Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 I. Kişinin hafıza durumu. Kişinin kimliği. III. Kişinin bilinç düzeyi. IV. Kişinin geçmiş hastalık öyküsü. V. Kişinin kullandığı ilaçlar. 

Yukarıdakilerden hangileri, hasta ya da yaralının ikincil değerlendirmesi kapsamında tespit edilmesi gereken durumlardandır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


2.Soru

Aşağıda kalça kemiği kırıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kalça kemiği kırıklarında özellikle hastalar iç kanama yönünden de değerlendirilmelidir. 

Kalça bölgesinde bulunan idrar kesesi, idrar kanalı gibi organlarda meydana gelen kanamalara bağlı şoka dikkat edilmelidir. 

Hasta sert bir zemine sırtüstü alındıktan sonra iki bacak arasına dolgu malzemesi konmalıdır. 

Ayakkabı varsa çıkartılmaya çalışılmalıdır.

Elde yeteri kadar uzun şerit sargı varsa kalçadan aşağı doğru düğümler dışa olacak şekilde bacaklar birbirine bağlanır.


3.Soru

Kemikler ile bu kemiklerin birleştiği bölgelerdeki eklemler ve hareketi sağlayan kaslardan oluşan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Dolaşım Sistemi 

Hareket Sistemi

Solunum Sistemi 

Sinir Sistemi 

Boşaltım Sistemi


4.Soru

Solunumda yer alan aşağıdaki yapılardan hangisi alt solunum yollarına aittir?


Ağız

Burun

Yutak

Gırtlak

Soluk borusu


5.Soru

Beden ısısının  ölümcül sonuçlar doğurmaması açısından kaç derece aralığında olması gerekmektedir?


36-38 °C

34-39 °C

36-39 °C

37-41 °C

34-41 °C


6.Soru

Aşağıdakileden hangisi ilkyardımın öncelikle uygulanması gereken temel uygulamalarındandır?


Bildirme

Bilinç kontrolü 

Kurtarma 

Temel yaşam desteği

Koruma


7.Soru

  1. Ateşin düşürülmesi için çok soğuk su ya da alkol tercih edilebilir.
  2. Hastanın giysileri çıkartılmalı.
  3. Ateş düşmüyorsa ılık bir duş aldırılabilir.

Yukarıda ateşe bağlı havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarından hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız III

I-II

I-III

II-III

I-II-III


8.Soru

Beyne giden kan akımının kesilmesi durumunda beyin ölümü kaç dakika sonra gerçekleşmeye başlar?


1-2 dakika

2-3 dakika

5-10- dakika

5-7 dakika

3-5 dakika


9.Soru

Aşağıda verilen dış kanamalarda uygulanan beden baskı yeri eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


Boyun: Omuz başı atardamarı baskı yeri

Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri

Köprücük Kemiği Üzeri: Boyun atardamarı baskı yeri

Koltuk altı: Bilek atardamarı baskı yeri

Kolun Üst Bölümü: Koltukaltı atardamarı baskı yeri


10.Soru

Kalp fonksiyonunda azalma, kalbe dönen kan hacminin azalması, beden sıvı miktarının azalması, kanamalar, alerjik reaksiyonlar gibi çeşitli nedenlerle, dokulara giden kan akımının azalmasına bağlı olarak dolaşım yetmezliği olarak ortaya çıkan durum aşağıda verilenlerden hangisidir?


Bayılma

Şok

Travma

Hemoraji

Koma


11.Soru

Bedenimizde hücrelerin beslenmesi, hormonların hücrelere ulaştırılması, vücut ısısının eşit bir biçimde dağılması gibi unsurları sağlayan hangi sistemdir?


Hareket sistemi

Dolaşım sistemi

Sinir sistemi

Sindirim sistemi

Üreme sistemi


12.Soru

Herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda sağlığı bozulan ya da hayatı tehlikeye girmiş kişilere tıbbi eğitim almış uzman kişilerce olay yerinde, ambulanslarda ya da sağlık kuruluşlarında ilaçlı ve tıbbi aletlerle yapılan girişime ne ad verilir?


Acil tedavi

İlk yardım

Tıbbi müdahale

Acil yardım

İlk müdahale


13.Soru

Aşağıda belirtilen bulgulardan hangisi/hangileri iç kanama bulgularındandır?

I.Beden renginin soluklaşması

II.Beden          ısısının düşmesi

III.Solunum      yetersizliği

IV.Koltuk altı veya kolun üst bölgesinde kanama

V.Hızlı  ve        yüzeysel          solunum


I, II, III, IV, V

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, V

I, IV


14.Soru

Bedende iki adet bulunan ve diyaframın üstünden köprücük kemiklerinin üstüne kadar uzanarak kaburgaların oluşturduğu göğüs boşluğu içine sağlı sollu yerleşmiş olan organa ne ad verilir?


Bağırsak

Dalak

Böbrek

Akciğer

Karaciğer


15.Soru

İlkyardımın kavramının tanımı tam ve doğru bir şekilde aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmektedir?


Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan uygulamalardır.

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan uygulamalardır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kırık durumlarında kesinlikle yapılmaması gereken davranışlardan biridir?


Kırık ve çevresinde yüzük, saat gibi aksesuarların çıkarılması 

Atelleme sırasında kol ve bacak uçlarında kalan parmakların açıkta bırakılması

Açıkta kalan kemik uçlarının temiz bir bez ile kapatılması

Dışarı çıkan kemik uçlarının yerine oturtulması

Kişiye yiyecek ve içecek verilmemesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının iç kanama durumunda hastaya sorarak elde edeceği bulgulardandır?


Beden renginin soluklaşması

Beden ısısının düşmesi

Baş dönmesi, bayılma hissi

Solunum yetersizliği

Hızlı ve yüzeysel solunum


18.Soru

Normalde sağlam bir yapıya sahip olan kemiğin bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?


Kırık

Çıkık

Burkulma

Zorlanma

Yaralanma


19.Soru

Sağlıklı bir kişinin istirahat hâlinde kanının büyük çoğunluğu nerede bulunur?


Toplardamarlarda

Atardamarlarda

Kılcal damarlarda

Akciğerlerde

Kalpte


20.Soru

Eritrosit içerisini tamamen dolduran, kırmızı renkli, oksijen bağlayan globuler protein hangisidir?


Trombosit

Plazma

Hemoglobin

Lökosit

Aort