Toplum ve İletişim Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halka açık ilk film gösterisini 1895 yılında Paris’te_____________________ yaparlar.


Thomas Edison
Lumiere kardeşler
Wright kardeşler
Grimm kardeşler
Jacobson kardeşler

2.Soru

Gerçeklikten izler taşıyan ama gerçeklikle birebir örtüşmeyen anlatılara, ______________ denir.


Düzmece
Kurmaca
Kundaklamak
Kundakcı
Kurumsal

3.Soru

Yeryüzünde herhangi bir yerde bulunan bir radyo vericisinden yayılan elektromanyetik dalgaların, yine yeryüzünde bulunan radyo alıcıları tarafından alınarak ses iletilerine dönüştüğü yayın sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


İnternet Radyo Yayınları

Amatör Radyo Yayınları

Analog ve Sayısal Uydu Radyo Yayınları

Karasal ve Kablo Radyo Yayınları

Korsan radyo Yayınları


4.Soru

I. Diyalog II. Karakter III. Durum IV. Görsel Biçem Yukarıdakilerden hangileri bir film türünü diğerinden ayırt etmemimizi sağlayan özelliklerdendir?


I, II, III
I, III
I, II, III, IV
I, II
I, II, III

5.Soru

Çevresindeki kişileri etkileme ve yönlendirme potansiyeli taşıyan kişilere ne ad verilir?


Birey
Kamusal önder
Kanun önderi
Kamuoyu
Kanı önderi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bağımsız sinemanın temsilcisi olarak kabul edilen yönetmenlerden biri değildir? 


Osman Sınav 
Zeki Demirkubuz 
Nuri Bilge Ceylan 
Reha Erdem 
Derviş Zaim 

7.Soru

1631 yılında Paris'te yayın hayatına başlayan ilk Frensız gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?


Relation oder Zeitung
Nieuwe Tijdingen
The Weekly News
La Gazette
Gazetta Publica

8.Soru

Türk radyo yayıncılığı tarihinde, radyo yayınlarının doğrudan devlet kontrolü altına geçmesi açısından önem taşıyan eylem aşağıdakilerden hangisidir?


1927 yılından itibaren Türkiye Telefon Telsiz Anonim Şirketi (TTTAŞ) tarafından yapılan denemeler
1936 yılında radyo yayını yapma izninin bir devlet kurumu olan Posta Telgraf Telefon İşletmesine (PTT) devredilmesi
1940 yılında Türkiye’deki radyo yayınları izninin T.C. Başbakanlığına bağlı olan Matbuat Umum Müdürlüğüne devredilmesi
1946 yılında radyo yayınlarının Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce yapılmaya başlaması
1964 yılında yayın yetkisinin TRT yani Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna aktarılması

9.Soru

Film endüstrisi üretim, dağıtım ve gösterim sektörlerinden oluşur. Her biri çeşitli iş kollarını süreçleri ve işlevleri kapsar. Filmlerin üretimi yalnızca uzmanlaşmış emek gücüne dayalıdır. Yapımcılar filmi finanse eder. Üretimin uzmanlaşmış emeğini ise senaryo yazarı, yönetmen, görüntü yönetmeni, kamera, ışık ve ses operatörleri, özel efekt uzmanları, bilgisayar öperatörleri, dekor ve kostüm uygulayımcıları, set işçileri elektrik teknisyenleri oluşturur. Yukarıda film endüstrisi hakkında verilen paragrafta hangi cümlede eksik bilgi verilmiştir?


Film endüstrisi üretim, dağıtım ve gösterim sektörlerinden oluşur.
Filmlerin üretimi yalnızca uzmanlaşmış emek gücüne dayalıdır.
Üretimin uzmanlaşmış emeğini ise senaryo yazarı, yönetmen, görüntü yönetmeni, kamera, ışık ve ses operatörleri, özel efekt uzmanları, bilgisayar öperatörleri, dekor ve kostüm uygulayımcıları, set işçileri elektrik teknisyenleri oluşturur.
Yapımcılar filmi finanse eder.
Her biri çeşitli iş kollarını süreçleri ve işlevleri kapsar.

10.Soru

Ülkemizde özel radyo ve televizyon yayıncılığı hangi tarihteki düzenleme ile yasal konuma kavuşmuştur?


 1936

1940

1970

1990

1994


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber başlığı türlerinden biridir? 


Tanımlayıcı başlık
Giriş başlığı
Fotoğraf altı başlığı
Görsel başlık
Spot başlık

12.Soru

Bir kaynağın gönderdiği iletiye alıcının gösterdiği tepkiye ne denir?


Gürültü

Kanal

İletişim

Geri bildirim

Haberleşme


13.Soru

..........................; başka bir deyişle hedef, kaynağın gönderdiği iletiyi alandır.


Kanal
Alıcı
Kod
Gönderen
Hiçbiri

14.Soru

Sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak nitelendirilmesinin bazı nedenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri değildir?  


Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır. 
Sinema kitlelere ucuz bir eğlence sunar. 
Sinema görüntü ve ses teknolojilerini kitlesel ortamlarda (salonlar, açık alanlar vb.) iletileri gönderebilecek şekilde kullanır.
Film seyretmek insanın boş zaman etkinliklerinden biridir. 
Sinema bir sanattır.

15.Soru

Elektromanyetik enerji kuramının temeli kim tarafından atılmıştır?


Marconi
James Clerk
Faraday
Edison
Marshall McLuhan

16.Soru

Öykünün bir film öyküsü olarak düzenlenmiş yapısına ne ad verilir?


Sinema

Film

Söylem

Anlatı

Kurgu


17.Soru

Pek çok insanı ilgilendiren yeni bir bilgi en az iki kaynaktan onaylanarak haber olarak üretilmiştir. Ancak haber gazetenin birinci sayfasında basılması gerekirken üçüncü sayfasında basılmıştır. Bu hatadan kim sorumlu değildir?


Genel yayın yönetmeni
Servis şefi
Editör
Yazı işleri müdürü
Muhabir

18.Soru

İki birey arasındaki iletişimde ses ve beden iletişim süreci açısından aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Kaynak

İleti

Alıcı

Kanal

Geri Bildirim


19.Soru

Osmanlı imparatorluğu’nda ilk gazete aşağıdaki padişahlardan hangisinin Avrupa’nın gelişim çizgisini yakalama amacı taşıyan modernleşme projesinin bir parçasıdır?


I. Mahmut
II. Mahmut
Fatih Sultan Mehmet
III. Selim
Abdülhamid

20.Soru

Elektrik ve manyetik etkilerin uzayda ışık hızıyla yol aldıkları sonucunu çıkaran kişi kimdir?


Faraday

Cames Clerk Maxwell

Heinrich Rudolf Hertz

David Hughes

Guglielmo Marconi