Turizm Pazarlaması Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hizmet sürecinin tasarımında kullanılan, hizmeti oluşturan tüm unsurların bütünsel bir bakış açısıyla görülmesini sağlayan grafiksel bir yaklaşım ya da akış şemalar aşağıdakilerden hangisidir?


Hizmet senaryoları

Hizmet haritaları

Hizmet sağlayıcılar

Hizmet kullanıcıları

 Hizmet sunucuları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bağlamında bir değişimden söz edebilmek için sağlanması gereken unsurlardan değildir?


Değişim sürecinde en az iki taraf bulunmalıdır

Değişimde yer alan taraflar sunabilecekleri değere sahip olmalıdır.

Süreçte yer alan taraflar değişime direnmelidir

Değişim sürecine katılan taraflar birbirlerinden haberdar olmalıdır

Taraflar teklifler arasından seçim hakkına sahip olmalıdır


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasını etkileyen insan kaynakları politikalarından değildir?


Hizmet personelinin ödüllendirilmesi

Hizmet personelinin yetkilendirilmesi

Hizmet personelinin eğitimi

Müşteri memnuniyetinin sağlanması

Doğru insanların işe alınması


4.Soru

Turizm işletmelerinin esas olarak sağladığı temel faydanın planlanıp iletilmesini içeren süreçler aşağıdakilerden hangisinin içerisinde yer alır?


Dikey süreçler

Yatay süreçler

Temel süreçler

Alt süreçler

Hizmet sunum süreçleri


5.Soru

"Alım gücü ile desteklenmiş olan istekler" tanımı pazarlamanın temel kavramlarından hangisiyle ilgilidir?


Ürün/hizmet

İhtiyaç

İstek

Müşteri Memnuniyeti

Talep