Rehberlik Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

''Bireyin gelişimini açıklayan ............, özellikle davranışların psikopatolojisi üzerinde, ............ psikososyal gelişim üzerinde, ............bilişsel gelişim ve ............ ahlâk gelişimi konusunda ortaya koydukları kuramlarla insanın gelişim sürecini anlamamızı sağlamışlardır. ''

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Freud- Ericsson- Kohlberg- Piaget

Freud-Ericsson-Piaget-Kohlberg

Piaget- Freud- Ericsson-Kohlberg

Piaget- Ericsson- Kohlberg- Freud

Kohlberg- Ericsson- Piaget- Freud


2.Soru

Yerleştirme hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Yerleştirme hizmetleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sunulur.
Öğretmenler sadece eğitsel yerleştirmelerle sorumludurlar.
Yerleştirme hizmetleri okula yeni gelen öğrencilere yöneliktir.
Yerleştirme hizmetleri dönem sonunda mezun olma konumundaki öğrencilere sunulur.
Eğitim sürecinde gerçekleştirilen yerleştirme hizmetleri okul içi ile sınırlıdır.

3.Soru

Ortaöğretim dönemindeki gençlerin gelişim görevleri arasında hangisi en önemli rolü oynamaktadır?


Zaman kavramı

Gelecek planlaması

Beden algısı

Başarılı olma

Akran ilişkileri


4.Soru

Ergenlik dönemindeki kişilerin kişiler arası gelişim alanında kendi cinsi ve karşı cinsle doyum verici ilişkiler kurma ve sürdürme gelişim görevini ortaya koyan uzman kimdir?


Freud

Erikson

Piaget

Super

Sullivan


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretimde mesleki rehberlik alanında hedeflenen davranışlardan bir tanesidir?


İş görüşmesi yapma

Kimlik karmaşasından kurtulma

Yaşama katılma anlamında gerekli donanımlara sahip olma

Eğitim programına uyum sağlama

Akademik başarıyı sağlayıcı becerileri edinme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin geçmişteki ve şimdiki yaşantılarını yazılı olarak anlatması esasına dayalı tekniktir?


Gözlem
Anekdot
Gözlem
Sosyometri
Otobiyografi

7.Soru

I. 1 yaş
II. 2 yaş
III. 3 yaş
IV. 4 yaş
V. 5 yaş
Okul öncesi eğitim yukarıda verilen yaş gruplarından hangilerini kapsar?


I, II, III ve IV

II, III, IV ve V

III, IV ve V

I, II ve III

IV ve V


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel ve sosyal gelişime yönelik olarak bilgi verme hizmetlerinin kazandırmaya çalıştığı yeterliklerden birisidir?


Özbakım becerileri

Sosyal beceriler kazanma

Kendini anlama ve kabul etme

Öfkeyle başa çıkma

Olumlu bir benlik algısı geliştirme


9.Soru

  1. Ailelerin eğitim durumları
  2. Kişisel değer ve beklentiler
  3. Toplumsal beklentiler
  4. Kişinin kendini gerçekleştirme seviyesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişimsel görevleri etkileyen faktörlerdendir? 


I ve II

II ve III

I ve IV

II ve IV

I ve III


10.Soru

Bir öğretmenin yeterli bir rehberlik anlayışı geliştirebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinde donanımlı olması gereklidir?


Rehberliğin tutumsal boyutunda 
Rehberliğin temel ilkelerinde
Rehberlik tekniklerinde
Rehberlik yaklaşımlarında
Rehberliğin sosyal boyutunda

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi verme hizmetlerinin kapsamına giren bilgilerden birisi değildir?


Okul içi programlar ve özellikleri hakkındaki bilgiler
Üst okullara ilişkin bilgiler
Sosyal ve kültürel çalışmalara ilişkin bilgiler
Öğrencilerin duygusal özellikleri hakkındaki bilgiler
İş ve meslekler hakkındaki bilgiler

12.Soru

Bir okulda rehberlik hizmetlerini sunmaya nereden ve nasıl başlanacağına karar vermek için, aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisine ihtiyaç duyulur?


Çevre ve velilerle ilişkiler
Müşavirlik
Oryantasyon
Bilgi toplama
Araştırma, değerlendirme