Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal ağ sitelerini kullanan bireylerin bu siteleri kullanma amaçlarından birisi değildir?


Sosyalleşme,

Eğlence, 

Kolay erişim ve ulaşılma, 

Arkadaş edinme, 

Irkçılık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel'de alınan temel hata mesajlarından biri değildir?


#AD?

#YOK

#TANIMSIZ!

#DEĞER!

#BAŞV!


3.Soru

1970 yılında 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ilk bilgisayar ağı ARPANET aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?


İsviçre

İngiltere

Belçika

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Hücre Biçimlendir" menüsünün sekmelerinden birisi değildir?


Hizalama
Yazı Tipi
Kenarlık
Dolgu
Hücreler

5.Soru

Saniyede 384 Kbps’ye kadar varabilen hızlarda verileri ileten mobil iletişim servisini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


EDGE

LTE

GPRS

GSM

SMS


6.Soru

Benlik sorunlarını sanal alanlarda düzenlemeye çalışan birey aşağıdakilerden hangisinin konusu olabilir?


Siber suç
Sanal gerçeklik
Sanal uzam
Siber uzam
Bilgi teknolojileri

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telefonların ve yanlış kullanımlarının hayatımıza getirdiği bazı olumsuzluklar arasındadır?


Optik Sinir ve Görme Yolları Hastalıkları

Göz Tansiyonu

Ekran okuma sendromu

Katarakt

Gözde Akıntı


8.Soru

  1. Ekrandaki yazı tipi boyutunu arttırmak
  2. Cihazı yüzden 35-40 cm. uzak bir mesafede tutmak
  3. Bir kaç dakika aralıklarla ekrandan farklı bir noktaya bakmak
  4. Göz kırpmadan uzun süre kalmamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uzun süre teknoloji kullanmak zorunda kaldığınızda veya ekran karşısında olduğunuzda yapılabilecekler arasında yer alır?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıdaki cep telefonu kullanma nedenlerinden hangisi en büyük orana sahiptir?


Haber okumak
Ürün aramak
Video paylaşımı
Fotoğraf çekmek
İnternet erişimi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinin sınıflandırılması arasında değildir?


Katılım

Açıklık

Karşılıklı konuşma

Bağlantısallık

Otonom yönetim


11.Soru

Bilgi toplumuna geçişte internetin etkisi, avcı-toplayıcı toplumda aşağıdakilerden hangisinin etkisi ile özdeşleştirilebilir?


ateşin bulunması ile
göçebe olarak yaşanabilmesi ile
sığınak kurabilmesi ile
yabani sebze ve meyve bulunması ile
av hayvanlarını izlemek ile

12.Soru

İnternetin ortaya çıkması hangi toplum özelliklerinde yer almaktadır?


Avcı-toplayıcı toplum
Ekonomik toplum
Tarım toplumu
Sanayi toplumu
Bilgi toplumu

13.Soru

I. Tablet bilgisayar II. Dizüstü bilgisayar III. Son nesil cep telefonu Yukarıdakilerden hangisi bilgi girişi açısından farklılık gösterir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I ve II
Yalnız II ve III

14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cep telefonlarının çocuklara yönelik öne sürülen belli başlı olumsuz etkilerinden biri değildir?


Cep telefonları çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

Cep telefonları çocuklarda görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.

Cep telefonlarını aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Cep telefonları çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Cep telefonları ile internet üzerinden sosyal medya platformlarına bağlanabilmektedir.


15.Soru

  1. Ekrandaki yazı tipi boyutunu arttırmak
  2. Cihazı yüzden 35-40 cm. uzak bir mesafede tutmak
  3. Bir kaç dakika aralıklarla ekrandan farklı bir noktaya bakmak
  4. Göz kırpmadan uzun süre kalmamak

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri uzun süre teknoloji kullanmak zorunda kaldığınızda veya ekran karşısında olduğunuzda yapılabilir?


I ve II

II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun süre teknoloji kullanmak zorunda kaldığınızda veya ekran karşısında olduğunuzda yapılabilecekler arasında yer almaz?


Ekrandaki yazı tipi boyutunu arttırmak,

Ekranda yazı tipini küçültmek,

Cihazı yüzden 35-40 cm. uzak bir mesafede tutmak,

Bir kaç dakika aralıklarla ekrandan farklı bir noktaya bakmak, 

Göz kırpmadan uzun süre kalmamak.


17.Soru

"Kaya sığınaklarının bulunduğu yerlerde mağara ve kaya altı sığınaklarında barınmışlar, kaya sığınaklarının bulunmadığı yerlerde ise açık havada kurdukları sığınaklarda yaşamışlardır."

Yukarıdaki ifade hangi toplumu ifade etmektedir?


Avcı-toplayıcı toplum

tarım toplumu

sanayi toplumu

bilgi toplumu

teknoloji toplumu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kullanılan çevrimiçi sunum programıdır?


Winrar

Photoshop

Prezi

MS Excel

PowToon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2010 yılında, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından öncelikle IOS (iPhone-iPad) için tasarlanıp geliştirilmiştir?


Facebook

LinkedIn

Youtube

Instagram

Tumblr


20.Soru

Bilgi toplumunun genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Zamanın düzenlemesi doğrusal saat zamanı ile gerçekleşir.

Çoğunluğun yaptığı iş sembol işlemedir.

Bilgi toplumunun sembolü bilgi ve kişisel yetenektir.

Bilgi toplumunda toplumsal örgütlenmede uluslararası geçirgenlik olanaklıdır.

Bilgi toplumunda enerji kaynağı elektrik ve nükleer enerjidir.