Turizm Pazarlaması Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tesisin kuruluş yerine ilişkin fiziksel kanıtlardandır?


Tabelalar

Peyzaj

Ekipman

Yüzme havuzunun büyüklüğü

Tesisin havaalanına yakınlığı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyatın tutundurma karmasının doğrudan bir elemanı olmasını sağlamaktadır?


İnsanların mal ve hizmet algılamaları kısmi olarak fiyata dayalıdır

İnsanlar için en önemli şey paradır

Bir üründe ilk karar verilen nitelik fiyattır

Fiyatı yüksek olan ürün kalitelidir

Fiyatta indirim yapmak ürünün markasına zarar verir


3.Soru

Heskett’in Hizmet-Kar Zinciri modeline göre aşağıdakilerden hangisi karlılık için gerekli bir bileşen olarak modele eklenmemiştir?


Müşteri sadakati

Pazarlama istihbaratı

Müşteri tatmini

Çalışan tatmini

İçsel hizmet kalitesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  tutundurma kapsamına giren faaliyetlerden biri değildir?


Reklam

Kişisel satış

Doğrudan pazarlama

Dağıtım

Halkla ilişkiler


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kanıtların görevlerinden değildir?


Hizmetin ambalajlanması

Hizmet sürecini kolaylaştırma

Hizmet personeli ve müşterilerin sosyalleşmesi

Tanınır kılma

Farklılaştırma


6.Soru

İç müşteriler kavramı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?


İnsan kaynakları

Üst yönetim

Çalışan

Araştırma-geliştirme

Muhasebe-finansman


7.Soru

Bir işletmenin yeni bir ürün fikri bulup bunu ürettiğinde başlayan turistik ürün yaşam süreci aşağıdakilerden hangisidir ? 


Pazara giriş dönemi

büyüme dönemi

Olgunlaşma dönemi

Düşme dönemi

Tutunma dönemi


8.Soru

Pazarlamanın tarihsel gelişim sürecinde "IV. Dönem: Toplumsal ve Çağdaş Pazarlama Dönemi (1970- )" olarak bilinen periyodun özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

I. İşletmelerin topluma karşı sorumlulukları yoktur.

II. Tüketici hakları ve tüketicinin korunması gündeme gelmiştir.

III. İşletmeler önce kendi gereksinimlerinin karşılanmasını ön plana almıştır.

IV. Tüketiciyi yönlendirmekten çok, onu bilgilendirme ilkesi geçerli olmaya başlamıştır.


I,II

II,III

III,IV

II,IV

I,III


9.Soru

Bir turistik ürünü 100 TL yerine 99.90 TL'ye satmak hangi fiyat politikasıyla ilgilidir?


Reklam amaçlı

Pazara girme

Psikolojik fiyatlama

Pazarın kaymağını alma

İndirim


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pazarlamanın 4 P’si olarak bilinen işletme içi mikro çevre faktörlerinden biri değildir?


Ürün  (product)

Fiyat  (price),

Dağıtım (place)

Amaç (purpose)

Tutundurma (promotion)


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tesis dışı fiziksel kanıtlardandır?


Tesis büyüklüğü

Ekipmanlar

Tesis içi tabelalar

Tesis içi aydınlatmalar

Çalışan üniformaları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın IV. Dönem ( Toplumsal ve Çağdaş Pazarlama Dönemi ) özelliklerindendir ?


İşletmeler topluma karşı sorumluluk duymaya başlamıştır

Kitlesel üretimde önemli artışlar görülmeye başlanmıştır

Rekabet yoğunlaşmaya ve sertleşmeye başlamıştır

Tüketici istek ve gereksinimleri halen ikinci plandadır

Üretilen malların satış sorumlusu yoktur


13.Soru

Radyo reklamları, televizyon reklamları ve sinema reklamları hangi grupta yer almaktadır?


Yazılı reklam ortamları

Dış mekân araçları

Görsel-işitsel ortamlar

Elektronik reklam ortamları

Diğer reklam ortamları


14.Soru

Pazarın denetlenmesine ve düzenlenmesine de olanak sağlayan işletme içi çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Tutundurma

Araştırma-geliştirme

Dağıtım

Muhasebe-finansman

Fiyat


15.Soru

Tüketici hakları ve tüketicinin korunması pazarlamanın hangi döneminde gündeme gelmiştir?


Satışa yönelik dönem

Ürüne ve üreticiye yönelik dönem

Pazara ve pazarlamaya yönelik dönem

Tüketiciye yönelik dönem

Toplumsal ve çağdaş pazarlama dönemi


16.Soru

Soyutluk, ayrılmazlık ve teterojenlik şeklinde özelliklere sahip olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

Yönetim

Hizmetler

Ürünler

Fiyatlar


17.Soru

Pazarlama kavramı, hangi İngilizce kelimenin karşılığı olarak Türkçeye çevrilmiştir?


Marketing

Franchising

Service

Management

Operating


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin kuruluş yeri ile ilgili alt boyutlar arasında yer almaz?


Rakiplerin varlığı

Coğrafi alan

İklim

Ulaşım olanakları

Alt yapı olanakları


19.Soru

Toplumsal ve çağdaş pazarlama dönemi hangi yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır?


1990’lar

1920’ler

1950’ler

1970’ler

1930’lar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel kavramlarından biri değildir?


İhtiyaç

Göç

Talep

Ürün

Müşteri memnuniyeti