Para ve Banka Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Finansal varlıkların alım satımı yanı sıra yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetleri de sunan şirketler aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım Bankaları

Katılım Bankaları

Ticari Bankalar

Borsa Aracı Kurumları

Faktöring şirketleri 


2.Soru

Belirli bir __________ getiri oranı için bankanın özkaynakları __________ bankanın sahiplerinin getirisi __________ .


varlık; düştükçe; düşer
varlık; arttıkça; artar
varlık; düştükçe; artar
pasif; düştükçe; artar
pasif; arttıkça; artar

3.Soru

Bankalar daha çok mevduat çekebilmek için mevduat sahiplerine sundukları hizmetler aracılığı ile birbirleriyle rekabet etmektedir. Bankalar, faiz üzerinden rekabete girmemektedir. Bu yüzden yazılı ve görsel medyada sıkça bankacılık sektörünün sunduğu yeni ve farklı hizmetleri vurgulayan reklamlara rastlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yapılan açıklamalara uygun banka faaliyetidir?


Maaş hesabı bulunan müşterilere her türlü bankacılık işlemlerinde ayrıcalıklar sunulması
Hesabı bulunan mevduat sahiplerine verilecek krediler için faizlerinin düşürülmesi ve uzun vadeler tanınması
Piyasaların genel görünümünü değerlendiren kişiye özel raporlar sunulması
Mevduat faizlerini arttırılması ve promosyon verilmesi
Kişiye özel yüksek limitli ve beraberinde hediyelerle kredi kartı verilmesi

4.Soru

Bir şirketin çıkardığı menkul kıymetin satışının bir banka ya da aracı kuruluş tarafından üstlenilmesi işlemine ............. adı verilir.


Menkul kıymetler

Parasal varlıklar

Franchising

Vadeli opsiyon borsası

Aracılık yüklenimi


5.Soru

_____, bir şirketin ya da ülkenin kendi para birimi dışında (dolar veya euro gibi) yabancı bir para cinsinden çıkarttığı tahvillerdir. Diğer taraftan, _____ ise menkul kıymetlerin belirli bir vadede belirli bir fiyattan geri alınmak üzere satılması işlemidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlardaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlar?


Bono / ters repo

Eurobond / ters repo

Eurobond / repo

Bono / hisse alış

Eurobond / hisse alış


6.Soru

Özkaynak getiri oranı %15, özkaynak çarpanı 3 olan bir bankanın varlık getiri oranı kaçtır?


45

18

12

10

5


7.Soru

İkinci el otomobil piyasasında mevcut olan belirsizlikler nedeniyle tüketicileri ikinci el araba yerine hiç kullanılmamış otomobil almaya sevk eden iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Eksik bilgi

Ters seçim

Ahlaki tehlike

Asil- vekil problemi

Yanlış tercih


8.Soru

Piyasada A firması ve B firması adında iki adet firma olduğunu düşünelim. A firması yüksek riskli ve kâr potansiyeli düşük bir firma iken B firması düşük riskli ve kâr potansiyeli yüksek bir firma olsun. Yatırımcı bu firmaları risk ve kâr potansiyeli açısından birbirinden ayırt edemediğini ve birbirleri ile aynı olduğunu düşündüğünü varsayalım. Bu durumda eğer yatırımcı hangi firmanın tahvillerini ya da hisse senetlerini alacağını bilemezse hangi sorun ortaya çıkar?


Ters seçim
Ahlaki tehlike
Asıl-vekil sorunu
Sürü davranışı
Bedavacılık

9.Soru

Bir merkez bankasının bastığı banknot yani ‘emisyon’ ile genellikle ülkelerin hazinelerinin çıkardıkları madenî paranın toplamından finansal sistemin kasasında olan ve dolayısıyla dolaşmayan banknot ve madenî paraların çıkarılmasıyla bulunur." tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Vadeli mevduat

Vadesiz mevduat

Repo

Para piyasası fonları

Dolaşımdaki para


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomiyi risklerden korumak amacıyla kamu kesimi finansal  kurumlar üzerinde çeşitli düzenlemelerden biri değildir?


Girişin Kısıtlanması

Şeffaflık

Banka Bilançolarının Denetlenmesi

Mevduat Sigortaları

Kredi tayınlanması


11.Soru

I. Beklenen enflasyon II. gerçekleşen enflasyon III. nominal faiz oranı IV. politika faiz oranı Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisini kullanırsak beklenen reel faiz oranını elde ederiz?


I-II
I-III
II-III
II-IV
III-IV

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun aktifinde yer almaz?


Zorunlu rezervler
Serbest rezervler
Menkul kıymetler
Krediler
Kullanılan krediler

13.Soru

Bir yatırımcının satın almak istediği bir yatırım malının mülkiyetinin sözleşme süresince finansal kiralama şirketinde kaldığı ve sözleşme süresince yatırımcının kira ödeyerek bu malın kullanım hakkına sahip olmasına olanak sağlayan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Faktöring

Leasing

Tüketici finansmanı

Karz-ı hasen

Opsiyonlu işlem sözleşmeleri


14.Soru

Bir bankanın rezervleri toplamı 100000 TL ve zorunlu rezerv oranı %10 iken bu banka zorunlu ve serbest rezervlerden sonra kalan 85000 TL'lik tutarın hepsini kredi olarak veriyorsa bankanın serbest rezerv oranı kaçtır?


%1

%5

%10

%15

%85


15.Soru

Bir yıl vadeli bir iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100
lira olsun. Bu tahvili 50 liraya satın aldınız. Vadesi dolmadan tahvili 40 liraya satarsanız getiri oranınız ne olur?


%20

-%20

%12

-%12

%50


16.Soru

Toplam varlıkların öz kaynaklara oranına ne ad verilir? 


Özkaynak çarpanı
Özkaynak getiri oranı
Varlık getiri oranı
Varlık çarpanı 
Varlık oranı 

17.Soru

Türkiye’den kaynaklanan ve bulaşma etkisinin görülmediği finansal krizler hangi yıllarda yaşanmıştır?


1998-2008

1994-2001

1970-2001

1970-2008

1970-1994


18.Soru

Bir ekonomide yerli paranın hesap birimi olma özelliğini kaybetmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olabilir?


İhracatın yüksek olması
İthalatın yüksek olması
Cari işlemler açığının yüksek olması
Enflasyonun yüksek olması
Faiz oranlarının yüksek olması

19.Soru

I. Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri de gelişir. 

II. Tüm dünyada doğrudan  finansman dolaylı finansmandan daha yaygındır.

III. Gelişmiş ekonomilerde bankalar ve diğer finansal aracı kurumların yanı sıra menkul kıymetler borsaları da daha büyük ve daha etkindir.

IV. Tüm dünyada bankalar en önemli finansal aracı kurumlardır.

Yukarıdaki olgulardan hangileri doğrudur? 


I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Finansal sistemin iktisadi analizi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Ülkeler zenginleştikçe finansal sistemleri de gelişir.
Dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
Gelişmiş ekonomilerde menkul kıymet borsalarının etkinliği yüksektir.
Bankalar en önemli finansal aracı kurumlardır.
Şirketler dış finansman kaynağı olarak daha çok hisse senedi arzı'nı tercih ederler.