Turizm Pazarlaması Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüketicinin mal ve hizmete ulaşmada izlediği yol ve işletmenin dağıtım kanalından ne ölçüde tatmin olduğu ile ilgilenen araştırmalar, turizm işletmelerinin hangi pazarlama alanı içerisinde yer almaktadır?


Tüketici ihtiyaçları araştırması

Tüketici beklentileri araştırması

Mal ve hizmet dağıtımının izlenmesi

Aracılarla ilgili araştırma

Müşteri şikayetlerinin izlenmesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm hizmetinin temel özelliklerinden biri olarak sayılamaz?


Turizm emek-yoğun bir sektördür

Turizm hizmetleri çevre değerleri ile birlikte düşünülmesi gereken bir faaliyettir

Biri tarafından sağlanan bir turizm hizmeti bir diğeri tarafından kolayca kopya edilebilmektedir

Turizm hizmetinde tüketici, bir malın kendisine sağlayacağı kesin yararı veya malın yerine getireceği işlevi bilmektedir

Turizm hizmetleri birbirlerini tamamlayan farklı hizmetleri gerektiren bir faaliyettir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma için önemli anahtarlardan biri değildir?


Taktiksel olmayan, stratejik bir aktivitedir.

Stratejik ve sürdürülebilir rekabetçi bir avantaj geliştirmeyi amaçlar.

Ürün/marka imajı, ürün konumlandırma sürecinin başında oluşur.

Algılamayı yönetme ile ilgilidir.

Şimdiye değil, geleceğe yöneliktir.


4.Soru

Turizm pazarlamasında sosyokültürel çevredeki değişimlerin asıl tetikleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketiciler

Üreticiler

Aracılar

Hukuki çevre

Ekosistem


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0 teknolojilerinin, Web 1.0 teknolojilerinden uygulamadaki farklılıklarından biridir?


Alan adı için akılda kalıcı tanımlamalar seçmek

Sayfa görüntülenme sayısı

İçerik yönetim sistemleri

Klasör yapıları

Arama motorları optimizasyonu geliştirmek


6.Soru

Sosyal medya stratejisini geliştirmeye çalışan firma için aşağıdaki sorulardan hangisi öncelikli olarak cevaplaması gerekmemektedir?


Sosyal medyanın felsefesi, marka konumlandırmasıyla uyuşuyor mu?

Tüketicilerin sosyal medyadaki yerini biliyor musunuz?

Rakiplerim hangi oranda sosyal medya kulanmakta?

Hedeflediğiniz topluluklar markaların katılımına açık mı?

Sosyal medya için gerekli zaman ve parayı aktarmaya hazır mısınız?


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otel işletmelerinin sosyal medya pazarlamasını kullanma amaçları arasında yer almamaktadır?


Otele ilgiyaratmak

Promosyonları tanıtmak

Misafirlerle samimi bir ortamda bulunmak

Markaya duyulan güveni arttırmak

Konaklama dışındaki sektörlerde de tanınmak


8.Soru

Sosyal medya arkadaşlarının tatil seçiminde etkili olacağı, sosyal medyada paylaşılan bilgilerin ciddiye alınacağı ve bu doğrultuda karar verileceği ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan bilgiye göre ortaya çıkması muhtemel turizm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Uçlarda yaşayanlar turizmi

Maceracı turizmi

Kanaat önderleri turizmi

Vitrindekiler turizmi

Kankam öneriyor turizmi


9.Soru

McCharty'nin 4P'si alıcıyı nasıl görmektedir?


Aktif

Atılgan

Etkin

Pasif

Edilgen


10.Soru

TripAdvisor aşağıdaki sosyal medya platformlarından hangi gruba girer?


İnternet forumu

Medya paylaşım sitesi

Sanal dünya

İnceleme ve değerlendirme sitesi

Sosyal haber ve sosyal işaretleme sitesi


11.Soru

Pazarlama karar vericileri için gerekli olan bilgilerin toplanması,ayrılması,analiz edilmesi,değerlendirilmesi ve ilgili kişilere ulaştırılması için insanlardan ve araçlardan oluşan süreç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Pazarlama bilgi sistemi

Pazarlama araştırması

Pazarlama yönetimi

Pazar bölümleme

Stratejik pazarlama planlaması


12.Soru

İşletmenin içinde bulunduğu ve o çevrenin farklı aktörleriyle her türlü iktisadi ve iktisadi olmayan ilişkide bulunduğu ortama verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


İç çevre

Dış çevre

İşletme çevresi

Makro Çevre

İşletme Dışı Mikro Çevre


13.Soru

Bir pazarlama anlayışı içinde tüketicilerin ruhsal yapısı ve yaşam tarzını ele alan pazar bölümleme değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?


Coğrafik Bölümleme

Demografik Bölümleme

Psikografik Bölümleme

Davranışsal Bölümleme

Sosyo-Kültürel Bölümleme


14.Soru

Pazarlama araştırma sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma amaçlarının saptanması

Sorunu tanımlama

Durum analizi

Veri kaynalarının tespiti

Araştırmanın tasarlanması


15.Soru

"Tatmin edilmemiş insan dürtüsü" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


İhtiyaç

İstek

Talep

Motivasyon

Arz


16.Soru

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biridir?


Zümrelere göre örnekleme

Kümelere göre örnekleme

Basit tesadüfi örnekleme

Kolay yoldan örnekleme

Alanlara göre örnekleme


17.Soru

Anketörün cevaplayıcı ile karşı karşıya gelerek sorularını sorması hangi anket yöntemi olarak tanımlanır?


Telefonla anket

Kişisel görüşme

Mektupla anket

Direkt gözlem

İnternet yoluyla anket


18.Soru

Pazarlama karar vericileri için gerekli olan bilginin toplanması, ayrılması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve ilgili kişilere ulaştırılması için insanlardan, araçlardan ve süreçlerden oluşan olgu hangisidir?


Hedef pazar seçme

Konumlandırma

Planlama

Pazar bölümleme

Pazarlama bilgi sistemi


19.Soru

Gelecekte tüketici beklentilerinin birbirinden farklılık göstereceği ve onlara farklılaşan çözümlerin sunulması gerektiği düşünüldüğünde aşağıdaki çözümlerden hangisi gelecek için doğru bir yaklaşım değildir?


Bireysel pazarlama

Özel ilgi pazarlaması

Niş pazarlam

Kitlesel pazarlama

Teknoloji tabanlı pazarlama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümleme stratejisinin yararlarından değildir?


Farklı fiyatlardan satılabilecek ürünlerin tasarlanmasını sağlar

Pazarın gereksinimlerini karşılayabilecek ürünlerin tasarlanmasını sağlar

Etkin ve verimli tutundurma stratejilerinin geliştirilmesini sağlar

İşletmenin pazardaki konumunu değerlendirmeyi kolaylaştırır

Pazarlama kaynaklarının dağılımının daha doğru gerçekleşmesini sağlar