeker vermiştir?

Ahmet’in birkaç şekeri vardı. Sezen 5 tane daha verdi. Ahmet’in şimdi toplam 9 şekeri var. Ahmet’in başlangıçta kaç şekeri vardı?

Ahmet’in 4 kırmızı kalemi ve birkaç tane de siyah kalemi vardı. Ahmet’in toplam 9 kalemi vardı. Ahmet’in kaç tane siyah kalemi vardı?

Ahmet’in 9 kalemi vardı. Sezen’in 5 kalemi vardı. Sezen’in Ahmet’le aynı sayıda kalemi olması için kaç kalemi daha olması gerekir?


8.Soru

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi okulöncesi dönemde çocuklarda grafik oluşturma becerilerini kazandırmak için ilk aşamada uygulanabilecek grafik etkinliklerinden biri olabilir?


Sınıftaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerin sayısı belirlenirken masanın üzerine bloklar konması

Sınıftaki öğrencilerin sevdikleri yemekler belirlenirken resimlerin kullanılması

Sınıftaki öğrencilerin sevdikleri hayvanlar belirlenirken fotoğrafların kullanılması

Sınıftaki öğrencilerin doğdukları şehirler belirlenirken bir panoda grafik çizilmesi

Sınıftaki öğrencilerin sevdikleri şarkılar belirlenirken kartondan kesilen küçük parçalarla grafik oluşturma


9.Soru

Aşağıdaki kazanımlardan hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yayınlanan Okulöncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin)’nda toplama ve çıkarma işlemine ilişkin kazanımlar arasında yer almaz?


10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.

10 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.

Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

Nesneleri kullanarak toplama yapar.

Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.


10.Soru

Aşağıdaki kazanımlardan hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yayınlanan Okulöncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin)’nda yer almaz?


20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.

Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.

Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.

Sayıca 20’den az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.


11.Soru

İki çocuğun kendi aralarında boylarını karşılaştırırken birbirlerine “Benim boyum kaç kilo biliyor musun?”, “Benim boyum daha çok senden” gibi konuşmalarını duyan öğretmenin “Bakalım sizin boyunuz ne kadarmış?” “Şu ipi kullanarak ikinizin de boyunuzun ne kadar olduğunu ölçelim. Sonra da ikinizin boylarının uzunluklarını karşılaştıralım.” şeklindeki yaklaşımları aşağıdaki hangi etkinlik türüne örnek olarak gösterilebilir?


Grup etkinliği

Otantik etkinlik

Yapılandırılmış etkinlik

Doğal etkinlik

Yarı yapılandırılmış etkinlik


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzaysal algının gelişimi için kullanılabilecek yarı yapılandırılmış bir etkinliktir?


Çocuktan kare çizimiyle gerçek bir nesneyi eşleştirmesinin istenmesi

Çocuğa nesne gösterilmeden sadece dokunarak hisstemesi ile nesneyi tanımasının istenmesi

Çocuklara sadece görsel ya da sözel ipuçları verilerek benzer olan şekilleri bulmasının istenmesi

Çocuklardan blokları sınıflandırmalarının ve ardından örüntü oluşturmalarının istenmesi

Çocuklara "Dolabın içindeki oyuncağı alır mısı?", "Bu resmi daha yukarıya doğru asalım mı?" şeklinde sorular sorulması


13.Soru

Ölçme becerilerinin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Standart olmayan ölçü birimleri kullanılabilir.

Çocuklar daha küçük görünen nesneleri daha büyük görünen nesnelere göre daha ağır olarak ifade edebilirler.

Kum havuzu ya da su kapları hacim ölçümünün algılanması için kullanılabilir.

Nesne korunumuna sahip olmayabilirler.

Standart ölçü birimleri kullanılabilir.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ilgili uzaysal kavramlar ve bu kavramlar ile ilgili sorulara verilen yanıt yanlış olarak eşleştirilmiştir?


Kavram: Uzaklık – Yanıt: İlerisinde

Kavram: Yön – Yanıt: İleri – geri

Kavram: Yön – Yanıt: Karşısında

Kavram: Konum – Yanıt: Üstünde – altında

Kavram: Konum – Yanıt: Yakın – uzak


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde uzaysal algı ve şekillerle ilgili etkinlikler düzenlenirken çocuğun dikkate alınması gereken gelişimsel düzeyleri doğru bir sırayla verilmiştir?

 I. Nesneleri şekillerine göre sınıflandırma

II. Benzer bir şekille eşleştirme

III. Şekilleri çizme

IV. Şekilleri isimlendirme

              


II – I – III - IV

I – II – IV - III

II – I – IV – III

II – IV – I - III

II – III – IV – I


16.Soru

Çocuklardan boş bir kağıda ayakkabılarıyla basarak ayakkabılarının izini kalemle çizmelerini isteyen bir öğretmen daha sonra ayak boylarını fasulyeler kullanarak bulmalarını ve sonrasında hangi çocuğun ayağının daha büyük olduğunu belirlemelerini istemiştir. Öğretmenin yaptırdığı bu etkinlikler ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Standart ölçü birimi kullandırmıştır.

Yarı yapılandırılmış bir etkinliktir.

Zaman kavramı geliştirilmeye çalışılmıştır.

Geometrik şekiller tanıtılmıştır.

Karşılaştırma becerisini geliştirmektedir.


17.Soru

Nesnelerin niteliklerini sayarak bulamayan bir öğrenciye sınıftaki lacivert ve beyaz renkteki blokları kullanarak bir grafik oluşturan öğretmenin yaptığı bu etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


İkiden fazla kategori kullanmıştır.

Soyut temsilci kullanmıştır.

Çocuğun sayıları kavramasını kolaylaştırmak istemiştir.

Zaman kavramını geliştirmek istemiştir.

Geometrik şekiller taıtılmıştır.


18.Soru

Kullanılan son sayı kelimesi bir nesne grubunda o nesnelerden kaç tane olduğunu belirtir; en son sayılan nesnenin bir özelliği değildir.

Yukarıdaki tanım sayma işleminin anlamlı olabilmesi için gereken temel ilkelerden hangisine aittir?


Birebir İlişki

Sabit Sıra

Soyutlama

Kardinal

Dizilişin önemsizliği


19.Soru

Elindeki kitabı çocukların göreceği şekilde masanın üstüne, altına yanına koyarak çocuklara kitabın nerede olduğunu soran bir öğretmen aşağıdaki becerilerden hangisini geliştirmek istemiştir?


Karşılaştırma

Sınıflandırma

Ölçme

Grafik

Uzaysal algı


20.Soru

Öğretmeninin iki gün sonra okula evlerinden oyuncak getirebileceklerini söylemesini anlamlandıramayan bir çocuğun hangi beceride yetkinleşemediği söylenebilir?


Uzaysal algı

Grafik

Zaman

Sınıflandırma

Karşılaştırma