GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLERİN BAKIM VE REHABİLİTASYONU Dersi Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonunda Beslenme soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Beslenmeyi tanımlayınız.


CEVAP:

Beslenme, vücudumuzun düzenli çalışması için gerekli olan besin ögelerinin vücuda alınması ve bir dizi metabolik işlem sonucunda uygun şekilde vücutta kullanılmasıdır.


#2

SORU:

Bası yarası nedir?


CEVAP:

Bası yarası yatak yarası demektir.


#3

SORU:

Malnutrisyon nedir?


CEVAP:

Malnutrisyon, kötü beslenme demektir. Alınan besin ögeleri ihtiyaç duyulandan daha farklıdır.


#4

SORU:

OSB kısaltmasının açılımı nedir?


CEVAP:

OSB, Otistik Spektrum Bozukluğu anlamına gelmektedir.


#5

SORU:

OSB olan çocuklarda besin seçimine ilişkin sıklıkla karşılaşılan durumlardan ikisi nedir?


CEVAP:

OSB olan çocuklarda besin seçimine ilişkin sıklıkla karşılaşılan bazı durumlar şunlardır:

• Daha önce denenemedikleri yiyecekleri ta-darken rahatsız olurlar (neofobi). • Ambalajlarını daha önceden bildikleri be-sinlere daha fazla ilgi gösterirler.• Besinlerin hep aynı şekilde (aynı tabak vb.) sunulmasını isterler.• Belirli renkteki yiyeceklere karşı aşırı istek duyarlar. Örneğin; sadece kırmızı yiyecek-lerin tercih edilmesi• Yemek yedikleri ortamın çevresel faktörle-rinden (ses, ışık vb.) çabuk etkilenirler.• Kalabalık içinde yemek yemekten rahatsız olurlar.• Susadıklarının ve acıktıklarının farkında değilmiş gibi görünürler.


#6

SORU:

OSB olan çocukların beslenme durumunun iyileştirilmesi için iki öneri veriniz.


CEVAP:

OSB olan çocukların beslenme durumunun iyileştirilmesi için verilebilecek bazı öneriler şunlardır:

• Beslenmeye ilişkin altta yatan sorunlar(ağız ve diş problemleri, yutma güçlükleri, kabızlık, ishal, gastroözofageal reflü hasta-lığı (GÖRH), iştah azaltıcı ilaç kullanımı gibi) tespit edilip önce onlar ortadan kaldı-rılmalıdır.• Besinlere alışma sürecinde anksiyeteyi azalt-mak için yavaş yavaş ilerlemek gerektiği unutulmamalıdır.• Çeşitli sembol ve fotoğraflardan yararlanıla-rak yemek listeleri, öğün saatleri ve öğünle-rin nerede yeneceği planlanabilir. Bu sayede çocuğun yeniliklere önceden aşina olması sağlanabilir. • Çocukların belirli bir öğün düzeni bulun-masına özen gösterilmelidir. • Sağlıklı beslenmeye ilişkin hikâye anlatımı veya oyun etkinlikleriyle çocukların beslen-me alışkanlıklarını değiştirmek denenebilir.


#7

SORU:

Serabral palsili çocuklarda beslenme güçlüğü görülme sıklığı aralığı nedir?


CEVAP:

serabral palsili çocuklarda beslenme güçlüğü görülme sıklığı %30 ile %80 arasında değişmektedir.


#8

SORU:

Kistik fibrosiz genellikle hangi dönemde ortaya çıkar?


CEVAP:

Kistik fibrosiz genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır.


#9

SORU:

Ketojenik diyetin yan etkileri neler olabilir?


CEVAP:

Ketojenik diyetin avantajlarının yanı sıra olası yan etkileri ise bulantı, kusma, is-hal, kabızlık, kolesterol yüksekliği, açlık, hepatit ve böbrek taşıdır.


#10

SORU:

Yutmanın aşamaları nelerdir?


CEVAP:

Yutmanın oral hazırlık, oral, faringeal ve özo-fagal olmak üzere 4 aşaması mevcuttur.


#11

SORU:

Posa nedir?


CEVAP:

Besinlerin sindirilemeyen kısımlarına posa denir. Posa sindirim sistemi hare-ketlerini düzenleyici etkiye sahiptir.


#12

SORU:

Kabızlık tedavisinde yararlı olan posa değeri yüksek besinlere iki örnek veriniz.


CEVAP:

Sebze, meyve, kuru baklagiller ve tam taneli tahıllar posa içeriği yüksek besinlerdir.


#13

SORU:

Besin alerjilerine vücut genellikle ne tür tepkiler verir?


CEVAP:

Besin alrejileri genellikle ishal, kusma, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları ile deride döküntü veya deride kızarıklık şeklinde kendini belli eder. Bazı durumlarda öksürük, göğüste hırıltı da görülebilir.


#14

SORU:

Obeziteyi tanımlayınız.


CEVAP:

Obezite vücuttaki yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması olarak tanımlanmaktadır.


#15

SORU:

Besinler, besin ögesi bakımından benzerliklerine göre kaç gruba ayrılır ve bunlar nelerdir?


CEVAP:

Besinler, besin ögesi bakımından benzerliklerine göre beş gruba ayrılır ve bunlar:

1. Süt ve ürünleri: Süt, yoğurt, ayran, kefir, peynir, sütlü tatlılar vb.

2. Et, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlar: Tavuk, balık, kırmızı et, köfte, kuru fasulye, nohut, mercimek, yumurta, ceviz, badem, fındık vb.

3. Ekmek ve tahıllar: Ekmek, pirinç, bulgur, erişte, makarna, börek, mısır vb.

4. Sebze: Brokoli, lahana, salatalık, domates, havuç, bamya vb.

5. Meyve: Elma, armut, muz, mandalina, çilek, karpuz, erik vb.


#16

SORU:

Fast-food türü yiyecekler neden az tüketilmelidir?


CEVAP:

Fast-food tarzı beslenme enerji ve yağ içeriği yüksek; vitamin, mineral ve posa içeriği düşük besin-leri içerir. Bu nedenle bu tarz besinlerin tüketimi olabildiğince azaltılmalıdır.


#17

SORU:

Çölyak hastaları için  glutensiz beslenme gereklidir. Bu bağlamda beslenme tedavisinde ne tür besinler yer almaz?


CEVAP:

Çölyak hastaları için yaşam boyu glutensiz beslenme gereklidir. Bu bağlamda buğday, arpa, çavdar içeren bütün besinler ve bu besinlerle hazırlanmış bütün yiyecek ve içececekler beslenme tedavisin-den çıkarılır. Çölyak hastaları için özel üretilmiş glutensiz ürünlere (glutensiz makarna, glutensiz tarhana, glutensiz bisküvi vb.) beslenme tedavisin-de yer verilebilir.


#18

SORU:

Konstipasyon ve diyarenin kelime anlamları nelerdir?


CEVAP:

Konstipasyon kabızlık;  Diyare ishal anlamına gelmektedir.


#19

SORU:

Çölyak nedir?


CEVAP:

Çölyak hastalığı bireylerde glutene (buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein çeşidi) karşı kronik alerjik hassasiyet olarak tanımlanmaktadır.


#20

SORU:

Fiziksel yetersizlik sonucunda karşılaşılan beslenme sorunlarından ikisi nedir?


CEVAP:

Fiziksel yetersizlik sonucunda karşılaşılan beslenme sorunları; emme/yutma/çiğneme güçlükleri, GÖRH, kabızlık, ishal olarak sıralanabilir.