Sosyal Medya Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkla ilişkilerde kullanılan aşağıdaki geleneksel araçlardan hangisi diğerlerinden farklı bir kategoriye girmektedir?


Bültenler

Yıllıklar

Fotoğraflar

Mektuplar

Pankartlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internette kullanılabilecek kriz iletişimi ile ilgili stratejilerden biri olan tek yönlü iletişim taktiklerindendir?


Diyaloğa dayalı iletişim 

Basın bültenleri ve toplantılarının Internet’ten yayınlanması

Bağlantı linkleri: özel sayfalar

Gerçek zamanlı bilgi ulaştırma

Online sohbet fırsatının kullanılması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternet'in halkla ilişkilere destek olduğu alanlardan biri değildir?


Hedef kitleyi gündemden haberdar etmek

Medyadan bilgi almak

Hedef kitle hakkında bilgi toplamak

Kurumsal kimliği güçlendirmek

İtibarı güçlendirmek


4.Soru

Benzer ilgileri paylaşan insanlar için birbirlerine mesajlar göndererek iletişim kurdukları online toplanma yerlerine ne ad verilir?


Forum

Sanal Dünya

Mikroblog

Sosyal haber sitesi

Sosyal işaretleme sitesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminde yenilikçi medya taktikleri arasında yer almaz?


Basın bültenleri

Diyaloğa dayalı iletişim

Bağlantı linkleri: özel sayfalar

Gerçek zamanlı bilgi ulaştırma

Multimedya efektlerinden yararlanma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya programına başlarken işletmenin amaçları arasında yer almaz?


Gelirlerini arttırmak

Maliyetlerini düşürmek

Müşteri tatminini arttırmak

Sosyal medya amaçlarını belirlemek

Tatil planı yapmak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya bültenlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almamaktadır?


Başlık dikkat çekici olmalıdır.

5N1K kuralına uyulmalıdır.

İşletmeyi övücü ifadelere yer verilmelidir.

Sosyal medya bültenlerinde yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar yer almalıdır. 

Metin yaklaşık olarak 500 kelimeyi geçmemelidir. 


8.Soru

Dinleme platformları, metin madenciliği, platform araçları ve site analiz ölçümleri hangi amaç için yapılmaktadır?


Yatırımın Geri Dönüşü

Sosyal Medya Ölçümü

Marka Farkındalığı

Müşteri Memnuniyet Oranı

Finansal Etki


9.Soru

Sosyal medya faaliyetleri kapsamında gösterdikleri çabaların etkinliğini ölçememelerine rağmen, başarılı olduklarını düşünen yöneticiler aşağıdaki bölgelerden hangisi içinde yer almaktadır?


Siteyi analiz et

Ölç ve düzelt

Çıkmaz sokak

Tecrübesiz iyimserler

Başarı için tekrar et


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın işletmelerin halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden biri değildir?


hedef kitle kapsamında çevrim içi topluluklar eklenmiştir

Sanal ortamda etkinliklere katılım fırsatları yaratmak kolaylaşmıştır

Hedef kitle ile ilk defa doğrudan, aracısız iletişim ve etkileşim kurulmuştur

Etkili iletişimi sürdürmek zorlaşmıştır

Medya karması içinde kullanıcı tarafından yaratılan içerik siteleri kullanılmaya başlanmıştır


11.Soru

Sosyal medyada ölçüm süreci kaç temel adımdan oluşmaktadır?


2

3

4

5

6


12.Soru

Hangisi/leri kurumsal web sayfası tasarlarken yapılması gerekenlerdendir?

I- Tüm yaş gruplarına hitap etmelidir

II- Misyonu, vizyonu ve amacı belirtilmelidir

III- Reklamlar için fazla alan ayrılmalıdır

IV- Yıllık raporlar olmalıdır


I ve II

II ve III

III ve IV

II ve III

II ve IV


13.Soru

"Benzer ilgileri paylaşan insanlar için birbirlerine mesajlar göndererek iletişim kurdukları online toplanma yerleri olan ve sosyal Web’in gizli mücevherleri olarak ifade edilen mecralara ...... denir."

Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavramdır?


Twitter

Facebook

Flicker

Instagram

Forumlar


14.Soru

Yayımlanan bir işletme bloğu aşağıdakilerden hangisini kullanarak web sitesinin bulunurluğunu artırabilir?

 


QR kodlar

Etiketler

Arama motorları

Tweetler

Reklamlar


15.Soru

Tüketici ilgileri ile işletmenin sosyal medya faaliyetleri arasındaki kesişim noktasına odaklanan ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal medya faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler

İçeriğin kendisine yönelik ölçümler

Sosyal medya faaliyetlerinin etkisine yönelik ölçümler

Sosyal medya faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik ölçümler

Sosyal ağ ölçümleri


16.Soru

Facebook sayfasında aylık olarak bir yarışmaya ev sahipliği yapmak aşağıdaki stratejilerden hangisine örnek teşkil etmektedir?


Fanlar

Paylaşma

Süreç devamlılığı

Etkinlikler

Reklamlar


17.Soru

Halkla ilişkilerin hedef kitlesi kimlerden oluşmaktadır?


İşletme dışı

İşletme içi

Hem işletme içi hem işletme dışı

Yöneticiler

İşverenler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanabilecek olası metriklerden sayılmaz?


Tatilciler

Fanlar

Ana akım medyada çıkan
haberler

Takipçiler

Sosyal faaliyetlerle bağlantılı olarak arama sayılarındaki artış


19.Soru

İnternetin sunduğu iletişim araçlarından hangisi doğrudan halkla ilişkiler kapsamında kullanılmamaktadır?


E-posta

Intranet

Web sayfaları

Sohbet odaları

Second Life uygulamaları


20.Soru

Yatırımın geri dönüş süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Tepki - Aksiyon - Yatırım - Finansal Etkinlikler - Finansal Olmayan Etkinlikler 

Aksiyon - Tepki - Yatırım - Finansal Etkinlikler - Finansal Olmayan Etkinlikler

Aksiyon - Yatırım - Tepki - Finansal Olmayan Etkiler - Finansal Etkinlikler

Yatırım - Aksiyon - Tepki - Finansal Olmayan Etkiler - Finansal Etkinlikler

Yatırım - Tepki - Aksiyon - Finansal Olmayan Etkiler - Finansal Etkinler