Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A4 hücresi ile B2 hücresinin toplamının C7 hücresinde yer alan saydan çıkarması için yazılacak formül aşağıdakilerden hangisidir?


C7-(A4+B2)

=C7-(A4+B2)

(C7-A4)+B2

A4+B2-C7

=A4+B2-C7


2.Soru

Bilgi toplumuna geçişte en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?


Üretimde ve tüketimde kitlesellik
Eğitimde standartlaşma
Kentlere göçün artması
Elektronik teknolojisindeki büyük atılımlar
Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun süre teknoloji kullanmak zorunda kaldığınızda veya ekran karşısında olduğunuzda yapılabilecekler arasında değildir?


Ekrandaki yazı tipi boyutunu küçültmek

Cihazı yüzden 35-40 cm. uzak bir mesafede tutmak

Bir kaç dakika aralıklarla ekrandan farklı bir noktaya bakmak

Göz kırpmadan uzun süre kalmamak

Vücut duruşunu iyi ayarlamak


4.Soru

Arama motorlarında daha detaylı aramalar yapabilmek ve amacınıza uygun sonuçlara ulaşmak için bazı özel karakterleri ve kelimeleri kullanırız. Örneğin öğretmenlik mesleği ve tutum kelimelerini kullanarak bu üç kelimenin de geçtiği siteleri sorgulamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


öğretmenlik mesleği+tutum

öğretmenlik mesleği + tutum

“öğretmenlik mesleği  tutum”

öğretmenlik mesleği AND tutum

öğretmenlik mesleği OR tutum


5.Soru

Araştırmalara göre ülkemizde akıllı telefonların en yoğun kullanıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?


Haber okumak
Arama yapmak
Oyun oynamak
Sosyal ağlara girmek
Yol tarifi için kullanmak

6.Soru

Kablosuz iletişim kullanan uygulamalar için kurulmuş uluslararası standart aşağıdakilerden hangisidir?


Wi-Fi

GPS

WAP

3G

GPRS


7.Soru

1998 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk Türkçe portalı olan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir?


Pinterest

İnstagram

Mynet

Hotmail

Bing


8.Soru

Apple firmasının tüm ürünlerindeki varsayılan web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?


Vivaldi

Opera

Slimjet

Safari

Netscape


9.Soru

I- Li-on (Lithium ion), NiMH (Nickel-Metal Hydride) ya da Nicad (Nickel-Cadmium) gibi şarj edilebilir piller kullanırlar.

II- Notebook olarak da adlandırılırlar.

III- Bir çok özelliğe ve donanıma sahip olsa da, masaüstü bilgisayarlarla karşılaştırıldığında, bazı sınırlılıklara sahiptir. 

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri dizüstü bilgisayarlar için doğru bilgiler içermektedir?


Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web tarayıcısı değildir?


Mozilla Firefox

Microsoft İnternet Explorer

Google chrome

Safari

Windows 10


11.Soru

Aslında olmayan, tasarlanmış, ideal toplum şekli anlamı taşıyan aşağıdakilerden hangisidir?


Sitopya,

Distopya,

Olağan,

Ütopya,

Marjinal,


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların internetteki araçların kullanımı konusunda belli bir yetkinliğe ulaşması, içerikleri eleştirel değerlendirerek geçerli ve güvenilirliğine ilişkin kanıtları sorgulayabilmesi, kullanıcı çeşitliliğinin farkında olması şeklinde ifade edilebilir?


Eleştirel medya okuryazarlığı

Medya akıcılığı

Nefret söylemi

Viral pazarlama

Dijital akıcılık


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internette e-mail servisi sağlamakla sorumlu protokoldür?


www

ftp

http

mailto

https


14.Soru

Akıllı cep telefonları kullanıcılara daha çok aşağıdaki alanlardan hangisinde hizmet verir?


Bankacılık işlemleri

Fotoğraf/video çekmek

Haber okumak

Ürün aramak

Uygulama kullanmak


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik medyanın toplumları bir küresel köye dönüştüreceğine dikkat çekmektedir?


McLuhan

Berners-Lee

Castells

O' Reilly

Gates


16.Soru

“We Are Social”ın 2014 yılına ait “Temel Dijital Göstergeler” araştırması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


We Are Social, Londra merkezli bir sosyal medya kuruluşudur

İnternet erişimli taşınabilir teknolojilerin kullanılma oranları, kendilerinden önceki dizüstü ve masaüstü cihazların oranlarını oldukça gerilerde bırakmıştır

Akıllı cep telefon kullanım oranları dünya genelinde hızla artmaktadır

Dünya genelinde taşınabilir teknolojilere yönelik aktif kayıtlı kullanıcı sayısı, kabaca dünya nüfusunun %53’üne denk gelmektedir.

Taşınabilir teknolojiler günümüzde kişilerin en önem verdiği araçlar durumundadır.


17.Soru

"insanların kırsal yörelerden kentlere göç etmesiyle kentlerdeki işçi nüfusu artmıştır" Bu ifade aşağıda verilen toplum türlerinden hangisine ait bir sonuçtur?


Bilgi toplumu
Sanayi toplumu
Savaşçı toplum
Avcı-toplayıcı toplum
Bilgi toplumu

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde insanların cep telefonu kullanmaları için gösterdikleri en popüler nedenler doğru olarak verilmiştir? 


Arama yapmak - Online bankacılık/Finans - Video paylaşımı

Fotoğraf/video çekmek - Müzik dinlemek -  İnternet erişimi 

Arama yapmak - Uygulama kullanmak - Müzik dinlemek

E-Posta kullanmak - Fotoğraf/video çekmek - Haber okumak

Sosyal ağlara girmek - Ürün aramak - Oyun oynamak


19.Soru

İlk web teknolojisi açık kaynak kod olarak ne zaman ve kim tarafından herkese açılmıştır?


29 Ekim 1969 tarihinde Prof. Leonard tarafından

30 Nisan 1993 tarihinde CERN tarafından

1993 yılında Illinois Üniversitesinde yer alan National Center for Supercomputing Applications (NCSA) tarafından

20 Aralık 1990 tarihinde Tim Berners-Lee tarafından

2004 yılında Tim O’Reilly tarafından


20.Soru

Global Digital Statistic’in 2014 verilerine göre dünya nüfusunun yüzde kaçı kayıtlı cep telefonu kullanıcısıdır?


%89

%90

%91

%92

%93