Para ve Banka Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dolaşımdaki Para 1700 liraVadesiz Mevduatlar 1400 liraZorunlu rezervler 1400 liraBanka Rezervler 1400 lira Yukarıdaki verilere göre para arzı kaç liradır?


2800 lira

3100 lira

4200 lira

4500 lira

5900 lira


2.Soru

I. Vergi sonrası net kar II. Özkaynaklar III. Toplam Varlıklar IV. Zorunlu Karşılık Oranı Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisini kullanırsak varlık getiri oranını elde edebiliriz?


I-II
I-III
II-III
III-IV
I-IV

3.Soru

Küresel Kriz'e kadar ne kadarlık bir enflasyonun fiyat istikrarı ile uyumlu olduğu kabul ediliyordu?


%0

%1

%2

%5

%7


4.Soru

Tahvilin arzı ile fiyatı arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tahvilin arzı ile fiyatı arasındaki ilişki farklı  yönlüdür. 

Tahvil fiyatı yükseldikçe (faizi düştükçe) arzı azalır.

Tahvilin fiyatı yükselmese bile arzı artabilir. 

Tahvil devlet tahvili ise kamunun borçlanma ihtiyacının  artması devletin tahvil arzını artırır.

Şirketler için ise aynı fiyat düzeyinde yatırım ortamının iyileşmesi daha fazla tahvil arz edilmesine yol açar.


5.Soru

Yüksek kaldıraç oranı ile çalışan bankaların kullandırdığı krediler içerisinde batık kredilerin artması durumunda hangi sorun ortaya çıkacaktır?


Likidite yetmezliği

Yetersiz sermaye

Sorunlu krediler

Nakit sıkışıklığı

Açık pozisyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yıllık fiyat artışlarının yıllar, hatta on yıllarla ölçülen uzun dönemler boyunca yüksek rakamlarda kalmasını ifade eder?


Likidite tuzağı
Enflasyon
Kronik enflasyon
Deflasyon
Dezenflasyon

7.Soru

Döviz kurundaki değişmelere bağlı olarak dış varlıklar ile dış yükümlülükler arasındaki farkın lira karşılığının değişmesinin kaydedildiği Merkez Bankası bilanço kalemi aşağıdakilerden hangisidir?


Hazine Borçları

Kamu Mevduatı

Zorunlu Karşılıklar

Değerleme hesabı

Emisyon


8.Soru

TCMB ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Amaç bağımsızlığı vardır.

Araç bağımsızlığı yoktur.

Ekonomik bağımsızlığı yoktur.

Temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Para politakasını ve kullanacağı araçları kendisi belirlemez.


9.Soru

I. Araç bağımsızlığı II. Amaç bağımsızlığıIII. Ekonomik bağımsızlığıYukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri TCMB’de bulunmaktadır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I,II ve III

10.Soru

Merkez bankası, likidite sıkışıklığının kalıcı olduğunu düşünüyorsa aşağıdakilerden hangisini uygular?


Döviz satar.

Ters repo yapar.

Para basar.

Repo yapar.

Doğrudan tahvil alır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankası politikasının ekonomiye aktarımına aracılık eden para aktarım mekanizması kanalları arasında değildir?


Faiz kanalı

Döviz kuru kanalı

Finansal kaldıraç kanalı

Kredi kanalı

Varlık fiyatları kanalı


12.Soru

Sargent ve Wallace'ın 1881 yılında yayınladıkları Sevimsiz Monaterist Aritmetik adlı çalışmada belirttikleri üzere, parasal sıkılaştırmanın uzun vadede bütçe açıklarını para basarak kapatmayı ve dolayısıyla enflasyonun artmasını önleyememesinin temel sebebi nedir?


Parasal baskınlık

Bürokratik yetersizlik

Sıkılaştırıcı para politikası araçlarının etkin olarak kullanılamamsı

Para ve maliye politikalarında uyumsuzluk ve mali baskınlık 

Denetim eksikliği


13.Soru

Yıllık fiyat artışlarının yıllar, hatta on yıllarla ölçülen uzun dönemler boyunca yüksek rakamlarda kalması durumu aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanır?


Enflasyon

Kronik enflasyon

Stagflasyon

Kronik staflasyon

Depresyon


14.Soru

I. Bono

II. Dolaşımdaki para

III. Serbest rezervler

IV. Tahvil

Yukarıdakilerden hangileri Merkez Bankası'na faiz getirisi sağlamaktadır?


I ve IV

II ve III

III ve IV

II ve IV

Hepsi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para politikasını bağımsız şekilde oluşturduğu ve maliye politikasının bütçe açıklarını para politikasına destek olacak şekilde oluşturduğu ekonomik yapıdır?


Mali baskınlık
Parasal baskınlık
Kamusal baskınlık
Bütçe disiplini
Bilanço disiplini

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal paraya örnektir?


Banknot
Elektronik para
Buğday
Çek
Hazine Bonosu

17.Soru

Koridor sisteminde üst sınırı aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


merkez bankasının bankalara borç verme faizi

merkez bankasının bankalardan borç alma faizi 

kısa vadeli piyasa faizi

politika faizi 

uzun vadeli piyasa faizi


18.Soru

Merkez bankasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Enflasyonla merkez bankası bağımsızlığı arasında ters ilişki bulunuyor.

Merkez bankası amacını kendisi belirliyorsa amaç bağımsızlığına sahip oluyor.

Enflasyonu düşürmek için tek başına merkez bankası bağımsızlığı yeterli değildir.

Merkez bankalarının bağımsızlığının tehlikeye girmemesi için maliye politikaları disiplinli olmalıdır

Hükümet merkez bankasının bağımsızlığı için her isteiğinde merkez bankası başkanını değiştirebilir.


19.Soru

Bankalar, topladıkları mevduatların belirlenen bir oranını merkez bankasında tutmak zorundadırlar. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine yönelik bir tedbirdir?


Beklenmedik mevduat çekişleri

Likidite yetmezliği

Nakit sıkışıklığı

Sermaye azlığı

Fon ihtiyacı


20.Soru

Mehmet Bey sizden borç istemiş ve gerekçe olarak iş başvurusuna giderken takım elbise alacağını söylemiştir. Oysa sizden aldığı borçla kumar oynamıştır. Bu durumda ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?


Ters Seçim

Ahlaki Tehlike

Tobin İkilemi

Stiglitz Pozisyonu

Sanal Kar