Temel İlk Yardım Bilgisi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Personelin sağlık kontrollerinin yaptırılması yolu ile sağlanan hijyen türüne ne ad verilir?


Kişisel hijyen

İşyeri hijyeni

Personel hijyeni

Çevre hijyeni

Konut hijyeni


2.Soru

Yanmaya bağlı yaralar ve yanık çeşitleri için hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Kimyasal ya da fiziksel yakıcı etkenlerle deri, mukoza, kas, damar, sinir, lenf doku, kemik yapılarının yanmasına bağlı olarak ortaya çıkan duruma yanık denir.

II. Yanıklardan öncelikle üst deri etkilenir. Yanma etkisi ve ısı geçişi engellenmezse derinin daha alt tabakalarında da yanma gözlenir.

III. Yanık sadece sıcağa bağlı yani ısı artışına bağlı olarak bedende ortaya çıkmaz. Kimyasal, radyasyon, elektrik ve soğuk yanıkları da olabilir.

IV. Bedende meydana gelen her yanık ciddi olarak değerlendirilmelidir.


I, II ve III 

I ve II 

I, III ve IV

I, II, III ve IV

Hiçbiri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulaşılmak istenen amaca göre temizlik grubu arasında değildir?


Fiziksel

Kimyasal

Mevsimlik

Entomolojik

Osmolojik


4.Soru


Zehirlenme durumlarında da ilk yardımın temel uygulamaları olan ‘Koruma, Bildirme, Kurtarma (Kbk)’,  geçerlidir. Bu nedenle ilk hangisi gerçekleştirilmelidir?


Müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Olay yeri güvenliği sağlanarak, güvenli çevre oluşturulur.

112 aranarak tıbbi yardım istenir.

Sorulara net cevaplar verilir ve zehirlenenin ismi ve durumu tanımlanır.

ilkyardım uygulanır.


5.Soru

Aşağıda "nabız" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Nabızın oluşma nedeni kalbin kasılması sırasında atardamara fırlatmış olduğu kanın damara yaptığı basınçtır.

Dolaşımın varlığı bedende birçok noktada bulunan atardamarlar üzerinden nabız sesinin parmaklarla hissedilmesiyle anlaşılır. 

Bebeklerde nabız dirsek üstündeki kol atardamarından, çocuklarda ve yetişkinlerde ise boynun her iki yanında bulunan şah damarından ölçülür.

Yetişkinlerde otururken dakikadaki nabız sayısı 150-200'dür.

Çocuklarda dakika atım sayısı normalde 100 dolayındadır ve yaşlılıkta azalır.


6.Soru

Hangisi uzun kemiklere örnek olarak gösterilemez?


Bacak kemikleri

Kol kemikleri

El kemikleri

Ayak kemikleri

Kürek kemikleri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi asidik ya da bazik maddelerle temas, organik bileşiklerle, kireç gibi toz kimyasalların suyla reaksiyonu sonucu ortaya çıkan yanıklardandır?


Isıya bağlı termal yanıklar

Kimyasal yanıklar

Radyasyon yanıklar

Elektrik yanıkları

Soğuk yanıkları


8.Soru

Herhangi bir nedenden dolayı beyne az ya da yetersiz giden kan akımı kaç dakika içerisinde normale döndürülmezse beyin ölümü gerçekleşmeye başlar?


3-5 dakika

5-7

7-9

9-10

1-3


9.Soru

  1. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
  2. Yaşamsal fonksiyonların sürmesini sağlamak
  3. Durumun kötüye gitmesini engellemek
  4. İyileşmeyi kolaylaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri ilkyardımın temel amaçlarındandır?


I, II ve III

II, III ve IV

III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıda verilen etmenlerden hangisi sindirim yoluyla zehirlenmeye yol açar?


Karbonmonoksit gazı

Böcek sokması

Bozuk besinler

Saç boyaları

Klor


11.Soru

Kişide ağzında ve dilinde uyuşma, konuşurken mırmırlama, ne dediğinin anlaşılamaması, bulanık görme, ağızda aseton kokusu, huzursuzluk, sinirli olma ya da şaşkınlık hâlinin gözlendiği tablo aşağıdaki durumlardan hangisine aittir?


Kan basıncının yükselmesi

Kan basıncının düşmesi

Kan şekerinin düşmesi

Kan şekerinin yükselmesi

Kan kolesterol seviyesinin yükselmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı cisim kaçmasında yapılması gereken doğru ilkyardım uygulamalardan biridir?


Kulağa su dökmek

Ucu sivri aletlerle cismi çıkarmaya çalışmak

Kulak çöpüyle kulağın karıştırılması

Böcek kaçması durumunda kulağa ışık tutmak

Kulağa ilaç damlatmak


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çıkık için yapılabilecek ilkyardım müdahalelerinden biri değildir?


Çıkık eklem üzerine soğuk uygulanması

Çıkığın en kısa sürede yerine oturtulması

Hasta üzerinin örtülmesi

Çıkığın altında kalan deri kısmından nabız kontrolü yapılması

Çıkığın etrafı sargıya alınıp sabitlenmeli


14.Soru

Beden sıcaklığının normal değerlerinin üzerinde olması durumuna ne denir?


Hipotermi

Hipertermi

Biotermi

Atermi

Mezotermi


15.Soru

Herhangi bir nedenden beyne gelen kan akımında azalma/kesilme ya da oksijen eksikliğinde beyin ölümü gerçekleşmeye başlar.  Yaklaşık olarak kaç dakika civarında bu durum sürerse beyin ölümü tamamen gerçekleşir?


1-2

5-7

4-6

3-5

1-2


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beden ısısının 28-32 C° arasında olduğu durumlarda hastada görülen belirtilerdendir?

I-Titreme

II- Denge kaybı

III- Kalp hızında artış

IV- Hafıza kaybı

V-Zayıf nabız


I,III,V

III, IV, V

I, IV

II, III

II, V


17.Soru

Gazların çok yoğun olduğu ortamdan daha düşük yoğunlukta olduğu ortama doğru geçişine ne ad verilir?


Difüzyon

Füzyon

Çözünme

Sızma

Çökelme


18.Soru

  1. Bebek kucağa alınıp başı yükseltilir.
  2. Sırta baskı uygulanır.
  3. Göğse baskı uygulanır.

Bebeklerde kısmi tıkanmalarda yukarıda verilenlerden hangisi uygulanmalıdır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


19.Soru

Gazların çok yoğun olduğu ortamdan daha düşük yoğunlukta olduğu ortama doğru geçişi yayılmasına ne ad verilir?


Hematom

Hemlich

Difüzyon

Rentek

ABC değerlendirmesi


20.Soru

  1. Suda boğulan bir kişi görürseniz ilk seçenek yüzmeyi iyi biliyorsanız en kısa zamanda suya atlayıp kurtarmaktır.
  2. Suda boğulan bir kişi görürseniz ilk seçenek, kişinin ulaşabileceği veya kişiyi su üstünde tutmaya yarayan bir nesnenin atılmasıdır.
  3. Boğulan kişi sudan çıkarıldıktan sonra hızlıca ilkyardım girişimleri yapılmalıdır.

Suda boğulan bir kişi gördüğünüzde yukarıdakilerden hangisi/hangilerini yapmanız uygundur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-III

II-III